ЦСМП - Пазарджик

Доставка на лекарствени продукти, медицински изделия и дезинфектанти за нуждите на ЦСМП Пазарджик /по обособени позиции, както следва: Обособена позиция № 1 - "Доставка на лекарствени продукти за нуждите на ЦСМП Пазарджик"; Обособена позиция № 2 - "Доставка на медицински изделия"; Обособена позиция № 3 - "Доставка на дезинфектанти"

Дата и час на публикуване: 2018-05-31 13:33:13
ID номер: 9076672 Статус: възложена

Доставка на лекарствени продукти, медицински изделия  и дезинфектанти за нуждите на ЦСМП Пазарджик /по обособени позиции, както следва: Обособена позиция № 1 - "Доставка на лекарствени продукти за нуждите на ЦСМП Пазарджик";Обособена позиция № 2 - "Доставка на медицински изделия"; Обособена позиция № 3 - "Доставка на дезинфектанти"

Индивидуален номер на процедурата: 0003796
Вид процедура за възлагане: Обява за събиране на оферти
Обект на процедурата: за доставка
Населено място за изпълнение на процедурата: Пазарджик
Прогнозна стойност: 69000.00 лв. без ДДС
Код съгласно Класификатора на ОП (CPV): 33690000
Краен срок за подаване на оферта: 2018-06-11 16:00:00Преписката в АОП / ЦАИС ЕОП
Контакти за допълнителна информация по процедурата
 • Лице/а за контакт: Колина Тилова
 • Телефон/и за контакт: 034/444564; 034/444574
Документи
 • Решение № 3/31.05.2018 г.

  Вид на документа: Други документи в документацията
  Дата и час на публикуване: 2018-05-31 13:33:23
  Изтегли документ Удостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000084547348
  Удостоверено време: 31.05.2018 13:33:23
  Удостоверено време по UTC: 31.05.2018 10:33:23
  Удостоверяваща организация: BORICA AD | B-Trust Qualified Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори
 • Заповед № РД-03-35/31.05.2018 г.

  Вид на документа: Други документи в документацията
  Дата и час на публикуване: 2018-05-31 13:33:27
  Изтегли документ Удостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000084547352
  Удостоверено време: 31.05.2018 13:33:27
  Удостоверено време по UTC: 31.05.2018 10:33:27
  Удостоверяваща организация: BORICA AD | B-Trust Qualified Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори
 • Обява за общ.поръчка на стойност по чл.20 ал.3 от ЗОП

  Вид на документа: Обява за събиране на оферти
  Дата и час на публикуване: 2018-05-31 13:33:31
  Изтегли документ Удостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000084547361
  Удостоверено време: 31.05.2018 13:33:31
  Удостоверено време по UTC: 31.05.2018 10:33:31
  Удостоверяваща организация: BORICA AD | B-Trust Qualified Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори
 • Информация за публикувана в профила на купувача обява за общ.поръчка на стойност по чл.20 ал3 от ЗОП

  Вид на документа: Други документи в документацията
  Дата и час на публикуване: 2018-05-31 13:33:34
  Връзка към документа в АОП Изтегли документ Удостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000084547367
  Удостоверено време: 31.05.2018 13:33:34
  Удостоверено време по UTC: 31.05.2018 10:33:34
  Удостоверяваща организация: BORICA AD | B-Trust Qualified Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори
 • Документация

  Вид на документа: Документация за участие в процедурата
  Дата и час на публикуване: 2018-05-31 13:33:37
  Изтегли документ Удостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000084547369
  Удостоверено време: 31.05.2018 13:33:37
  Удостоверено време по UTC: 31.05.2018 10:33:37
  Удостоверяваща организация: BORICA AD | B-Trust Qualified Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори
 • Техническа спецификация за лекарствени продукти

  Вид на документа: Технически спецификации
  Дата и час на публикуване: 2018-05-31 13:33:40
  Изтегли документ Удостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000084547370
  Удостоверено време: 31.05.2018 13:33:40
  Удостоверено време по UTC: 31.05.2018 10:33:40
  Удостоверяваща организация: BORICA AD | B-Trust Qualified Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори
 • Техническа спецификация за медицински изделия

  Вид на документа: Технически спецификации
  Дата и час на публикуване: 2018-05-31 13:33:43
  Изтегли документ Удостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000084547378
  Удостоверено време: 31.05.2018 13:33:43
  Удостоверено време по UTC: 31.05.2018 10:33:43
  Удостоверяваща организация: BORICA AD | B-Trust Qualified Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори
 • Техническа спецификация за дезинфектанти

  Вид на документа: Технически спецификации
  Дата и час на публикуване: 2018-05-31 13:33:46
  Изтегли документ Удостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000084547380
  Удостоверено време: 31.05.2018 13:33:46
  Удостоверено време по UTC: 31.05.2018 10:33:46
  Удостоверяваща организация: BORICA AD | B-Trust Qualified Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори
 • Описание на поръчката

  Вид на документа: Пълно описание на предмета на поръчката
  Дата и час на публикуване: 2018-05-31 13:33:50
  Изтегли документ Удостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000084547387
  Удостоверено време: 31.05.2018 13:33:50
  Удостоверено време по UTC: 31.05.2018 10:33:50
  Удостоверяваща организация: BORICA AD | B-Trust Qualified Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори
 • Техническо предложение № 1 - за лекарствени продукти

  Вид на документа: Други документи в документацията
  Дата и час на публикуване: 2018-05-31 13:33:53
  Изтегли документ Удостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000084547391
  Удостоверено време: 31.05.2018 13:33:53
  Удостоверено време по UTC: 31.05.2018 10:33:53
  Удостоверяваща организация: BORICA AD | B-Trust Qualified Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори
 • Техническо предложение № 2 - за медицински изделия

  Вид на документа: Други документи в документацията
  Дата и час на публикуване: 2018-05-31 13:33:57
  Изтегли документ Удостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000084547396
  Удостоверено време: 31.05.2018 13:33:57
  Удостоверено време по UTC: 31.05.2018 10:33:57
  Удостоверяваща организация: BORICA AD | B-Trust Qualified Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори
 • Техническо предложение № 3 - за дезинфектанти

  Вид на документа: Други документи в документацията
  Дата и час на публикуване: 2018-05-31 13:34:00
  Изтегли документ Удостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000084547400
  Удостоверено време: 31.05.2018 13:34:00
  Удостоверено време по UTC: 31.05.2018 10:34:00
  Удостоверяваща организация: BORICA AD | B-Trust Qualified Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори
 • Ценово предложение № 1 - за лекарствени продукти

  Вид на документа: Други документи в документацията
  Дата и час на публикуване: 2018-05-31 13:34:03
  Изтегли документ Удостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000084547401
  Удостоверено време: 31.05.2018 13:34:03
  Удостоверено време по UTC: 31.05.2018 10:34:03
  Удостоверяваща организация: BORICA AD | B-Trust Qualified Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори
 • Ценово предложение № 2 - за медицински изделия

  Вид на документа: Други документи в документацията
  Дата и час на публикуване: 2018-05-31 13:34:06
  Изтегли документ Удостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000084547403
  Удостоверено време: 31.05.2018 13:34:06
  Удостоверено време по UTC: 31.05.2018 10:34:06
  Удостоверяваща организация: BORICA AD | B-Trust Qualified Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори
 • Ценово предложение № 3 - за дезинфектанти

  Вид на документа: Други документи в документацията
  Дата и час на публикуване: 2018-05-31 13:34:10
  Изтегли документ Удостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000084547412
  Удостоверено време: 31.05.2018 13:34:10
  Удостоверено време по UTC: 31.05.2018 10:34:10
  Удостоверяваща организация: BORICA AD | B-Trust Qualified Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори
 • Декларация за количества лекарствени продукти

  Вид на документа: Образци на документи и указание за подготовката им
  Дата и час на публикуване: 2018-05-31 13:34:13
  Изтегли документ Удостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000084547419
  Удостоверено време: 31.05.2018 13:34:13
  Удостоверено време по UTC: 31.05.2018 10:34:13
  Удостоверяваща организация: BORICA AD | B-Trust Qualified Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори
 • Декларация за количества медицински изделия

  Вид на документа: Образци на документи и указание за подготовката им
  Дата и час на публикуване: 2018-05-31 13:34:18
  Изтегли документ Удостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000084547425
  Удостоверено време: 31.05.2018 13:34:18
  Удостоверено време по UTC: 31.05.2018 10:34:18
  Удостоверяваща организация: BORICA AD | B-Trust Qualified Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори
 • Декларация за съгласие за участие като подизпълнител

  Вид на документа: Образци на документи и указание за подготовката им
  Дата и час на публикуване: 2018-05-31 13:34:21
  Изтегли документ Удостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000084547432
  Удостоверено време: 31.05.2018 13:34:21
  Удостоверено време по UTC: 31.05.2018 10:34:21
  Удостоверяваща организация: BORICA AD | B-Trust Qualified Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори
 • Декларация за съответствие на цени

  Вид на документа: Образци на документи и указание за подготовката им
  Дата и час на публикуване: 2018-05-31 13:34:27
  Изтегли документ Удостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000084547439
  Удостоверено време: 31.05.2018 13:34:27
  Удостоверено време по UTC: 31.05.2018 10:34:27
  Удостоверяваща организация: BORICA AD | B-Trust Qualified Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори
 • Образец опис на представените документи

  Вид на документа: Образци на документи и указание за подготовката им
  Дата и час на публикуване: 2018-05-31 13:34:31
  Изтегли документ Удостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000084547443
  Удостоверено време: 31.05.2018 13:34:31
  Удостоверено време по UTC: 31.05.2018 10:34:31
  Удостоверяваща организация: BORICA AD | B-Trust Qualified Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори
 • Декларация за приемане на условията в проекта на договора

  Вид на документа: Образци на документи и указание за подготовката им
  Дата и час на публикуване: 2018-05-31 13:34:36
  Изтегли документ Удостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000084547445
  Удостоверено време: 31.05.2018 13:34:36
  Удостоверено време по UTC: 31.05.2018 10:34:36
  Удостоверяваща организация: BORICA AD | B-Trust Qualified Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори
 • Декларация за спец.изисквания съгл.чл.47ал.3 от ЗОП

  Вид на документа: Образци на документи и указание за подготовката им
  Дата и час на публикуване: 2018-05-31 13:34:40
  Изтегли документ Удостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000084547456
  Удостоверено време: 31.05.2018 13:34:40
  Удостоверено време по UTC: 31.05.2018 10:34:40
  Удостоверяваща организация: BORICA AD | B-Trust Qualified Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори
 • Декларация за срок на валидност на офертата

  Вид на документа: Образци на документи и указание за подготовката им
  Дата и час на публикуване: 2018-05-31 13:34:44
  Изтегли документ Удостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000084547465
  Удостоверено време: 31.05.2018 13:34:44
  Удостоверено време по UTC: 31.05.2018 10:34:44
  Удостоверяваща организация: BORICA AD | B-Trust Qualified Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори
 • Декларация по чл.3,т.8 и чл.4 от ЗИФОДРЮПДРКТЛТДС

  Вид на документа: Образци на документи и указание за подготовката им
  Дата и час на публикуване: 2018-05-31 13:34:49
  Изтегли документ Удостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000084547468
  Удостоверено време: 31.05.2018 13:34:49
  Удостоверено време по UTC: 31.05.2018 10:34:49
  Удостоверяваща организация: BORICA AD | B-Trust Qualified Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори
 • Декларация по чл.54,ал.1,т.1,2 и 7 от ЗОП

  Вид на документа: Образци на документи и указание за подготовката им
  Дата и час на публикуване: 2018-05-31 13:34:53
  Изтегли документ Удостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000084547479
  Удостоверено време: 31.05.2018 13:34:53
  Удостоверено време по UTC: 31.05.2018 10:34:53
  Удостоверяваща организация: BORICA AD | B-Trust Qualified Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори
 • Декларация по чл.54, ал.1, т.3, 4 и 5 от ЗОП

  Вид на документа: Образци на документи и указание за подготовката им
  Дата и час на публикуване: 2018-05-31 13:34:58
  Изтегли документ Удостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000084547489
  Удостоверено време: 31.05.2018 13:34:58
  Удостоверено време по UTC: 31.05.2018 10:34:58
  Удостоверяваща организация: BORICA AD | B-Trust Qualified Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори
 • Декларация разрешителни

  Вид на документа: Образци на документи и указание за подготовката им
  Дата и час на публикуване: 2018-05-31 13:35:04
  Изтегли документ Удостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000084547493
  Удостоверено време: 31.05.2018 13:35:04
  Удостоверено време по UTC: 31.05.2018 10:35:04
  Удостоверяваща организация: BORICA AD | B-Trust Qualified Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори
 • Декларация съгласие за отложено плащане

  Вид на документа: Образци на документи и указание за подготовката им
  Дата и час на публикуване: 2018-05-31 13:35:08
  Изтегли документ Удостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000084547501
  Удостоверено време: 31.05.2018 13:35:08
  Удостоверено време по UTC: 31.05.2018 10:35:08
  Удостоверяваща организация: BORICA AD | B-Trust Qualified Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори
 • Заявление за участие

  Вид на документа: Образци на документи и указание за подготовката им
  Дата и час на публикуване: 2018-05-31 13:35:12
  Изтегли документ Удостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000084547510
  Удостоверено време: 31.05.2018 13:35:12
  Удостоверено време по UTC: 31.05.2018 10:35:12
  Удостоверяваща организация: BORICA AD | B-Trust Qualified Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори
 • Представяне на участника

  Вид на документа: Други документи в документацията
  Дата и час на публикуване: 2018-05-31 13:35:17
  Изтегли документ Удостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000084547514
  Удостоверено време: 31.05.2018 13:35:17
  Удостоверено време по UTC: 31.05.2018 10:35:17
  Удостоверяваща организация: BORICA AD | B-Trust Qualified Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори
 • Оферта образец

  Вид на документа: Образци на документи и указание за подготовката им
  Дата и час на публикуване: 2018-05-31 13:35:22
  Изтегли документ Удостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000084547526
  Удостоверено време: 31.05.2018 13:35:22
  Удостоверено време по UTC: 31.05.2018 10:35:22
  Удостоверяваща организация: BORICA AD | B-Trust Qualified Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори
 • Договор за лекарствени продукти

  Вид на документа: Проект на договор
  Дата и час на публикуване: 2018-05-31 13:35:26
  Изтегли документ Удостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000084547532
  Удостоверено време: 31.05.2018 13:35:26
  Удостоверено време по UTC: 31.05.2018 10:35:26
  Удостоверяваща организация: BORICA AD | B-Trust Qualified Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори
 • Договор за медицински изделия

  Вид на документа: Проект на договор
  Дата и час на публикуване: 2018-05-31 13:35:30
  Изтегли документ Удостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000084547535
  Удостоверено време: 31.05.2018 13:35:30
  Удостоверено време по UTC: 31.05.2018 10:35:30
  Удостоверяваща организация: BORICA AD | B-Trust Qualified Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори
 • Договор за дезинфектанти

  Вид на документа: Проект на договор
  Дата и час на публикуване: 2018-05-31 13:35:34
  Изтегли документ Удостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000084547543
  Удостоверено време: 31.05.2018 13:35:34
  Удостоверено време по UTC: 31.05.2018 10:35:34
  Удостоверяваща организация: BORICA AD | B-Trust Qualified Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори
 • Протокол от 12.06.2018 г.

  Вид на документа: Протоколи и доклади на комисиите за провеждане на процедурата
  Дата и час на публикуване: 2018-06-13 09:25:55
  Изтегли документ Удостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000085516853
  Удостоверено време: 13.06.2018 09:25:55
  Удостоверено време по UTC: 13.06.2018 06:25:55
  Удостоверяваща организация: BORICA AD | B-Trust Qualified Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори
 • Информация за публикуване в профила на купувача обява за общ.поръчка по чл.20 ал.3 от ЗОП

  Вид на документа: Съобщение за удължаване на срок за подаване на документи / заявление и оферти /
  Дата и час на публикуване: 2018-06-13 09:26:18
  Връзка към документа в АОП Изтегли документ Удостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000085516883
  Удостоверено време: 13.06.2018 09:26:18
  Удостоверено време по UTC: 13.06.2018 06:26:18
  Удостоверяваща организация: BORICA AD | B-Trust Qualified Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори
 • Протокол от 21.06.2018 г.

  Вид на документа: Протоколи и доклади на комисиите за провеждане на процедурата
  Дата и час на публикуване: 2018-06-21 12:25:26
  Изтегли документ Удостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000086222175
  Удостоверено време: 21.06.2018 12:25:26
  Удостоверено време по UTC: 21.06.2018 09:25:26
  Удостоверяваща организация: BORICA AD | B-Trust Qualified Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори
 • Решение № 4/21.06.2018 г.

  Вид на документа: Решение за класиране на участниците
  Дата и час на публикуване: 2018-06-21 12:25:33
  Изтегли документ Удостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000086222187
  Удостоверено време: 21.06.2018 12:25:33
  Удостоверено време по UTC: 21.06.2018 09:25:33
  Удостоверяваща организация: BORICA AD | B-Trust Qualified Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори
 • Решение № 5/21.06.2018 г.

  Вид на документа: Решение за завършване на процедура
  Дата и час на публикуване: 2018-06-21 12:25:40
  Изтегли документ Удостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000086222205
  Удостоверено време: 21.06.2018 12:25:40
  Удостоверено време по UTC: 21.06.2018 09:25:40
  Удостоверяваща организация: BORICA AD | B-Trust Qualified Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори
 • Договор № 16/19.07.2018 г.

  Вид на документа: Договор с изпълнител
  Дата и час на публикуване: 2018-07-24 14:10:32
  Изтегли документ Удостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000088693329
  Удостоверено време: 24.07.2018 14:10:32
  Удостоверено време по UTC: 24.07.2018 11:10:32
  Удостоверяваща организация: BORICA AD | B-Trust Qualified Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори
 • Договор № 17/19.07.2018 г.

  Вид на документа: Договор с изпълнител
  Дата и час на публикуване: 2018-07-24 14:10:39
  Изтегли документ Удостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000088693335
  Удостоверено време: 24.07.2018 14:10:39
  Удостоверено време по UTC: 24.07.2018 11:10:39
  Удостоверяваща организация: BORICA AD | B-Trust Qualified Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори