ЦСМП - Пазарджик

Доставка на лекарствени продукти, медицински консумативи и дезинфектанти за нуждите на Център за спешна медицинска помощ - гр. Пазарджик

Дата и час на публикуване: 2014-11-28 13:35:37Последна промяна: 2015-11-11 13:56:08
ID номер: 9036798 Статус: възложена

Доставка на лекарствени продукти, медицински консумативи и дезинфектанти за нуждите на Център за спешна медицинска помощ - гр. Пазарджик, по обособени позиции, както следва : Обособена позиция №1 - " Доставка на лекарствени продукти"; Обособена позиция № 2 - " Доставка на медицински консумативи"; Обособена позиция № 3 - " Доставка на дезинфектанти".

 

Индивидуален номер на процедурата: 0000408
Обект на процедурата: за доставка
Населено място за изпълнение на процедурата: Пазарджик
Прогнозна стойност: 66000.00 лв.
Код съгласно Класификатора на ОП (CPV): 33690000, 33140000, 24000000
Краен срок за подаване на оферта: 2014-12-10 10:00:00Преписката в АОП / ЦАИС ЕОП
Документи
 • Решение за откриване на процедура

  Вид на документа: Решение за откриване на процедурата
  Дата и час на публикуване: 2014-11-28 13:35:37
 • Публична покана

  Вид на документа: Публична покана
  Дата и час на публикуване: 2014-11-28 13:35:37
 • Документи за участие

  Вид на документа: Документация за участие в процедурата
  Дата и час на публикуване: 2014-11-28 13:35:37
 • Решение на комисията

  Вид на документа: Решение за определяне на изпълнител
  Дата и час на публикуване: 2014-12-18 13:44:26
 • Протокол на комисията

  Вид на документа: Протоколи и доклади на комисиите за провеждане на процедурата
  Дата и час на публикуване: 2014-12-10 13:46:09
 • Протокол на комисията

  Вид на документа: Протоколи и доклади на комисиите за провеждане на процедурата
  Дата и час на публикуване: 2014-12-12 13:46:09
 • Протокол на комисията

  Вид на документа: Решение за завършване на процедура
  Дата и час на публикуване: 2014-12-18 13:44:26
 • Сключен договор

  Вид на документа: Информация за сключен договор
  Дата и час на публикуване: 2015-01-12 13:52:48
 • Сключен договор

  Вид на документа: Информация за сключен договор
  Дата и час на публикуване: 2015-01-12 13:52:48
 • Сключен договор

  Вид на документа: Информация за сключен договор
  Дата и час на публикуване: 2015-01-12 13:55:21
 • Информация за извършени плащания във връзка с изискванията на чл.22б, т.14 от ЗОП за периода от 01.01.2016 г. до 31.01.2016 г.

  Вид на документа: Съобщение
  Дата и час на публикуване: 2016-02-12 09:27:46
  Изтегли документ Удостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000044480906
  Удостоверено време: 12.02.2016 09:27:46
  Удостоверено време по UTC: 12.02.2016 07:27:46
  Удостоверяваща организация: BORICA - BANKSERVICE AD, EIK 201230426 | B-Trust Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори