ЦСМП - Пазарджик

Доставка на резервни части и извършване на авторемонтни дейности на санитарните автомобили на ЦСМП Пазарджик, които ще бъдат извършвани в автосервиз

Дата и час на публикуване: 2017-03-08 14:27:25Последна промяна: 2017-03-20 08:53:45
ID номер: 9062122 Статус: възложена

Доставка на резервни части и извършване на авторемонтни дейности на санитарните автомобили на ЦСМП Пазарджик, които ще бъдат извършвани в автосервиз

Индивидуален номер на процедурата: 0002070
Вид процедура за възлагане: Обява за събиране на оферти
Обект на процедурата: за услуги
Населено място за изпълнение на процедурата: Пазарджик
Прогнозна стойност: 50000.00 лв. без ДДС
Код съгласно Класификатора на ОП (CPV): 50100000
Краен срок за подаване на оферта: 2017-03-17 10:00:00Преписката в АОП / ЦАИС ЕОП
Контакти за допълнителна информация по процедурата
 • Лице/а за контакт: Колина Тилова
 • Телефон/и за контакт: 034/444574
Документи
 • Решение № 6/08.03.2017г.

  Вид на документа: Друга информация
  Дата и час на публикуване: 2017-03-08 14:33:53
  Изтегли документ Удостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000067923496
  Удостоверено време: 08.03.2017 14:33:53
  Удостоверено време по UTC: 08.03.2017 12:33:53
  Удостоверяваща организация: BORICA - BANKSERVICE AD, EIK 201230426 | B-Trust Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори
 • Заповед № РД-03-16/08.03.2017 г.

  Вид на документа: Заповеди
  Дата и час на публикуване: 2017-03-08 14:34:53
  Изтегли документ Удостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000067923533
  Удостоверено време: 08.03.2017 14:34:53
  Удостоверено време по UTC: 08.03.2017 12:34:53
  Удостоверяваща организация: BORICA - BANKSERVICE AD, EIK 201230426 | B-Trust Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори
 • Документация

  Вид на документа: Документация за участие в процедурата
  Дата и час на публикуване: 2017-03-08 14:36:37
  Изтегли документ Удостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000067923609
  Удостоверено време: 08.03.2017 14:36:37
  Удостоверено време по UTC: 08.03.2017 12:36:37
  Удостоверяваща организация: BORICA - BANKSERVICE AD, EIK 201230426 | B-Trust Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори
 • Приложение №1 -списък-ценова листа на авторемонтните дейности за санитарните автомобили на ЦСМП Пазарджик, които ще бъдат извършвани в автосервиз

  Вид на документа: Други документи в документацията
  Дата и час на публикуване: 2017-03-08 14:39:32
  Изтегли документ Удостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000067923734
  Удостоверено време: 08.03.2017 14:39:32
  Удостоверено време по UTC: 08.03.2017 12:39:32
  Удостоверяваща организация: BORICA - BANKSERVICE AD, EIK 201230426 | B-Trust Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори
 • Приложение № 2 - списък-ценова листа за основните резервни части за санитарните автомобили в ЦСМП Пазарджик

  Вид на документа: Други документи в документацията
  Дата и час на публикуване: 2017-03-08 14:41:11
  Изтегли документ Удостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000067923802
  Удостоверено време: 08.03.2017 14:41:11
  Удостоверено време по UTC: 08.03.2017 12:41:11
  Удостоверяваща организация: BORICA - BANKSERVICE AD, EIK 201230426 | B-Trust Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори
 • Техническа спецификация

  Вид на документа: Технически спецификации
  Дата и час на публикуване: 2017-03-08 14:42:12
  Изтегли документ Удостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000067923839
  Удостоверено време: 08.03.2017 14:42:12
  Удостоверено време по UTC: 08.03.2017 12:42:12
  Удостоверяваща организация: BORICA - BANKSERVICE AD, EIK 201230426 | B-Trust Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори
 • Обява за обществена поръчка на стойност по чл.20 ал.3 от ЗОП

  Вид на документа: Обява за събиране на оферти
  Дата и час на публикуване: 2017-03-08 14:43:59
  Изтегли документ Удостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000067923914
  Удостоверено време: 08.03.2017 14:43:59
  Удостоверено време по UTC: 08.03.2017 12:43:59
  Удостоверяваща организация: BORICA - BANKSERVICE AD, EIK 201230426 | B-Trust Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори
 • Информация за публикувана в Профила на купувача обява за обществена поръчка на стойност по чл.20 ал.3 от ЗОП

  Вид на документа: Друга информация
  Дата и час на публикуване: 2017-03-08 14:46:25
  Изтегли документ Удостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000067924025
  Удостоверено време: 08.03.2017 14:46:25
  Удостоверено време по UTC: 08.03.2017 12:46:25
  Удостоверяваща организация: BORICA - BANKSERVICE AD, EIK 201230426 | B-Trust Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори
 • Информация за удължаване на първоначалния срок за получаване на оферти

  Вид на документа: Съобщение за удължаване на срок за подаване на документи / заявление и оферти /
  Дата и час на публикуване: 2017-03-17 14:51:24
  Връзка към документа в АОП Изтегли документ Удостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000068283507
  Удостоверено време: 17.03.2017 14:51:24
  Удостоверено време по UTC: 17.03.2017 12:51:24
  Удостоверяваща организация: BORICA - BANKSERVICE AD, EIK 201230426 | B-Trust Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори
 • Протокол № 1/17.03.2017 г.

  Вид на документа: Протоколи и доклади на комисиите за провеждане на процедурата
  Дата и час на публикуване: 2017-03-17 14:51:04
  Изтегли документ Удостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000068283492
  Удостоверено време: 17.03.2017 14:51:04
  Удостоверено време по UTC: 17.03.2017 12:51:04
  Удостоверяваща организация: BORICA - BANKSERVICE AD, EIK 201230426 | B-Trust Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори
 • Протокол № 2/24.03.2017 г.

  Вид на документа: Протоколи и доклади на комисиите за провеждане на процедурата
  Дата и час на публикуване: 2017-03-24 14:08:32
  Изтегли документ Удостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000068564536
  Удостоверено време: 24.03.2017 14:08:32
  Удостоверено време по UTC: 24.03.2017 12:08:32
  Удостоверяваща организация: BORICA - BANKSERVICE AD, EIK 201230426 | B-Trust Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори
 • Решение № 7/24.03.2017

  Вид на документа: Решение за класиране на участниците
  Дата и час на публикуване: 2017-03-24 14:08:41
  Изтегли документ Удостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000068564557
  Удостоверено време: 24.03.2017 14:08:41
  Удостоверено време по UTC: 24.03.2017 12:08:41
  Удостоверяваща организация: BORICA - BANKSERVICE AD, EIK 201230426 | B-Trust Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори
 • Договор № 13/20.04.2017 г.

  Вид на документа: Договор с изпълнител
  Дата и час на публикуване: 2017-04-21 10:23:48
  Изтегли документ Удостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000069618006
  Удостоверено време: 21.04.2017 10:23:48
  Удостоверено време по UTC: 21.04.2017 07:23:48
  Удостоверяваща организация: BORICA - BANKSERVICE AD, EIK 201230426 | B-Trust Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори