ЦСМП - Пазарджик

Доставка на лекарствен продукт с международно непатентно наименование Methylprednisolone 15.78 mg; Methylprednisolone 40 mg и Methylprednisolone 125 mg/, за нуждите на ЦСМП-Пазарджик, по Рамково споразумение № РД-11-102/25.02.2021 г.,

Дата и час на публикуване: 2021-04-20 13:42:29Последна промяна: 2021-04-20 13:42:21
Документи
 • Покана

  Вид на документа: Покана до определени лица
  Дата и час на публикуване: 2021-04-20 13:44:30
  Изтегли документ Удостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000147762212
  Удостоверено време: 20.04.2021 13:44:30
  Удостоверено време по UTC: 20.04.2021 10:44:30
  Удостоверяваща организация: BORICA AD | B-Trust Qualified Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори
 • Договор проект

  Вид на документа: Други документи в документацията
  Дата и час на публикуване: 2021-04-20 13:44:41
  Изтегли документ Удостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000147762236
  Удостоверено време: 20.04.2021 13:44:41
  Удостоверено време по UTC: 20.04.2021 10:44:41
  Удостоверяваща организация: BORICA AD | B-Trust Qualified Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори
 • Информация по чл.44, ал., т.1 от ЗОП

  Вид на документа: Други документи в документацията
  Дата и час на публикуване: 2021-04-20 13:44:52
  Изтегли документ Удостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000147762252
  Удостоверено време: 20.04.2021 13:44:52
  Удостоверено време по UTC: 20.04.2021 10:44:52
  Удостоверяваща организация: BORICA AD | B-Trust Qualified Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори
 • Протокол № 1/05.05.2021 по РС № РД-11-102/25.02.2021

  Вид на документа: Протоколи и доклади на комисиите за провеждане на процедурата
  Дата и час на публикуване: 2021-05-11 15:19:14
  Изтегли документ Удостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000149504295
  Удостоверено време: 11.05.2021 15:19:14
  Удостоверено време по UTC: 11.05.2021 12:19:14
  Удостоверяваща организация: BORICA AD | B-Trust Qualified Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори
 • Протокол № 2/26.05.2021 г.по РС № РД-11-102/25.02.2021

  Вид на документа: Протоколи и доклади на комисиите за провеждане на процедурата
  Дата и час на публикуване: 2021-05-26 11:36:07
  Изтегли документ Удостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000150831756
  Удостоверено време: 26.05.2021 11:36:07
  Удостоверено време по UTC: 26.05.2021 08:36:07
  Удостоверяваща организация: BORICA AD | B-Trust Qualified Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори
 • Доклад от 26.05.2021 г. по РС № рд-11-102/25.02.2021

  Вид на документа: Протоколи и доклади на комисиите за провеждане на процедурата
  Дата и час на публикуване: 2021-05-26 11:36:11
  Изтегли документ Удостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000150831763
  Удостоверено време: 26.05.2021 11:36:11
  Удостоверено време по UTC: 26.05.2021 08:36:11
  Удостоверяваща организация: BORICA AD | B-Trust Qualified Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори
 • Решение № 5/26.05.2021 г.

  Вид на документа: Решение за определяне на изпълнител
  Дата и час на публикуване: 2021-05-26 11:36:14
  Изтегли документ Удостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000150831766
  Удостоверено време: 26.05.2021 11:36:14
  Удостоверено време по UTC: 26.05.2021 08:36:14
  Удостоверяваща организация: BORICA AD | B-Trust Qualified Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори
 • Договор № 21/02.08.21 г.Софарма по РС 102

  Вид на документа: Договор с изпълнител
  Дата и час на публикуване: 2021-08-03 15:44:51
  Изтегли документ Удостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000156846767
  Удостоверено време: 03.08.2021 15:44:51
  Удостоверено време по UTC: 03.08.2021 12:44:51
  Удостоверяваща организация: BORICA AD | B-Trust Qualified Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори
 • Обявление за възложена поръчка Договор № 21 от 02.08.2021 г. по РС № РД -11-102

  Вид на документа: Други документи в документацията
  Дата и час на публикуване: 2021-08-06 15:36:30
  Изтегли документ Удостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000157042666
  Удостоверено време: 06.08.2021 15:36:30
  Удостоверено време по UTC: 06.08.2021 12:36:30
  Удостоверяваща организация: BORICA AD | B-Trust Qualified Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори
 • Обявление за приключил договор № 21/02.08.21 Софарма РС 102

  Вид на документа: Други документи в документацията
  Дата и час на публикуване: 2022-01-24 15:07:49
  Изтегли документ Удостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000173025477
  Удостоверено време: 24.01.2022 15:07:49
  Удостоверено време по UTC: 24.01.2022 13:07:49
  Удостоверяваща организация: BORICA AD | B-Trust Qualified Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори