Център за спешна медицинска помощ - град Пазарджик

Процедури по чл.20, ал.1

страница 1 от 1
статус: възложена

Доставка на автомобилно гориво чрез карти за безналично плащане

Вид процедура за възлагане: Открита процедура
Краен срок за подаване на оферта: 2017-01-31 12:00:00
Дата и час на публикуване: 2017-01-19 15:54:36