ЦСМП - Пазарджик

Доставка на резервни части и извършване на авторемонтни дейности на санитарните автомобили, които ще бъдат извършвани в автосервиз;доставка на автомобилни гуми; доставка на акумулаторни батерии; сервизно обслужване на автомобилите на ЦСМП - Пазарджик по обособени позиции, както следва: Обособена позиция № 1 - Доставка на резервни части и извършване на авторемонтни дейности на санитарните автомобили, които ще бъдат извършвани в автосервиз; Обособена позиция № 2 - Доставка и монтаж на автомобилни гуми и приемане на излезлите от употреба автомобилни гуми; Обособена позиция № 3 - Доставка на акумулаторни батерии и изкупуване на негодните за употреба стари акумулаторни батерии; Обособена позиция № 4 - Сервизно обслужване на санитарни автомобили, смяна на отработени масла, приемане на отработените такива и смяна на филтри.

Дата и час на публикуване: 2018-11-22 12:09:14Последна промяна: 2018-11-22 12:09:07
ID номер: 9083386 Статус: възложена

Доставка на резервни части и извършване на авторемонтни дейности на санитарните автомобили, които ще бъдат извършвани в автосервиз;доставка на автомобилни гуми; доставка на акумулаторни батерии; сервизно обслужване на автомобилите на ЦСМП - Пазарджик по обособени позиции, както следва: Обособена позиция № 1 - Доставка на резервни части и извършване на авторемонтни дейности на санитарните автомобили, които ще бъдат извършвани в автосервиз; Обособена позиция № 2 - Доставка и монтаж на автомобилни гуми и приемане на излезлите от употреба автомобилни гуми; Обособена позиция № 3 - Доставка на акумулаторни батерии и изкупуване на негодните за употреба стари акумулаторни батерии; Обособена позиция № 4 - Сервизно обслужване на санитарни автомобили, смяна на отработени масла, приемане на отработените такива и смяна на филтри.

Индивидуален номер на процедурата: 0004380
Вид процедура за възлагане: Обява за събиране на оферти
Обект на процедурата: за услуги
Населено място за изпълнение на процедурата: Пазарджик
Прогнозна стойност: 69000.00 лв. без ДДС
Код съгласно Класификатора на ОП (CPV): 50100000
Краен срок за подаване на оферта: 2018-11-30 16:00:00Преписката в АОП / ЦАИС ЕОП
Контакти за допълнителна информация по процедурата
 • Лице/а за контакт: Колина Тилова
 • Телефон/и за контакт: 034/444564; 034/444574
Документи
 • Решение № 8/22.11.2018 г.

  Вид на документа: Друга информация
  Дата и час на публикуване: 2018-11-22 12:09:45
  Изтегли документ Удостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000092815074
  Удостоверено време: 22.11.2018 12:09:45
  Удостоверено време по UTC: 22.11.2018 10:09:45
  Удостоверяваща организация: BORICA AD | B-Trust Qualified Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори
 • Заповед № РД-03-74/22.11.2018 г.

  Вид на документа: Заповеди
  Дата и час на публикуване: 2018-11-22 12:09:59
  Изтегли документ Удостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000092815092
  Удостоверено време: 22.11.2018 12:09:59
  Удостоверено време по UTC: 22.11.2018 10:09:59
  Удостоверяваща организация: BORICA AD | B-Trust Qualified Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори
 • Обява за общ.поръчка на стойност по чл.20 ал.3 от ЗОП

  Вид на документа: Обява за събиране на оферти
  Дата и час на публикуване: 2018-11-22 12:10:28
  Изтегли документ Удостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000092815127
  Удостоверено време: 22.11.2018 12:10:28
  Удостоверено време по UTC: 22.11.2018 10:10:28
  Удостоверяваща организация: BORICA AD | B-Trust Qualified Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори
 • Информация за публикувана в профила на купувача обява за общ.поръчка по чл.20 ал.3 от ЗОП

  Вид на документа: Друга информация
  Дата и час на публикуване: 2018-11-22 12:10:43
  Изтегли документ Удостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000092815134
  Удостоверено време: 22.11.2018 12:10:43
  Удостоверено време по UTC: 22.11.2018 10:10:43
  Удостоверяваща организация: BORICA AD | B-Trust Qualified Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори
 • Документация

  Вид на документа: Документация за участие в процедурата
  Дата и час на публикуване: 2018-11-22 12:11:04
  Изтегли документ Удостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000092815153
  Удостоверено време: 22.11.2018 12:11:04
  Удостоверено време по UTC: 22.11.2018 10:11:04
  Удостоверяваща организация: BORICA AD | B-Trust Qualified Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори
 • Технически спецификации

  Вид на документа: Технически спецификации
  Дата и час на публикуване: 2018-11-22 12:11:24
  Изтегли документ Удостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000092815169
  Удостоверено време: 22.11.2018 12:11:24
  Удостоверено време по UTC: 22.11.2018 10:11:24
  Удостоверяваща организация: BORICA AD | B-Trust Qualified Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори
 • Описание на поръчката

  Вид на документа: Пълно описание на предмета на поръчката
  Дата и час на публикуване: 2018-11-22 12:12:10
  Изтегли документ Удостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000092815234
  Удостоверено време: 22.11.2018 12:12:10
  Удостоверено време по UTC: 22.11.2018 10:12:10
  Удостоверяваща организация: BORICA AD | B-Trust Qualified Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори
 • Ценова оферта резервни части Приложение № 1

  Вид на документа: Други документи в документацията
  Дата и час на публикуване: 2018-11-22 12:12:40
  Изтегли документ Удостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000092815270
  Удостоверено време: 22.11.2018 12:12:40
  Удостоверено време по UTC: 22.11.2018 10:12:40
  Удостоверяваща организация: BORICA AD | B-Trust Qualified Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори
 • Ценова оферта авторемонтни дейности Приложение № 2

  Вид на документа: Други документи в документацията
  Дата и час на публикуване: 2018-11-22 12:13:03
  Изтегли документ Удостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000092815295
  Удостоверено време: 22.11.2018 12:13:03
  Удостоверено време по UTC: 22.11.2018 10:13:03
  Удостоверяваща организация: BORICA AD | B-Trust Qualified Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори
 • Ценова оферта гуми Приложение № 3

  Вид на документа: Други документи в документацията
  Дата и час на публикуване: 2018-11-22 12:13:15
  Изтегли документ Удостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000092815302
  Удостоверено време: 22.11.2018 12:13:15
  Удостоверено време по UTC: 22.11.2018 10:13:15
  Удостоверяваща организация: BORICA AD | B-Trust Qualified Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори
 • Ценова Оферта акумулатори Приложение № 4

  Вид на документа: Други документи в документацията
  Дата и час на публикуване: 2018-11-22 12:13:29
  Изтегли документ Удостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000092815315
  Удостоверено време: 22.11.2018 12:13:29
  Удостоверено време по UTC: 22.11.2018 10:13:29
  Удостоверяваща организация: BORICA AD | B-Trust Qualified Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори
 • Ценова Оферта масла Приложение № 5

  Вид на документа: Други документи в документацията
  Дата и час на публикуване: 2018-11-22 12:13:44
  Изтегли документ Удостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000092815324
  Удостоверено време: 22.11.2018 12:13:44
  Удостоверено време по UTC: 22.11.2018 10:13:44
  Удостоверяваща организация: BORICA AD | B-Trust Qualified Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори
 • Ценова оферта филтри Приложение № 6

  Вид на документа: Други документи в документацията
  Дата и час на публикуване: 2018-11-22 12:13:59
  Изтегли документ Удостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000092815342
  Удостоверено време: 22.11.2018 12:13:59
  Удостоверено време по UTC: 22.11.2018 10:13:59
  Удостоверяваща организация: BORICA AD | B-Trust Qualified Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори
 • Договор по обособена позиция № 1

  Вид на документа: Проект на договор
  Дата и час на публикуване: 2018-11-22 12:14:14
  Изтегли документ Удостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000092815358
  Удостоверено време: 22.11.2018 12:14:14
  Удостоверено време по UTC: 22.11.2018 10:14:14
  Удостоверяваща организация: BORICA AD | B-Trust Qualified Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори
 • Договор по обособена позиция № 2

  Вид на документа: Проект на договор
  Дата и час на публикуване: 2018-11-22 12:14:33
  Изтегли документ Удостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000092815373
  Удостоверено време: 22.11.2018 12:14:33
  Удостоверено време по UTC: 22.11.2018 10:14:33
  Удостоверяваща организация: BORICA AD | B-Trust Qualified Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори
 • Договор по обособена позиция № 3

  Вид на документа: Проект на договор
  Дата и час на публикуване: 2018-11-22 12:14:50
  Изтегли документ Удостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000092815401
  Удостоверено време: 22.11.2018 12:14:50
  Удостоверено време по UTC: 22.11.2018 10:14:50
  Удостоверяваща организация: BORICA AD | B-Trust Qualified Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори
 • Договор по обособена позиция № 4

  Вид на документа: Проект на договор
  Дата и час на публикуване: 2018-11-22 12:15:09
  Изтегли документ Удостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000092815422
  Удостоверено време: 22.11.2018 12:15:09
  Удостоверено време по UTC: 22.11.2018 10:15:09
  Удостоверяваща организация: BORICA AD | B-Trust Qualified Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори
 • Протокол от 03.12.2018 г.

  Вид на документа: Друга информация
  Дата и час на публикуване: 2018-12-04 13:46:39
  Изтегли документ Удостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000093172550
  Удостоверено време: 04.12.2018 13:46:39
  Удостоверено време по UTC: 04.12.2018 11:46:39
  Удостоверяваща организация: BORICA AD | B-Trust Qualified Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори
 • Информация за публикувана обява в Профила на купувача за общ.поръчка по чл.20 ал.3 от ЗОП

  Вид на документа: Съобщение за удължаване на срок за подаване на документи / заявление и оферти /
  Дата и час на публикуване: 2018-12-04 13:49:16
  Връзка към документа в АОП Изтегли документ Удостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000093172685
  Удостоверено време: 04.12.2018 13:49:16
  Удостоверено време по UTC: 04.12.2018 11:49:16
  Удостоверяваща организация: BORICA AD | B-Trust Qualified Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори
 • Протокол от 11.12.2018 г.

  Вид на документа: Протоколи и доклади на комисиите за провеждане на процедурата
  Дата и час на публикуване: 2018-12-13 13:04:51
  Изтегли документ Удостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000093457689
  Удостоверено време: 13.12.2018 13:04:51
  Удостоверено време по UTC: 13.12.2018 11:04:51
  Удостоверяваща организация: BORICA AD | B-Trust Qualified Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори
 • Решение № 9 от 13.12.2018

  Вид на документа: Решение за класиране на участниците
  Дата и час на публикуване: 2018-12-13 13:05:22
  Изтегли документ Удостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000093457729
  Удостоверено време: 13.12.2018 13:05:22
  Удостоверено време по UTC: 13.12.2018 11:05:22
  Удостоверяваща организация: BORICA AD | B-Trust Qualified Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори
 • Протокол от 28.12.2018 г.

  Вид на документа: Протоколи и доклади на комисиите за провеждане на процедурата
  Дата и час на публикуване: 2018-12-28 12:10:10
  Изтегли документ Удостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000093882967
  Удостоверено време: 28.12.2018 12:10:10
  Удостоверено време по UTC: 28.12.2018 10:10:10
  Удостоверяваща организация: BORICA AD | B-Trust Qualified Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори
 • Решение № 10 от 28.12.2018 г.

  Вид на документа: Решение за класиране на участниците
  Дата и час на публикуване: 2018-12-28 12:10:21
  Изтегли документ Удостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000093882985
  Удостоверено време: 28.12.2018 12:10:21
  Удостоверено време по UTC: 28.12.2018 10:10:21
  Удостоверяваща организация: BORICA AD | B-Trust Qualified Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори
 • Договор № 1/16.01.2019 г. по обособена позиция № 1

  Вид на документа: Договор с изпълнител
  Дата и час на публикуване: 2019-01-22 11:29:22
  Изтегли документ Удостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000094601626
  Удостоверено време: 22.01.2019 11:29:22
  Удостоверено време по UTC: 22.01.2019 09:29:22
  Удостоверяваща организация: BORICA AD | B-Trust Qualified Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори
 • Договор № 2/16.01.2019 г. по обособена позиция № 4

  Вид на документа: Договор с изпълнител
  Дата и час на публикуване: 2019-01-22 11:29:47
  Изтегли документ Удостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000094601644
  Удостоверено време: 22.01.2019 11:29:47
  Удостоверено време по UTC: 22.01.2019 09:29:47
  Удостоверяваща организация: BORICA AD | B-Trust Qualified Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори
 • Договор № 3/23.01.2019 г. по обособена позиция № 3

  Вид на документа: Договор с изпълнител
  Дата и час на публикуване: 2019-01-29 14:47:39
  Изтегли документ Удостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000094840034
  Удостоверено време: 29.01.2019 14:47:39
  Удостоверено време по UTC: 29.01.2019 12:47:39
  Удостоверяваща организация: BORICA AD | B-Trust Qualified Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори
 • Договор № 4/23.01.2019 г. по обособена позиция № 2

  Вид на документа: Договор с изпълнител
  Дата и час на публикуване: 2019-01-29 14:48:00
  Изтегли документ Удостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000094840056
  Удостоверено време: 29.01.2019 14:48:00
  Удостоверено време по UTC: 29.01.2019 12:48:00
  Удостоверяваща организация: BORICA AD | B-Trust Qualified Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори