ВИК ПЕРНИК
  • Начало
  • Обществени поръчки по ЗОП

Обществени поръчки по ЗОП

страница 1 от 3
АОП номер: E-31-00-012210 E-31-00-012212статус: възложена

„ДОСТАВКА на МПС-та /нови/ при условията на финансово обвързан лизинг за нуждите на „Водоснабдяване и канализация” ООД гр.Перник”

Вид процедура за възлагане: Състезателен диалог
Краен срок за подаване на оферта: 2017-04-03 16:00:00
Дата и час на публикуване: 2017-03-09 17:50:57
АОП номер: 759698статус: възложена

„Доставка на горива за нуждите на „В и К”ООД Перник “ по 6 обособени позиции

Вид процедура за възлагане: Открита процедура
Краен срок за подаване на оферта: 2017-01-10 16:00:00
Дата и час на публикуване: 2016-11-25 21:46:08
АОП номер: 01021-2016-0002статус: възложена

Доставка на водопроводни части необходими за поддържането на водопроводната мрежа в експлоатационните райони на дружеството

Вид процедура за възлагане: Открита процедура
Краен срок за подаване на оферта: 2016-06-07 16:00:00
Дата и час на публикуване: 2016-04-12 15:53:46
АОП номер: 01021-2016-0001статус: затворена

Доставката на три броя нови багери при условията на финансово обвързан лизинг за нуждите на „ ВиК”- ООД Перник при условията на 60 месечен финансово обвързан

Вид процедура за възлагане: Открита процедура
Краен срок за подаване на оферта: 2016-05-18 16:00:00
Дата и час на публикуване: 2016-03-21 16:47:22
АОП номер: 01021-2015-0008статус: затворена

Възстановяване на улични и тротоарни настилки, пренареждане на бордюри след отстранени ВиК-аварии в експлоатационните райони на дружеството

Вид процедура за възлагане: Открита процедура
Краен срок за подаване на оферта: 2016-02-19 16:00:00
Дата и час на публикуване: 2015-12-29 13:08:05