ЦСМП - Пазарджик

Доставка на зимно работно облекло и зимни обувки за нуждите на ЦСМП - Пазарджик по обособени позиции: Обособена позиция № 1 - Доставка на зимно работно облекло Обособена позиция № 2 - Доставка на зимни обувки

Дата и час на публикуване: 2017-09-29 14:21:49
ID номер: 9068793 Статус: възложена

Доставка на зимно работно облекло и зимни обувки за нуждите на ЦСМП - Пазарджик по обособени позиции:

Обособена позиция № 1 - Доставка на зимно работно облекло

Обособена позиция № 2 - Доставка на зимни обувки

Индивидуален номер на процедурата: 0002948
Вид процедура за възлагане: Обява за събиране на оферти
Обект на процедурата: за доставка
Населено място за изпълнение на процедурата: Пазарджик
Прогнозна стойност: 39500.00 лв. без ДДС
Код съгласно Класификатора на ОП (CPV): 18000000
Краен срок за подаване на оферта: 2017-10-16 11:00:00Преписката в АОП / ЦАИС ЕОП
Контакти за допълнителна информация по процедурата
 • Лице/а за контакт: Колина Тилова
 • Телефон/и за контакт: 034/444564; 034/444574
Документи
 • Решение № 17/29.09.2017 г.

  Вид на документа: Друга информация
  Дата и час на публикуване: 2017-09-29 15:08:35
  Изтегли документ Удостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000074406206
  Удостоверено време: 29.09.2017 15:08:35
  Удостоверено време по UTC: 29.09.2017 12:08:35
  Удостоверяваща организация: BORICA - BANKSERVICE AD, EIK 201230426 | B-Trust Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори
 • Заповед № РД-03-90/29.09.2017 г.

  Вид на документа: Заповеди
  Дата и час на публикуване: 2017-09-29 15:08:52
  Изтегли документ Удостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000074406215
  Удостоверено време: 29.09.2017 15:08:52
  Удостоверено време по UTC: 29.09.2017 12:08:52
  Удостоверяваща организация: BORICA - BANKSERVICE AD, EIK 201230426 | B-Trust Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори
 • Обява за обществена поръчка на стойност по чл.20 ал.3 от ЗОП

  Вид на документа: Обява за събиране на оферти
  Дата и час на публикуване: 2017-09-29 15:09:11
  Връзка към документа в АОП Изтегли документ Удостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000074406229
  Удостоверено време: 29.09.2017 15:09:11
  Удостоверено време по UTC: 29.09.2017 12:09:11
  Удостоверяваща организация: BORICA - BANKSERVICE AD, EIK 201230426 | B-Trust Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори
 • Информация за публикувана в Профила на купувача обява за обществена поръчка на стойност по чл.20 ал.3 от ЗОП

  Вид на документа: Друга информация
  Дата и час на публикуване: 2017-09-29 15:09:26
  Изтегли документ Удостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000074406237
  Удостоверено време: 29.09.2017 15:09:26
  Удостоверено време по UTC: 29.09.2017 12:09:26
  Удостоверяваща организация: BORICA - BANKSERVICE AD, EIK 201230426 | B-Trust Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори
 • Документация

  Вид на документа: Документация за участие в процедурата
  Дата и час на публикуване: 2017-09-29 15:10:01
  Изтегли документ Удостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000074406261
  Удостоверено време: 29.09.2017 15:10:01
  Удостоверено време по UTC: 29.09.2017 12:10:01
  Удостоверяваща организация: BORICA - BANKSERVICE AD, EIK 201230426 | B-Trust Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори
 • Техническа спецификация по обособена позиция № 1 - зимно работно облекло

  Вид на документа: Технически спецификации
  Дата и час на публикуване: 2017-09-29 15:11:44
  Изтегли документ Удостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000074406331
  Удостоверено време: 29.09.2017 15:11:44
  Удостоверено време по UTC: 29.09.2017 12:11:44
  Удостоверяваща организация: BORICA - BANKSERVICE AD, EIK 201230426 | B-Trust Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори
 • Техническа спецификация по обособена позиция № 2 - зимни обувки

  Вид на документа: Технически спецификации
  Дата и час на публикуване: 2017-09-29 15:12:40
  Изтегли документ Удостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000074406371
  Удостоверено време: 29.09.2017 15:12:40
  Удостоверено време по UTC: 29.09.2017 12:12:40
  Удостоверяваща организация: BORICA - BANKSERVICE AD, EIK 201230426 | B-Trust Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори
 • Техническо предложение по обособена позиция № 1 - Доставка на зимно работно облекло

  Вид на документа: Други документи в документацията
  Дата и час на публикуване: 2017-09-29 15:13:18
  Изтегли документ Удостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000074406395
  Удостоверено време: 29.09.2017 15:13:18
  Удостоверено време по UTC: 29.09.2017 12:13:18
  Удостоверяваща организация: BORICA - BANKSERVICE AD, EIK 201230426 | B-Trust Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори
 • Техническо предложение по обособена позиция № 2 - Доставка на зимни обувки

  Вид на документа: Други документи в документацията
  Дата и час на публикуване: 2017-09-29 15:14:10
  Изтегли документ Удостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000074406436
  Удостоверено време: 29.09.2017 15:14:10
  Удостоверено време по UTC: 29.09.2017 12:14:10
  Удостоверяваща организация: BORICA - BANKSERVICE AD, EIK 201230426 | B-Trust Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори
 • Ценова оферта по обособена позиция № 1 - Доставка на зимно работно облекло

  Вид на документа: Други документи в документацията
  Дата и час на публикуване: 2017-09-29 15:14:29
  Изтегли документ Удостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000074406447
  Удостоверено време: 29.09.2017 15:14:29
  Удостоверено време по UTC: 29.09.2017 12:14:29
  Удостоверяваща организация: BORICA - BANKSERVICE AD, EIK 201230426 | B-Trust Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори
 • Ценова оферта по обособена позиция № 2 - Доставка на зимни обувки

  Вид на документа: Други документи в документацията
  Дата и час на публикуване: 2017-09-29 15:14:42
  Изтегли документ Удостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000074406453
  Удостоверено време: 29.09.2017 15:14:42
  Удостоверено време по UTC: 29.09.2017 12:14:42
  Удостоверяваща организация: BORICA - BANKSERVICE AD, EIK 201230426 | B-Trust Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори
 • Договор за доставка на зимно работно облекло

  Вид на документа: Проект на договор
  Дата и час на публикуване: 2017-09-29 15:18:27
  Изтегли документ Удостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000074406570
  Удостоверено време: 29.09.2017 15:18:27
  Удостоверено време по UTC: 29.09.2017 12:18:27
  Удостоверяваща организация: BORICA - BANKSERVICE AD, EIK 201230426 | B-Trust Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори
 • Договор за доставка на зимни обувки

  Вид на документа: Проект на договор
  Дата и час на публикуване: 2017-09-29 15:18:55
  Изтегли документ Удостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000074406587
  Удостоверено време: 29.09.2017 15:18:55
  Удостоверено време по UTC: 29.09.2017 12:18:55
  Удостоверяваща организация: BORICA - BANKSERVICE AD, EIK 201230426 | B-Trust Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори
 • Описание на поръчката

  Вид на документа: Други документи в документацията
  Дата и час на публикуване: 2017-09-29 15:19:22
  Изтегли документ Удостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000074406603
  Удостоверено време: 29.09.2017 15:19:22
  Удостоверено време по UTC: 29.09.2017 12:19:22
  Удостоверяваща организация: BORICA - BANKSERVICE AD, EIK 201230426 | B-Trust Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори
 • Лого 112 - образец

  Вид на документа: Други документи в документацията
  Дата и час на публикуване: 2017-09-29 15:19:33
  Изтегли документ Удостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000074406615
  Удостоверено време: 29.09.2017 15:19:33
  Удостоверено време по UTC: 29.09.2017 12:19:33
  Удостоверяваща организация: BORICA - BANKSERVICE AD, EIK 201230426 | B-Trust Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори
 • Протокол от 16.10.2017 г.

  Вид на документа: Протоколи и доклади на комисиите за провеждане на процедурата
  Дата и час на публикуване: 2017-10-16 13:03:38
  Изтегли документ Удостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000074794686
  Удостоверено време: 16.10.2017 13:03:38
  Удостоверено време по UTC: 16.10.2017 10:03:38
  Удостоверяваща организация: BORICA - BANKSERVICE AD, EIK 201230426 | B-Trust Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори
 • Информация за публикувана в профила на купувача обява за обществена поръчка удължаване на срока за подаване на оферти

  Вид на документа: Съобщение за удължаване на срок за подаване на документи / заявление и оферти /
  Дата и час на публикуване: 2017-10-16 13:04:18
  Връзка към документа в АОП Изтегли документ Удостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000074794705
  Удостоверено време: 16.10.2017 13:04:18
  Удостоверено време по UTC: 16.10.2017 10:04:18
  Удостоверяваща организация: BORICA - BANKSERVICE AD, EIK 201230426 | B-Trust Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори
 • Протокол от 23.10.2017 г.

  Вид на документа: Протоколи и доклади на комисиите за провеждане на процедурата
  Дата и час на публикуване: 2017-10-23 15:19:29
  Изтегли документ Удостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000074973223
  Удостоверено време: 23.10.2017 15:19:29
  Удостоверено време по UTC: 23.10.2017 12:19:29
  Удостоверяваща организация: BORICA - BANKSERVICE AD, EIK 201230426 | B-Trust Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори
 • Решение № 19/23.10.2017 г.

  Вид на документа: Решение за определяне на изпълнител
  Дата и час на публикуване: 2017-10-23 15:19:35
  Изтегли документ Удостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000074973231
  Удостоверено време: 23.10.2017 15:19:35
  Удостоверено време по UTC: 23.10.2017 12:19:35
  Удостоверяваща организация: BORICA - BANKSERVICE AD, EIK 201230426 | B-Trust Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори
 • Договор №33/20.11.2017 г. зимни работни обувки

  Вид на документа: Договор с изпълнител
  Дата и час на публикуване: 2017-11-24 14:00:27
  Изтегли документ Удостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000075758017
  Удостоверено време: 24.11.2017 14:00:27
  Удостоверено време по UTC: 24.11.2017 12:00:27
  Удостоверяваща организация: BORICA - BANKSERVICE AD, EIK 201230426 | B-Trust Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори
 • Договор № 34/20.11.2017 зимно работно облекло

  Вид на документа: Договор с изпълнител
  Дата и час на публикуване: 2017-11-24 14:00:45
  Изтегли документ Удостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000075758025
  Удостоверено време: 24.11.2017 14:00:45
  Удостоверено време по UTC: 24.11.2017 12:00:45
  Удостоверяваща организация: BORICA - BANKSERVICE AD, EIK 201230426 | B-Trust Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори