ЦСМП - Пазарджик

Доставка на лекарствени продукти за нуждите на ЦСМП -Пазарджик

Дата и час на публикуване: 2019-06-20 12:47:39
ID номер: 9089406 Статус: възложена

Доставка на лекарствени продукти за нуждите на ЦСМП -Пазарджик

Индивидуален номер на процедурата: 0005055
Вид процедура за възлагане: Обява за събиране на оферти
Обект на процедурата: за доставка
Населено място за изпълнение на процедурата: Пазарджик
Прогнозна стойност: 42000.00 лв. без ДДС
Код съгласно Класификатора на ОП (CPV): 33690000
Краен срок за подаване на оферта: 2019-07-02 10:00:00Преписката в АОП / ЦАИС ЕОП
Контакти за допълнителна информация по процедурата
 • Лице/а за контакт: Колина Тилова
 • Телефон/и за контакт: 034/444564; 034/444574
Документи
 • Решение № 6/20,06,2019 г,

  Вид на документа: Друга информация
  Дата и час на публикуване: 2019-06-20 12:49:25
  Изтегли документ Удостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000103295419
  Удостоверено време: 20.06.2019 12:49:25
  Удостоверено време по UTC: 20.06.2019 09:49:25
  Удостоверяваща организация: BORICA AD | B-Trust Qualified Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори
 • Заповед № РД-03-32/20.06.2019 г.

  Вид на документа: Заповеди
  Дата и час на публикуване: 2019-06-20 12:49:40
  Изтегли документ Удостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000103295438
  Удостоверено време: 20.06.2019 12:49:40
  Удостоверено време по UTC: 20.06.2019 09:49:40
  Удостоверяваща организация: BORICA AD | B-Trust Qualified Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори
 • Обява за общ.поръчка на стойност по чл.20 ал.3 от ЗОП

  Вид на документа: Обява за събиране на оферти
  Дата и час на публикуване: 2019-06-20 12:49:53
  Изтегли документ Удостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000103295449
  Удостоверено време: 20.06.2019 12:49:53
  Удостоверено време по UTC: 20.06.2019 09:49:53
  Удостоверяваща организация: BORICA AD | B-Trust Qualified Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори
 • Информация за публикувана в профила на купувача обява

  Вид на документа: Друга информация
  Дата и час на публикуване: 2019-06-20 12:50:51
  Изтегли документ Удостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000103295520
  Удостоверено време: 20.06.2019 12:50:51
  Удостоверено време по UTC: 20.06.2019 09:50:51
  Удостоверяваща организация: BORICA AD | B-Trust Qualified Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори
 • Документация

  Вид на документа: Документация за участие в процедурата
  Дата и час на публикуване: 2019-06-20 12:55:07
  Изтегли документ Удостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000103295870
  Удостоверено време: 20.06.2019 12:55:07
  Удостоверено време по UTC: 20.06.2019 09:55:07
  Удостоверяваща организация: BORICA AD | B-Trust Qualified Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори
 • Техническа спецификация

  Вид на документа: Технически спецификации
  Дата и час на публикуване: 2019-06-20 12:55:29
  Изтегли документ Удостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000103295900
  Удостоверено време: 20.06.2019 12:55:29
  Удостоверено време по UTC: 20.06.2019 09:55:29
  Удостоверяваща организация: BORICA AD | B-Trust Qualified Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори
 • Описание на поръчката

  Вид на документа: Пълно описание на предмета на поръчката
  Дата и час на публикуване: 2019-06-20 12:56:07
  Изтегли документ Удостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000103295942
  Удостоверено време: 20.06.2019 12:56:07
  Удостоверено време по UTC: 20.06.2019 09:56:07
  Удостоверяваща организация: BORICA AD | B-Trust Qualified Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори
 • Техническо предложение

  Вид на документа: Други документи в документацията
  Дата и час на публикуване: 2019-06-20 12:56:36
  Изтегли документ Удостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000103295974
  Удостоверено време: 20.06.2019 12:56:36
  Удостоверено време по UTC: 20.06.2019 09:56:36
  Удостоверяваща организация: BORICA AD | B-Trust Qualified Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори
 • Ценово предложение

  Вид на документа: Други документи в документацията
  Дата и час на публикуване: 2019-06-20 12:59:11
  Изтегли документ Удостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000103296171
  Удостоверено време: 20.06.2019 12:59:11
  Удостоверено време по UTC: 20.06.2019 09:59:11
  Удостоверяваща организация: BORICA AD | B-Trust Qualified Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори
 • Декларация по чл.192 ал.3 от ЗОП за съответствие с критериите за подбор

  Вид на документа: Образци на документи и указание за подготовката им
  Дата и час на публикуване: 2019-06-20 12:59:40
  Изтегли документ Удостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000103296222
  Удостоверено време: 20.06.2019 12:59:40
  Удостоверено време по UTC: 20.06.2019 09:59:40
  Удостоверяваща организация: BORICA AD | B-Trust Qualified Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори
 • Декларация за осигуреност на количествата лек.продукти

  Вид на документа: Образци на документи и указание за подготовката им
  Дата и час на публикуване: 2019-06-20 12:59:56
  Изтегли документ Удостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000103296250
  Удостоверено време: 20.06.2019 12:59:56
  Удостоверено време по UTC: 20.06.2019 09:59:56
  Удостоверяваща организация: BORICA AD | B-Trust Qualified Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори
 • Декларация за съгласие за участие като подизпълнител

  Вид на документа: Образци на документи и указание за подготовката им
  Дата и час на публикуване: 2019-06-20 13:00:09
  Изтегли документ Удостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000103296270
  Удостоверено време: 20.06.2019 13:00:09
  Удостоверено време по UTC: 20.06.2019 10:00:09
  Удостоверяваща организация: BORICA AD | B-Trust Qualified Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори
 • Декларация за съответствие на цени

  Вид на документа: Образци на документи и указание за подготовката им
  Дата и час на публикуване: 2019-06-20 13:00:28
  Изтегли документ Удостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000103296282
  Удостоверено време: 20.06.2019 13:00:28
  Удостоверено време по UTC: 20.06.2019 10:00:28
  Удостоверяваща организация: BORICA AD | B-Trust Qualified Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори
 • Декларация по чл.59 ал.1 т.3 от ЗМИП

  Вид на документа: Образци на документи и указание за подготовката им
  Дата и час на публикуване: 2019-06-20 13:00:47
  Изтегли документ Удостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000103296304
  Удостоверено време: 20.06.2019 13:00:47
  Удостоверено време по UTC: 20.06.2019 10:00:47
  Удостоверяваща организация: BORICA AD | B-Trust Qualified Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори
 • Образец опис на представените документи

  Вид на документа: Образци на документи и указание за подготовката им
  Дата и час на публикуване: 2019-06-20 13:01:00
  Изтегли документ Удостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000103296317
  Удостоверено време: 20.06.2019 13:01:00
  Удостоверено време по UTC: 20.06.2019 10:01:00
  Удостоверяваща организация: BORICA AD | B-Trust Qualified Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори
 • Декларация за приемане условията в проекта на договора

  Вид на документа: Образци на документи и указание за подготовката им
  Дата и час на публикуване: 2019-06-20 13:01:31
  Изтегли документ Удостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000103296344
  Удостоверено време: 20.06.2019 13:01:31
  Удостоверено време по UTC: 20.06.2019 10:01:31
  Удостоверяваща организация: BORICA AD | B-Trust Qualified Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори
 • Декларация за специалните изисквания по чл.47 ал.3 от ЗОП

  Вид на документа: Образци на документи и указание за подготовката им
  Дата и час на публикуване: 2019-06-20 13:01:49
  Изтегли документ Удостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000103296377
  Удостоверено време: 20.06.2019 13:01:49
  Удостоверено време по UTC: 20.06.2019 10:01:49
  Удостоверяваща организация: BORICA AD | B-Trust Qualified Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори
 • Декларация за срока на валидност на офертата

  Вид на документа: Образци на документи и указание за подготовката им
  Дата и час на публикуване: 2019-06-20 13:02:08
  Изтегли документ Удостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000103296399
  Удостоверено време: 20.06.2019 13:02:08
  Удостоверено време по UTC: 20.06.2019 10:02:08
  Удостоверяваща организация: BORICA AD | B-Trust Qualified Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори
 • Декларация по чл.3 т.8 и чл.4 от ЗИФОДРЮПДРСТЛТ

  Вид на документа: Образци на документи и указание за подготовката им
  Дата и час на публикуване: 2019-06-20 13:02:24
  Изтегли документ Удостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000103296420
  Удостоверено време: 20.06.2019 13:02:24
  Удостоверено време по UTC: 20.06.2019 10:02:24
  Удостоверяваща организация: BORICA AD | B-Trust Qualified Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори
 • Декларация по чл.192 ал. от ЗОП за обст.по чл.54 ал.1 т.3-6 от ЗОП

  Вид на документа: Образци на документи и указание за подготовката им
  Дата и час на публикуване: 2019-06-20 13:02:45
  Изтегли документ Удостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000103296456
  Удостоверено време: 20.06.2019 13:02:45
  Удостоверено време по UTC: 20.06.2019 10:02:45
  Удостоверяваща организация: BORICA AD | B-Trust Qualified Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори
 • Декларация по чл.192 ал.3 от ЗОП за липса на обст.по чл.54 ал.1 т.1,2 и 7 от ЗОП

  Вид на документа: Образци на документи и указание за подготовката им
  Дата и час на публикуване: 2019-06-20 13:03:07
  Изтегли документ Удостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000103296492
  Удостоверено време: 20.06.2019 13:03:07
  Удостоверено време по UTC: 20.06.2019 10:03:07
  Удостоверяваща организация: BORICA AD | B-Trust Qualified Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори
 • Декларация разрешителни

  Вид на документа: Образци на документи и указание за подготовката им
  Дата и час на публикуване: 2019-06-20 13:03:22
  Изтегли документ Удостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000103296518
  Удостоверено време: 20.06.2019 13:03:22
  Удостоверено време по UTC: 20.06.2019 10:03:22
  Удостоверяваща организация: BORICA AD | B-Trust Qualified Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори
 • Декларация съгласие за отложено плащане

  Вид на документа: Образци на документи и указание за подготовката им
  Дата и час на публикуване: 2019-06-20 13:03:49
  Изтегли документ Удостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000103296550
  Удостоверено време: 20.06.2019 13:03:49
  Удостоверено време по UTC: 20.06.2019 10:03:49
  Удостоверяваща организация: BORICA AD | B-Trust Qualified Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори
 • Заявление за участие

  Вид на документа: Образци на документи и указание за подготовката им
  Дата и час на публикуване: 2019-06-20 13:04:07
  Изтегли документ Удостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000103296571
  Удостоверено време: 20.06.2019 13:04:07
  Удостоверено време по UTC: 20.06.2019 10:04:07
  Удостоверяваща организация: BORICA AD | B-Trust Qualified Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори
 • Декларация по чл.69 от ЗПКОНПИ

  Вид на документа: Образци на документи и указание за подготовката им
  Дата и час на публикуване: 2019-06-20 13:04:22
  Изтегли документ Удостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000103296584
  Удостоверено време: 20.06.2019 13:04:22
  Удостоверено време по UTC: 20.06.2019 10:04:22
  Удостоверяваща организация: BORICA AD | B-Trust Qualified Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори
 • Представяне на участника

  Вид на документа: Образци на документи и указание за подготовката им
  Дата и час на публикуване: 2019-06-20 13:04:36
  Изтегли документ Удостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000103296596
  Удостоверено време: 20.06.2019 13:04:36
  Удостоверено време по UTC: 20.06.2019 10:04:36
  Удостоверяваща организация: BORICA AD | B-Trust Qualified Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори
 • Оферта образец

  Вид на документа: Образци на документи и указание за подготовката им
  Дата и час на публикуване: 2019-06-20 13:04:59
  Изтегли документ Удостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000103296621
  Удостоверено време: 20.06.2019 13:04:59
  Удостоверено време по UTC: 20.06.2019 10:04:59
  Удостоверяваща организация: BORICA AD | B-Trust Qualified Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори
 • Договор проект

  Вид на документа: Проект на договор
  Дата и час на публикуване: 2019-06-20 13:07:06
  Изтегли документ Удостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000103296811
  Удостоверено време: 20.06.2019 13:07:06
  Удостоверено време по UTC: 20.06.2019 10:07:06
  Удостоверяваща организация: BORICA AD | B-Trust Qualified Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори
 • Информация за удължаване на срока за получаване на оферти

  Вид на документа: Друга информация
  Дата и час на публикуване: 2019-07-02 13:26:34
  Връзка към документа в АОП Изтегли документ Удостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000104212494
  Удостоверено време: 02.07.2019 13:26:34
  Удостоверено време по UTC: 02.07.2019 10:26:34
  Удостоверяваща организация: BORICA AD | B-Trust Qualified Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори
 • Протокол от 02.07.2019 г.

  Вид на документа: Друга информация
  Дата и час на публикуване: 2019-07-02 13:28:44
  Изтегли документ Удостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000104213757
  Удостоверено време: 02.07.2019 13:28:44
  Удостоверено време по UTC: 02.07.2019 10:28:44
  Удостоверяваща организация: BORICA AD | B-Trust Qualified Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори
 • Протокол от 09.07.2019 г.

  Вид на документа: Протоколи и доклади на комисиите за провеждане на процедурата
  Дата и час на публикуване: 2019-07-09 14:35:28
  Изтегли документ Удостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000104599199
  Удостоверено време: 09.07.2019 14:35:28
  Удостоверено време по UTC: 09.07.2019 11:35:28
  Удостоверяваща организация: BORICA AD | B-Trust Qualified Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори
 • Протокол от 11.07.2019 г.

  Вид на документа: Протоколи и доклади на комисиите за провеждане на процедурата
  Дата и час на публикуване: 2019-07-11 15:49:22
  Изтегли документ Удостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000104896442
  Удостоверено време: 11.07.2019 15:49:22
  Удостоверено време по UTC: 11.07.2019 12:49:22
  Удостоверяваща организация: BORICA AD | B-Trust Qualified Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори
 • Протокол от 16.07.2019 г.

  Вид на документа: Протоколи и доклади на комисиите за провеждане на процедурата
  Дата и час на публикуване: 2019-07-16 13:51:39
  Изтегли документ Удостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000105106825
  Удостоверено време: 16.07.2019 13:51:39
  Удостоверено време по UTC: 16.07.2019 10:51:39
  Удостоверяваща организация: BORICA AD | B-Trust Qualified Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори
 • Решение № 7/16.07.2019 г.

  Вид на документа: Решение за класиране на участниците
  Дата и час на публикуване: 2019-07-16 13:53:15
  Изтегли документ Удостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000105107564
  Удостоверено време: 16.07.2019 13:53:15
  Удостоверено време по UTC: 16.07.2019 10:53:15
  Удостоверяваща организация: BORICA AD | B-Trust Qualified Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори
 • Договор № 23/24.07.2019 г.

  Вид на документа: Договор с изпълнител
  Дата и час на публикуване: 2019-07-30 12:02:29
  Изтегли документ Удостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000105928316
  Удостоверено време: 30.07.2019 12:02:29
  Удостоверено време по UTC: 30.07.2019 09:02:29
  Удостоверяваща организация: BORICA AD | B-Trust Qualified Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори