ЦСМП - Пазарджик

Доставка на авточасти за автомобилите на ЦСМП Пазарджик

Дата и час на публикуване: 2015-11-09 14:45:35Последна промяна: 2015-11-11 14:48:33
ID номер: 9047441 Статус: възложена

„ Доставка на авточасти за автомобилите на ЦСМП Пазарджик”.

 

Индивидуален номер на процедурата: 0000412
Обект на процедурата: за доставка
Населено място за изпълнение на процедурата: Пазарджик
Прогнозна стойност: 12000.00 лв.
Код съгласно Класификатора на ОП (CPV): 34300000
Краен срок за подаване на оферта: 2015-11-24 11:00:00Преписката в АОП / ЦАИС ЕОП
Контакти за допълнителна информация по процедурата
 • Лице/а за контакт: Колина Тилова
 • Телефон/и за контакт: 034 444 564
Документи
 • Решение за откриване на процедура

  Вид на документа: Решение за откриване на процедурата
  Дата и час на публикуване: 2015-11-09 14:45:35
 • Съобщение

  Вид на документа: Съобщение
  Дата и час на публикуване: 2015-11-09 14:45:35
 • Публична покана

  Вид на документа: Публична покана
  Дата и час на публикуване: 2015-11-09 14:45:35
 • Документи за участие

  Вид на документа: Документация за участие в процедурата
  Дата и час на публикуване: 2015-11-09 14:45:35
 • Информация за извършени плащания във връзка с изискванията на чл.22б, т.14 от ЗОП от 01.01.2016 г. до 31.01.2016 г.

  Вид на документа: Съобщение
  Дата и час на публикуване: 2016-02-12 09:19:58
  Изтегли документ Удостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000044480717
  Удостоверено време: 12.02.2016 09:19:58
  Удостоверено време по UTC: 12.02.2016 07:19:58
  Удостоверяваща организация: BORICA - BANKSERVICE AD, EIK 201230426 | B-Trust Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори
 • Договор № 45/30.12.2015 г. за доставка на авточасти

  Вид на документа: Информация за сключен договор
  Дата и час на публикуване: 2016-03-31 13:42:46
  Изтегли документ Удостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000045774003
  Удостоверено време: 31.03.2016 13:42:46
  Удостоверено време по UTC: 31.03.2016 10:42:46
  Удостоверяваща организация: BORICA - BANKSERVICE AD, EIK 201230426 | B-Trust Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори
 • Плащания за м.02.2016 г. по Договор № 45/30.12.2015 г. за доставка на авточасти

  Вид на документа: Плащане по договор
  Дата и час на публикуване: 2016-03-31 13:59:34
  Изтегли документ Удостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000045774654
  Удостоверено време: 31.03.2016 13:59:34
  Удостоверено време по UTC: 31.03.2016 10:59:34
  Удостоверяваща организация: BORICA - BANKSERVICE AD, EIK 201230426 | B-Trust Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори
 • Плащания м.03.2016 г. по Договор № 45/30.12.2015 г. за доставка на авточасти

  Вид на документа: Плащане по договор
  Дата и час на публикуване: 2016-03-31 14:01:06
  Изтегли документ Удостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000045774711
  Удостоверено време: 31.03.2016 14:01:06
  Удостоверено време по UTC: 31.03.2016 11:01:06
  Удостоверяваща организация: BORICA - BANKSERVICE AD, EIK 201230426 | B-Trust Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори
 • Плащания за м.4.2016 г. по Договор № 45/30.12.2015 г

  Вид на документа: Плащане по договор
  Дата и час на публикуване: 2016-06-02 15:33:55
  Изтегли документ Удостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000047724613
  Удостоверено време: 02.06.2016 15:33:55
  Удостоверено време по UTC: 02.06.2016 12:33:55
  Удостоверяваща организация: BORICA - BANKSERVICE AD, EIK 201230426 | B-Trust Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори
 • Плащания за м.5.2016 г. по Договор № 45/30.12.2015 г.

  Вид на документа: Плащане по договор
  Дата и час на публикуване: 2016-06-02 15:33:59
  Изтегли документ Удостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000047724621
  Удостоверено време: 02.06.2016 15:33:59
  Удостоверено време по UTC: 02.06.2016 12:33:59
  Удостоверяваща организация: BORICA - BANKSERVICE AD, EIK 201230426 | B-Trust Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори
 • Плащания за м.06.2016 г. по Договор № 45 от 30.12.2015 г.

  Вид на документа: Плащане по договор
  Дата и час на публикуване: 2016-07-12 14:16:40
  Изтегли документ Удостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000049445777
  Удостоверено време: 12.07.2016 14:16:40
  Удостоверено време по UTC: 12.07.2016 11:16:40
  Удостоверяваща организация: BORICA - BANKSERVICE AD, EIK 201230426 | B-Trust Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори
 • Плащания за м.07.2016 г. по Договор № 45/30.12.2015 г.

  Вид на документа: Плащане по договор
  Дата и час на публикуване: 2016-08-05 09:12:37
  Изтегли документ Удостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000050168923
  Удостоверено време: 05.08.2016 09:12:37
  Удостоверено време по UTC: 05.08.2016 06:12:37
  Удостоверяваща организация: BORICA - BANKSERVICE AD, EIK 201230426 | B-Trust Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори
 • Плащания за м.08.2016 г. по Договор № 45/30.12.2015 г.

  Вид на документа: Плащане по договор
  Дата и час на публикуване: 2016-09-07 14:59:57
  Изтегли документ Удостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000051490057
  Удостоверено време: 07.09.2016 14:59:57
  Удостоверено време по UTC: 07.09.2016 11:59:57
  Удостоверяваща организация: BORICA - BANKSERVICE AD, EIK 201230426 | B-Trust Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори
 • Плащания за м.09.2016 г. по Договор № 45/30.12.2015 г.

  Вид на документа: Плащане по договор
  Дата и час на публикуване: 2016-10-17 12:44:04
  Изтегли документ Удостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000054978462
  Удостоверено време: 17.10.2016 12:44:04
  Удостоверено време по UTC: 17.10.2016 09:44:04
  Удостоверяваща организация: BORICA - BANKSERVICE AD, EIK 201230426 | B-Trust Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори
 • Плащания за м.10.2016 г. по Договор № 45/30.12.2016 г.

  Вид на документа: Плащане по договор
  Дата и час на публикуване: 2016-11-07 11:35:47
  Изтегли документ Удостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000055600620
  Удостоверено време: 07.11.2016 11:35:47
  Удостоверено време по UTC: 07.11.2016 09:35:47
  Удостоверяваща организация: BORICA - BANKSERVICE AD, EIK 201230426 | B-Trust Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори
 • Плащания за м.11.2016 г. по Договор № 45/30.12.2015 г.

  Вид на документа: Плащане по договор
  Дата и час на публикуване: 2016-12-07 14:50:18
  Изтегли документ Удостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000059659644
  Удостоверено време: 07.12.2016 14:50:18
  Удостоверено време по UTC: 07.12.2016 12:50:18
  Удостоверяваща организация: BORICA - BANKSERVICE AD, EIK 201230426 | B-Trust Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори