ЦСМП - Пазарджик

Доставка на авточасти, доставка и монтаж на автомобилни гуми и приемане на излезлите от употреба автомобилни гуми, доставка на акумулаторни батерии и изкупуване на негодните за употреба стари акумулаторни батерии за автомобилите на ЦСМП Пазарджик

Дата и час на публикуване: 2015-10-21 14:28:30Последна промяна: 2015-11-11 14:45:49
ID номер: 9046954 Статус: възложена

„ Доставка на авточасти, доставка и монтаж на автомобилни гуми и приемане на излезлите от употреба автомобилни гуми, доставка на акумулаторни батерии и изкупуване на негодните за употреба стари акумулаторни батерии за автомобилите на ЦСМП Пазарджик”, / по обособени позиции, както следва: Обособена позиция №1 – „ Доставка на авточасти за автомобилите на ЦСМП Пазарджик”; Обособена позиция №2 – „ Доставка и монтаж на автомобилни гуми и приемане на излезлите от употреба автомобилни гуми за автомобилите на ЦСМП Пазарджик”; Обособена позиция №3 – „ Доставка на акумулаторни батерии и изкупуване на негодните за употреба стари акумулаторни батерии за автомобилите на ЦСМП Пазарджик”

 

Индивидуален номер на процедурата: 0000411
Обект на процедурата: за доставка
Населено място за изпълнение на процедурата: Пазарджик
Прогнозна стойност: 26400.00 лв.
Код съгласно Класификатора на ОП (CPV): 31400000, 50116510, 34114100
Краен срок за подаване на оферта: 2015-11-05 10:00:00Преписката в АОП / ЦАИС ЕОП
Контакти за допълнителна информация по процедурата
 • Лице/а за контакт: Колина Тилова
 • Телефон/и за контакт: 034 444 564
Документи
 • Решение за откриване на процедура

  Вид на документа: Решение за откриване на процедурата
  Дата и час на публикуване: 2015-10-21 14:28:30
 • Публична покана

  Вид на документа: Публична покана
  Дата и час на публикуване: 2015-10-21 14:28:30
 • Документи за участие

  Вид на документа: Документация за участие в процедурата
  Дата и час на публикуване: 2015-10-21 14:28:30
 • Съобщение

  Вид на документа: Съобщение
  Дата и час на публикуване: 2015-10-21 14:28:30
 • Протокол на комисията

  Вид на документа: Протоколи и доклади на комисиите за провеждане на процедурата
  Дата и час на публикуване: 2015-11-05 14:38:47
 • Решение на комисията

  Вид на документа: Решение за определяне на изпълнител
  Дата и час на публикуване: 2015-11-06 14:39:54
 • Решение на комисията

  Вид на документа: Решение за определяне на изпълнител
  Дата и час на публикуване: 2015-11-11 14:41:11
 • Договор № 35/25.11.2015 г. за доставка и монтаж на автомобилни гуми и приемане на излезлите от употреба автомобилни гуми за автомобилите на ЦСМП Пазарджик

  Вид на документа: Информация за сключен договор
  Дата и час на публикуване: 2016-03-31 12:49:38
  Изтегли документ Удостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000045772114
  Удостоверено време: 31.03.2016 12:49:38
  Удостоверено време по UTC: 31.03.2016 09:49:38
  Удостоверяваща организация: BORICA - BANKSERVICE AD, EIK 201230426 | B-Trust Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори
 • Договор № 36/25.11.2015 г. за доставка на акумулаторни батерии и изкупуване на негодните за употреба стари акумулаторни батерии за автомобилите на ЦСМП Пазарджик

  Вид на документа: Информация за сключен договор
  Дата и час на публикуване: 2016-03-31 12:53:17
  Изтегли документ Удостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000045772229
  Удостоверено време: 31.03.2016 12:53:17
  Удостоверено време по UTC: 31.03.2016 09:53:17
  Удостоверяваща организация: BORICA - BANKSERVICE AD, EIK 201230426 | B-Trust Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори
 • Плащания за м.02.2016 г. по Договор № 35/25.11.2015 г. за доставка и монтаж на автомобилни гуми

  Вид на документа: Плащане по договор
  Дата и час на публикуване: 2016-03-31 14:07:19
  Изтегли документ Удостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000045774932
  Удостоверено време: 31.03.2016 14:07:19
  Удостоверено време по UTC: 31.03.2016 11:07:19
  Удостоверяваща организация: BORICA - BANKSERVICE AD, EIK 201230426 | B-Trust Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори
 • Плащания за м.03.2016 г. по Договор № 36/25.11.2015 г. за доставка на акумулаторни батерии за автомобилите

  Вид на документа: Плащане по договор
  Дата и час на публикуване: 2016-03-31 14:09:34
  Изтегли документ Удостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000045775002
  Удостоверено време: 31.03.2016 14:09:34
  Удостоверено време по UTC: 31.03.2016 11:09:34
  Удостоверяваща организация: BORICA - BANKSERVICE AD, EIK 201230426 | B-Trust Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори
 • Плащания за м.06.2016 г. по Договор № 35 от 25.11.2015 г.

  Вид на документа: Плащане по договор
  Дата и час на публикуване: 2016-07-12 14:23:18
  Изтегли документ Удостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000049446162
  Удостоверено време: 12.07.2016 14:23:18
  Удостоверено време по UTC: 12.07.2016 11:23:18
  Удостоверяваща организация: BORICA - BANKSERVICE AD, EIK 201230426 | B-Trust Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори
 • Плащания за м.06.2016 г. по Договор № 36 от 25.11.2015 г.

  Вид на документа: Плащане по договор
  Дата и час на публикуване: 2016-07-12 14:21:21
  Изтегли документ Удостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000049446036
  Удостоверено време: 12.07.2016 14:21:21
  Удостоверено време по UTC: 12.07.2016 11:21:21
  Удостоверяваща организация: BORICA - BANKSERVICE AD, EIK 201230426 | B-Trust Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори
 • Плащания за м.08.2016 г. по Договор № 36/25.11.2015 г.

  Вид на документа: Плащане по договор
  Дата и час на публикуване: 2016-09-07 15:02:56
  Изтегли документ Удостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000051490260
  Удостоверено време: 07.09.2016 15:02:56
  Удостоверено време по UTC: 07.09.2016 12:02:56
  Удостоверяваща организация: BORICA - BANKSERVICE AD, EIK 201230426 | B-Trust Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори
 • Плащания за м.10.2016 г. по Договор № 35/25.11.2015 г.

  Вид на документа: Плащане по договор
  Дата и час на публикуване: 2016-11-07 12:01:06
  Изтегли документ Удостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000055601592
  Удостоверено време: 07.11.2016 12:01:06
  Удостоверено време по UTC: 07.11.2016 10:01:06
  Удостоверяваща организация: BORICA - BANKSERVICE AD, EIK 201230426 | B-Trust Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори
 • Плащания за м.10.2016 г. по Договор № 36/25.11.2015 г.

  Вид на документа: Плащане по договор
  Дата и час на публикуване: 2016-11-07 12:01:10
  Изтегли документ Удостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000055601598
  Удостоверено време: 07.11.2016 12:01:10
  Удостоверено време по UTC: 07.11.2016 10:01:10
  Удостоверяваща организация: BORICA - BANKSERVICE AD, EIK 201230426 | B-Trust Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори
 • Плащания за м.11.2016 г. по Договор № 36/25.11.2015 г.

  Вид на документа: Плащане по договор
  Дата и час на публикуване: 2016-12-07 14:52:54
  Изтегли документ Удостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000059659945
  Удостоверено време: 07.12.2016 14:52:54
  Удостоверено време по UTC: 07.12.2016 12:52:54
  Удостоверяваща организация: BORICA - BANKSERVICE AD, EIK 201230426 | B-Trust Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори