ЦСМП - Пазарджик

Доставка на 4/четири/ броя Многофункционални апарати за електрокардиография, дефибрилация и мониториране на спешни пациенти за нуждите на ЦСМП - Пазарджик.

Дата и час на публикуване: 2014-11-10 13:23:26Последна промяна: 2015-11-11 13:35:48
ID номер: 9035795 Статус: възложена

Доставка на 4/четири/ броя Многофункционални апарати за електрокардиография, дефибрилация и мониториране на спешни пациенти за нуждите на ЦСМП - Пазарджик.

 

Индивидуален номер на процедурата: 0000407
Обект на процедурата: за доставка
Населено място за изпълнение на процедурата: Пазарджик
Прогнозна стойност: 42000.00 лв.
Код съгласно Класификатора на ОП (CPV): 33100000
Краен срок за подаване на оферта: 2014-11-21 14:00:00Преписката в АОП / ЦАИС ЕОП
Документи
 • Публична покана

  Вид на документа: Публична покана
  Дата и час на публикуване: 2014-11-10 13:23:26
 • Документи за участие

  Вид на документа: Документация за участие в процедурата
  Дата и час на публикуване: 2014-11-10 13:23:26
 • Протокол на комисията

  Вид на документа: Протоколи и доклади на комисиите за провеждане на процедурата
  Дата и час на публикуване: 2014-11-21 14:30:00
 • Протокол на комисията

  Вид на документа: Протоколи и доклади на комисиите за провеждане на процедурата
  Дата и час на публикуване: 2014-11-24 10:30:00
 • Освободена гаранция за авансово плащане на "ИЛАН МЕД.АПАРАТУРА" ООД

  Вид на документа: Освобождаване на гаранции
  Дата и час на публикуване: 2014-12-10 13:31:00
 • Сключен договор

  Вид на документа: Информация за сключен договор
  Дата и час на публикуване: 2014-12-11 13:31:00