ВИК ПЕРНИК
  • Начало

Профил на купувача - начало

УПРАЖНЯВАНЕ НА НЕЗАВИСИМ СТРОИТЕЛЕН НАДЗОР, ОЦЕНКА НА СЪОТВЕТСТВИЕТО НА РАБОТНИЯ ПРОЕКТ И ИЗПЪЛНЯВАНЕ ФУНКЦИИТЕ НА ИНЖЕНЕР ПО СМИСЪЛА НА ДОГОВОРНИТЕ УСЛОВИЯ НА ФИДИК ЗА ОБЕКТИ ПО ПРОЕКТ „ИЗГРАЖДАНЕ НА ВИК ИНФРАСТРУКТУРА НА ОБОСОБЕНАТА ТЕРИТОРИЯ ОБСЛУЖВАНА ОТ „ВОДОСНАБДЯВАНЕ И КАНАЛИЗАЦИЯ” ООД, ГР. ПЕРНИК” ПО 3 ОБОСОБЕНИ ПОЗИЦИИ: ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ № 1 - РЕКОНСТРУКЦИЯ НА ВОДОПРОВОДНА МРЕЖА, РАЗШИРЕНИЕ И РЕКОНСТРУКЦИЯ НА КАНАЛИЗАЦИОННАТА МРЕЖА НА ГР. ПЕРНИК /ОБЕКТ 1 И ОБЕКТ 2/ ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ № 2 - РЕКОНСТРУКЦИЯ НА ВОДОПРОВОДНАТА МРЕЖА И РАЗШИРЕНИЕ И РЕКОНСТРУКЦИЯ НА КАНАЛИЗАЦИОННАТА МРЕЖА НА ГР. РАДОМИР (БЕЗ КВ. „ВЪРБА“) /ОБЕКТ 3/ ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ № 3 - РЕКОНСТРУКЦИЯ НА ВОДОПРОВОДНА МРЕЖА, РАЗШИРЕНИЕ И РЕКОНСТРУКЦИЯ НА КАНАЛИЗАЦИОННА МРЕЖА НА КВ. „ВЪРБА“, ГР. РАДОМИР, 2 КПС И ТЛАСКАТЕЛИ ДО ПСОВ БАТАНОВЦИ /ОБЕКТ 4/
Процедури по чл.20, ал.1
Дата на публикуване: 2020-06-11 11:33:16
Краен срок за подаване на оферта: 2020-08-14 16:30:00