ЦСМП - Пазарджик

Процедури по чл.20, ал.1

страница 1 от 1
АОП номер: 948764статус: приключена

Доставка чрез лицензирана стокова борса на горива за транспорт за автомобилите на ЦСМП-Пазарджик

Вид процедура за възлагане: Договаряне без предварително обявление
Дата и час на публикуване: 2019-12-12 08:50:42
АОП номер: 00210-2016-0009статус: приключена

"Доставка на автомобилно гориво чрез карти за безналично плащане" за нуждите на ЦСМП -Пазарджик

Вид процедура за възлагане: Открита процедура
Краен срок за подаване на оферта: 2019-05-29 15:00:00
Дата и час на публикуване: 2019-05-16 12:48:38
статус: приключена

"Доставка на автомобилно гориво, чрез карти за безналично плащане" за нуждите на ЦСМП - Пазарджик /за населени места:гр.Батак, гр.Белово и гр.Септември

Вид процедура за възлагане: Открита процедура
Краен срок за подаване на оферта: 2019-01-28 10:00:00
Дата и час на публикуване: 2019-01-15 16:08:41
статус: приключена

Доставка на автомобилно гориво, чрез карти за безналично плащане

Вид процедура за възлагане: Открита процедура
Краен срок за подаване на оферта: 2019-01-15 10:00:00
Дата и час на публикуване: 2019-01-04 14:28:14
АОП номер: 00210-2016-0009статус: приключена

Доставка на автомобилно гориво чрез карти за безналично плащане

Вид процедура за възлагане: Открита процедура
Краен срок за подаване на оферта: 2017-01-31 12:00:00
Дата и час на публикуване: 2017-01-19 15:54:36