ВИК ПЕРНИК

„Доставка на каналопочистваща машина за нуждите на Водоснабдяване и канализация ООД Перник“/ втора употреба/.

Дата и час на публикуване: 2020-03-26 15:12:26Последна промяна: 2020-03-26 15:12:23
ID номер: 9097684 Статус: отворена

Доставка на каналопочистваща машина за нуждите на "Водоснабдяване и канализация ООД " /втора употреба/

Индивидуален номер на процедурата: 0006189
Вид процедура за възлагане: Обява за събиране на оферти
Обект на процедурата: за доставка
Населено място за изпълнение на процедурата: Перник
Прогнозна стойност: 70000.00 лв. без ДДС
Код съгласно Класификатора на ОП (CPV): 34144520
Краен срок за подаване на оферта: 2020-04-09 16:30:00Преписката в АОП / ЦАИС ЕОП
Контакти за допълнителна информация по процедурата
  • Лице/а за контакт: Теменужка Малинова
  • Телефон/и за контакт: 0882966647
Документи