ЦСМП - Пазарджик

Доставка на лекарствени продукти за нуждите на ЦСМП-Пазарджик

Дата и час на публикуване: 2018-07-03 13:33:46Последна промяна: 2018-07-03 13:33:30
ID номер: 9078018 Статус: възложена

Доставка на лекарствени продукти за нуждите на ЦСМП-Пазарджик

Индивидуален номер на процедурата: 0003900
Вид процедура за възлагане: Обява за събиране на оферти
Обект на процедурата: за доставка
Населено място за изпълнение на процедурата: Пазарджик
Прогнозна стойност: 50000.00 лв. без ДДС
Код съгласно Класификатора на ОП (CPV): 33690000
Краен срок за подаване на оферта: 2018-07-12 16:00:00Преписката в АОП / ЦАИС ЕОП
Контакти за допълнителна информация по процедурата
 • Лице/а за контакт: Колина Тилова
 • Телефон/и за контакт: 034/444564; 034/444574
Документи
 • Решение № 6/03.07.2018 г.

  Вид на документа: Друга информация
  Дата и час на публикуване: 2018-07-03 13:33:54
  Изтегли документ Удостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000087255432
  Удостоверено време: 03.07.2018 13:33:54
  Удостоверено време по UTC: 03.07.2018 10:33:54
  Удостоверяваща организация: BORICA AD | B-Trust Qualified Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори
 • Заповед № РД-03-42/03.07.2018 г.

  Вид на документа: Заповеди
  Дата и час на публикуване: 2018-07-03 13:33:58
  Изтегли документ Удостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000087255441
  Удостоверено време: 03.07.2018 13:33:58
  Удостоверено време по UTC: 03.07.2018 10:33:58
  Удостоверяваща организация: BORICA AD | B-Trust Qualified Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори
 • Обява за общ.поръчка на стойност по чл.20,ал.3 от ЗОП

  Вид на документа: Обява за събиране на оферти
  Дата и час на публикуване: 2018-07-03 13:34:02
  Изтегли документ Удостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000087255450
  Удостоверено време: 03.07.2018 13:34:02
  Удостоверено време по UTC: 03.07.2018 10:34:02
  Удостоверяваща организация: BORICA AD | B-Trust Qualified Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори
 • Информация за публикувана в профила на купувача обява за общ.поръчка по чл.20, ал.3 от ЗОП

  Вид на документа: Друга информация
  Дата и час на публикуване: 2018-07-03 13:34:14
  Връзка към документа в АОП Изтегли документ Удостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000087255465
  Удостоверено време: 03.07.2018 13:34:14
  Удостоверено време по UTC: 03.07.2018 10:34:14
  Удостоверяваща организация: BORICA AD | B-Trust Qualified Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори
 • Документация

  Вид на документа: Документация за участие в процедурата
  Дата и час на публикуване: 2018-07-03 13:34:20
  Изтегли документ Удостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000087255474
  Удостоверено време: 03.07.2018 13:34:20
  Удостоверено време по UTC: 03.07.2018 10:34:20
  Удостоверяваща организация: BORICA AD | B-Trust Qualified Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори
 • Техническа спецификация лекарствени продукти

  Вид на документа: Технически спецификации
  Дата и час на публикуване: 2018-07-03 13:34:24
  Изтегли документ Удостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000087255477
  Удостоверено време: 03.07.2018 13:34:24
  Удостоверено време по UTC: 03.07.2018 10:34:24
  Удостоверяваща организация: BORICA AD | B-Trust Qualified Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори
 • Описание на поръчката

  Вид на документа: Пълно описание на предмета на поръчката
  Дата и час на публикуване: 2018-07-03 13:34:28
  Изтегли документ Удостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000087255481
  Удостоверено време: 03.07.2018 13:34:28
  Удостоверено време по UTC: 03.07.2018 10:34:28
  Удостоверяваща организация: BORICA AD | B-Trust Qualified Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори
 • Техническо предложение за лекарствени продукти

  Вид на документа: Други документи в документацията
  Дата и час на публикуване: 2018-07-03 13:34:32
  Изтегли документ Удостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000087255493
  Удостоверено време: 03.07.2018 13:34:32
  Удостоверено време по UTC: 03.07.2018 10:34:32
  Удостоверяваща организация: BORICA AD | B-Trust Qualified Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори
 • Ценово предложение за лекарствени продукти

  Вид на документа: Други документи в документацията
  Дата и час на публикуване: 2018-07-03 13:34:35
  Изтегли документ Удостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000087255499
  Удостоверено време: 03.07.2018 13:34:35
  Удостоверено време по UTC: 03.07.2018 10:34:35
  Удостоверяваща организация: BORICA AD | B-Trust Qualified Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори
 • Декларация за количества лекарствени продукти

  Вид на документа: Образци на документи и указание за подготовката им
  Дата и час на публикуване: 2018-07-03 13:34:39
  Изтегли документ Удостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000087255508
  Удостоверено време: 03.07.2018 13:34:39
  Удостоверено време по UTC: 03.07.2018 10:34:39
  Удостоверяваща организация: BORICA AD | B-Trust Qualified Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори
 • Декларация за съгласие за участие от подизпълнител

  Вид на документа: Образци на документи и указание за подготовката им
  Дата и час на публикуване: 2018-07-03 13:34:42
  Изтегли документ Удостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000087255512
  Удостоверено време: 03.07.2018 13:34:42
  Удостоверено време по UTC: 03.07.2018 10:34:42
  Удостоверяваща организация: BORICA AD | B-Trust Qualified Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори
 • Декларация за съответствие на цени

  Вид на документа: Образци на документи и указание за подготовката им
  Дата и час на публикуване: 2018-07-03 13:34:46
  Изтегли документ Удостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000087255519
  Удостоверено време: 03.07.2018 13:34:46
  Удостоверено време по UTC: 03.07.2018 10:34:46
  Удостоверяваща организация: BORICA AD | B-Trust Qualified Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори
 • Образец опис на представените документи

  Вид на документа: Образци на документи и указание за подготовката им
  Дата и час на публикуване: 2018-07-03 13:34:51
  Изтегли документ Удостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000087255524
  Удостоверено време: 03.07.2018 13:34:51
  Удостоверено време по UTC: 03.07.2018 10:34:51
  Удостоверяваща организация: BORICA AD | B-Trust Qualified Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори
 • Декларация за приемане на условията в проекта на договора

  Вид на документа: Образци на документи и указание за подготовката им
  Дата и час на публикуване: 2018-07-03 13:34:55
  Изтегли документ Удостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000087255530
  Удостоверено време: 03.07.2018 13:34:55
  Удостоверено време по UTC: 03.07.2018 10:34:55
  Удостоверяваща организация: BORICA AD | B-Trust Qualified Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори
 • Декларация за спец.изисквания съгл.чл.47ал.3 от ЗОП

  Вид на документа: Образци на документи и указание за подготовката им
  Дата и час на публикуване: 2018-07-03 13:35:00
  Изтегли документ Удостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000087255548
  Удостоверено време: 03.07.2018 13:35:00
  Удостоверено време по UTC: 03.07.2018 10:35:00
  Удостоверяваща организация: BORICA AD | B-Trust Qualified Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори
 • Дкларация за срока на валидност на офертата

  Вид на документа: Образци на документи и указание за подготовката им
  Дата и час на публикуване: 2018-07-03 13:35:04
  Изтегли документ Удостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000087255562
  Удостоверено време: 03.07.2018 13:35:04
  Удостоверено време по UTC: 03.07.2018 10:35:04
  Удостоверяваща организация: BORICA AD | B-Trust Qualified Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори
 • Декларация по чл.3,т.8 и чл.4 от ЗИФОДРЮПДРСТЛТ

  Вид на документа: Образци на документи и указание за подготовката им
  Дата и час на публикуване: 2018-07-03 13:35:07
  Изтегли документ Удостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000087255566
  Удостоверено време: 03.07.2018 13:35:07
  Удостоверено време по UTC: 03.07.2018 10:35:07
  Удостоверяваща организация: BORICA AD | B-Trust Qualified Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори
 • Декларация по чл.54,ал.1,т.1,2 и 7 от ЗОП

  Вид на документа: Образци на документи и указание за подготовката им
  Дата и час на публикуване: 2018-07-03 13:35:12
  Изтегли документ Удостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000087255570
  Удостоверено време: 03.07.2018 13:35:12
  Удостоверено време по UTC: 03.07.2018 10:35:12
  Удостоверяваща организация: BORICA AD | B-Trust Qualified Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори
 • Декларация по чл.54,ал.1,т.3,4 и 5 от ЗОП

  Вид на документа: Образци на документи и указание за подготовката им
  Дата и час на публикуване: 2018-07-03 13:35:34
  Изтегли документ Удостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000087255603
  Удостоверено време: 03.07.2018 13:35:34
  Удостоверено време по UTC: 03.07.2018 10:35:34
  Удостоверяваща организация: BORICA AD | B-Trust Qualified Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори
 • Декларация разрешителни

  Вид на документа: Образци на документи и указание за подготовката им
  Дата и час на публикуване: 2018-07-03 13:35:39
  Изтегли документ Удостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000087255610
  Удостоверено време: 03.07.2018 13:35:39
  Удостоверено време по UTC: 03.07.2018 10:35:39
  Удостоверяваща организация: BORICA AD | B-Trust Qualified Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори
 • Декларация съгласие за отложено плащане

  Вид на документа: Образци на документи и указание за подготовката им
  Дата и час на публикуване: 2018-07-03 13:35:44
  Изтегли документ Удостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000087255622
  Удостоверено време: 03.07.2018 13:35:44
  Удостоверено време по UTC: 03.07.2018 10:35:44
  Удостоверяваща организация: BORICA AD | B-Trust Qualified Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори
 • Заявление за участие

  Вид на документа: Образци на документи и указание за подготовката им
  Дата и час на публикуване: 2018-07-03 13:35:48
  Изтегли документ Удостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000087255628
  Удостоверено време: 03.07.2018 13:35:48
  Удостоверено време по UTC: 03.07.2018 10:35:48
  Удостоверяваща организация: BORICA AD | B-Trust Qualified Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори
 • Представяне на участника

  Вид на документа: Образци на документи и указание за подготовката им
  Дата и час на публикуване: 2018-07-03 13:35:52
  Изтегли документ Удостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000087255634
  Удостоверено време: 03.07.2018 13:35:52
  Удостоверено време по UTC: 03.07.2018 10:35:52
  Удостоверяваща организация: BORICA AD | B-Trust Qualified Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори
 • Оферта образец

  Вид на документа: Образци на документи и указание за подготовката им
  Дата и час на публикуване: 2018-07-03 13:35:56
  Изтегли документ Удостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000087255642
  Удостоверено време: 03.07.2018 13:35:56
  Удостоверено време по UTC: 03.07.2018 10:35:56
  Удостоверяваща организация: BORICA AD | B-Trust Qualified Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори
 • Договор за лекарствени продукти

  Вид на документа: Проект на договор
  Дата и час на публикуване: 2018-07-03 13:36:00
  Изтегли документ Удостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000087255654
  Удостоверено време: 03.07.2018 13:36:00
  Удостоверено време по UTC: 03.07.2018 10:36:00
  Удостоверяваща организация: BORICA AD | B-Trust Qualified Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори
 • Протокол от 13.07.2018 г.

  Вид на документа: Друга информация
  Дата и час на публикуване: 2018-07-19 14:14:39
  Изтегли документ Удостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000088369475
  Удостоверено време: 19.07.2018 14:14:39
  Удостоверено време по UTC: 19.07.2018 11:14:39
  Удостоверяваща организация: BORICA AD | B-Trust Qualified Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори
 • Информация за удължаване на срока

  Вид на документа: Съобщение за удължаване на срок за подаване на документи / заявление и оферти /
  Дата и час на публикуване: 2018-07-19 14:22:42
  Връзка към документа в АОП Изтегли документ Удостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000088369964
  Удостоверено време: 19.07.2018 14:22:42
  Удостоверено време по UTC: 19.07.2018 11:22:42
  Удостоверяваща организация: BORICA AD | B-Trust Qualified Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори
 • Протокол № 19.07.2018 г.

  Вид на документа: Друга информация
  Дата и час на публикуване: 2018-07-19 14:24:56
  Изтегли документ Удостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000088370107
  Удостоверено време: 19.07.2018 14:24:56
  Удостоверено време по UTC: 19.07.2018 11:24:56
  Удостоверяваща организация: BORICA AD | B-Trust Qualified Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори
 • Решение № 7/19.07.2018 г.

  Вид на документа: Решение за определяне на изпълнител
  Дата и час на публикуване: 2018-07-19 14:26:54
  Изтегли документ Удостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000088370220
  Удостоверено време: 19.07.2018 14:26:54
  Удостоверено време по UTC: 19.07.2018 11:26:54
  Удостоверяваща организация: BORICA AD | B-Trust Qualified Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори
 • Договор № 19/02.08.2018

  Вид на документа: Договор с изпълнител
  Дата и час на публикуване: 2018-08-22 15:56:53
  Изтегли документ Удостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000090108215
  Удостоверено време: 22.08.2018 15:56:53
  Удостоверено време по UTC: 22.08.2018 12:56:53
  Удостоверяваща организация: BORICA AD | B-Trust Qualified Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори