ЦСМП - Пазарджик

Публични покани

страница 1 от 2
ID номер: 9049497статус: възложена

Определяне на оператор, управление и доставка на ваучери за храна на служителите във ЦСМП Пазарджик, полагащи 12 часови дежурства

Краен срок за подаване на оферта: 2016-01-25 10:00:00
Дата и час на публикуване: 2016-02-16 11:16:36
ID номер: 9047441статус: възложена

Доставка на авточасти за автомобилите на ЦСМП Пазарджик

Краен срок за подаване на оферта: 2015-11-24 11:00:00
Дата и час на публикуване: 2015-11-09 14:45:35
ID номер: 9046954статус: възложена

Доставка на авточасти, доставка и монтаж на автомобилни гуми и приемане на излезлите от употреба автомобилни гуми, доставка на акумулаторни батерии и изкупуване

Краен срок за подаване на оферта: 2015-11-05 10:00:00
Дата и час на публикуване: 2015-10-21 14:28:30
ID номер: 9046854статус: прекратена

Доставка на авточасти, доставка и монтаж на автомобилни гуми и приемане на излезлите от употреба автомобилни гуми, доставка на акумулаторни батерии и изкупуване

Краен срок за подаване на оферта: 2015-10-30 10:00:00
Дата и час на публикуване: 2015-10-16 14:20:10
ID номер: 9037459статус: възложена

Определяне на оператор за отпечатване, управление и доставка на ваучери за храна на служителите във филиалите в гр.гр. Пазарджик, Пещера, Панагюрище, Белово, Батак,

Краен срок за подаване на оферта: 2014-12-30 10:00:00
Дата и час на публикуване: 2014-12-15 10:00:00