ЦСМП - Пазарджик
  • Начало
  • Обществени поръчки по ЗОП

Обществени поръчки по ЗОП

страница 1 от 1
АОП номер: 00179-2016-0001статус: приключена

Доставка на лекарствени продукти, медицински изделия и дезинфектанти за нуждите на ЦСМП Пазарджик по обособени позиции: обособена позиция № 1 - Доставка на

Вид процедура за възлагане: Открита процедура
Краен срок за подаване на оферта: 2016-03-30 10:00:00
Дата и час на публикуване: 2016-02-16 15:01:49
АОП номер: 00179-2015-0001статус: приключена

Доставка на горива за автомобилите на ЦСМП Пазарджик, осъществена чрез покупка на Дизел и Бензин А95Н

Вид процедура за възлагане: Открита процедура
Краен срок за подаване на оферта: 2015-08-11 16:00:00
Дата и час на публикуване: 2016-02-11 15:36:34