ЦСМП - Пазарджик

Определяне на оператор за отпечатване, управление и доставка на ваучери за храна на служителите във филиалите в гр.гр.Пазарджик, Пещера, Панагюрище, Белово,Батак, Брацигово, Велинград, Септември, Ракитово при ЦСМП Пазарджик, полагащи 12-часови дежурства с номинална стойност 2.00 лв.Доставката се извършва по предварителна заявка на Възложителя и според графика на дежурствата на персонала

Дата и час на публикуване: 2017-01-25 16:16:12Последна промяна: 2017-02-05 09:31:19
ID номер: 9060905 Статус: възложена

Определяне на оператор за отпечатване, управление и доставка на ваучери за храна на служителите във филиалите гр.гр.Пазарджик, Пещера, Панагюрище, Белово, Батак, Брацигово, Велинград, Септември, Ракитово при ЦСМП Пазарджик, полагащи 12-часови дежурства с номинална стойност 2.00 лв. Доставката се извършва по предварителна заявка на Възложителя и според графика на дежурствата на персонала

Индивидуален номер на процедурата: 0001908
Вид процедура за възлагане: Обява за събиране на оферти
Обект на процедурата: за доставка
Населено място за изпълнение на процедурата: Пазарджик
Прогнозна стойност: 65000.00 лв.
Код съгласно Класификатора на ОП (CPV): BG423
Краен срок за подаване на оферта: 2017-02-09 12:00:00Преписката в АОП / ЦАИС ЕОП
Контакти за допълнителна информация по процедурата
 • Лице/а за контакт: Колина Тилова
 • Телефон/и за контакт: 034/444564
Документи
 • Обява за обществена поръчка на стойност по чл.20 ал.3 от ЗОП

  Вид на документа: Обява за събиране на оферти
  Дата и час на публикуване: 2017-01-25 16:16:30
  Изтегли документ Удостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000065502869
  Удостоверено време: 25.01.2017 16:16:30
  Удостоверено време по UTC: 25.01.2017 14:16:30
  Удостоверяваща организация: BORICA - BANKSERVICE AD, EIK 201230426 | B-Trust Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори
 • Информация за публикувана в Профила на купувача обява за обществена поръчка на стойност по чл.20 ал.3 от ЗОП

  Вид на документа: Други документи в документацията
  Дата и час на публикуване: 2017-01-25 16:16:35
  Връзка към документа в АОП Изтегли документ Удостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000065502874
  Удостоверено време: 25.01.2017 16:16:35
  Удостоверено време по UTC: 25.01.2017 14:16:35
  Удостоверяваща организация: BORICA - BANKSERVICE AD, EIK 201230426 | B-Trust Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори
 • Заповед № РД 03-7/25.01.2017 г.

  Вид на документа: Други документи в документацията
  Дата и час на публикуване: 2017-01-25 16:16:39
  Изтегли документ Удостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000065502880
  Удостоверено време: 25.01.2017 16:16:39
  Удостоверено време по UTC: 25.01.2017 14:16:39
  Удостоверяваща организация: BORICA - BANKSERVICE AD, EIK 201230426 | B-Trust Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори
 • Техническа спецификация

  Вид на документа: Технически спецификации
  Дата и час на публикуване: 2017-01-25 16:16:43
  Изтегли документ Удостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000065502883
  Удостоверено време: 25.01.2017 16:16:43
  Удостоверено време по UTC: 25.01.2017 14:16:43
  Удостоверяваща организация: BORICA - BANKSERVICE AD, EIK 201230426 | B-Trust Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори
 • Документация за участие в процедура за възлагане на обществена поръчка чрез събиране на оферти с обява по чл.20 ал.3 т.2 от ЗОП

  Вид на документа: Документация за участие в процедурата
  Дата и час на публикуване: 2017-01-25 16:16:49
  Изтегли документ Удостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000065502887
  Удостоверено време: 25.01.2017 16:16:49
  Удостоверено време по UTC: 25.01.2017 14:16:49
  Удостоверяваща организация: BORICA - BANKSERVICE AD, EIK 201230426 | B-Trust Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори
 • Протокол № 1/03.02.2017 г.

  Вид на документа: Друга информация
  Дата и час на публикуване: 2017-02-03 13:49:21
  Изтегли документ Удостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000065929511
  Удостоверено време: 03.02.2017 13:49:21
  Удостоверено време по UTC: 03.02.2017 11:49:21
  Удостоверяваща организация: BORICA - BANKSERVICE AD, EIK 201230426 | B-Trust Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори
 • Информация за удължаване на първоначалния срок за получаване на оферти

  Вид на документа: Съобщение за удължаване на срок за подаване на документи / заявление и оферти /
  Дата и час на публикуване: 2017-02-03 14:06:55
  Връзка към документа в АОП Изтегли документ Удостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000065930863
  Удостоверено време: 03.02.2017 14:06:55
  Удостоверено време по UTC: 03.02.2017 12:06:55
  Удостоверяваща организация: BORICA - BANKSERVICE AD, EIK 201230426 | B-Trust Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори
 • Протокол № 1 от 09.02.2017 г.

  Вид на документа: Протоколи и доклади на комисиите за провеждане на процедурата
  Дата и час на публикуване: 2017-02-09 15:19:05
  Изтегли документ Удостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000066460476
  Удостоверено време: 09.02.2017 15:19:05
  Удостоверено време по UTC: 09.02.2017 13:19:05
  Удостоверяваща организация: BORICA - BANKSERVICE AD, EIK 201230426 | B-Trust Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори
 • Решение № 5 от 09.02.2017 г.

  Вид на документа: Решение за определяне на изпълнител
  Дата и час на публикуване: 2017-02-09 15:20:39
  Изтегли документ Удостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000066460602
  Удостоверено време: 09.02.2017 15:20:39
  Удостоверено време по UTC: 09.02.2017 13:20:39
  Удостоверяваща организация: BORICA - BANKSERVICE AD, EIK 201230426 | B-Trust Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори
 • Договор № 2 от 22.02.2017 г.

  Вид на документа: Договор с изпълнител
  Дата и час на публикуване: 2017-02-28 13:15:56
  Изтегли документ Удостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000067623260
  Удостоверено време: 28.02.2017 13:15:56
  Удостоверено време по UTC: 28.02.2017 11:15:56
  Удостоверяваща организация: BORICA - BANKSERVICE AD, EIK 201230426 | B-Trust Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори