ВИК ПЕРНИК

„Доставка на горива за нуждите на „В и К”ООД Перник “ по 6 обособени позиции

Дата и час на публикуване: 2016-11-25 21:46:08Последна промяна: 2016-11-25 21:39:31
АОП номер: 759698 Статус: възложена

 ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ 1: „Доставка на газьол за отопление за нуждите на „В и К”ООД Перник“-Прогнозно количество: 18 000л.

ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ 2: „Доставка на горива за служебни автомобили, чрез зареждане от бензиностанции на изпълнителя за нуждите на „В и К”ООД Перник-район Перник“ Прогнозно количество:-автомобилен бензин А 95 Н-66 000 л., дизелово гориво -150 000л., пропан бутан-13 000 л.

ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ 3: „Доставка на горива за служебни автомобили, чрез зареждане от бензиностанции на изпълнителя за нуждите на „В и К”ООД Перник-район Радомир“.Прогнозно количество:автомоблен бензин А95Н-11 000л., дизелово гориво-15 000л., пропан бутан- 3 000л.

ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ 4: „Доставка на горива за служебни автомобили, чрез зареждане от бензиностанции на изпълнителя за нуждите на „В и К”ООД Перник-район Брезник“.Прогнозно количество-автомобилен бензин А95Н-3000л., дизелово гориво-11 000л, пропан бутан-1 500л.

ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ 5: „Доставка на горива за служебни автомобили, чрез зареждане от бензиностанции на изпълнителя за нуждите на „В и К”ООД Перник-район Земен“.Прогнозно количество:автомобилен бензин А95 Н-4 000л., дизелово гориво-7 000л.

ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ 6: „Доставка на горива за служебни автомобили, чрез зареждане от бензиностанции на изпълнителя за нуждите на „В и К”ООД Перник-район Трън“.Прогнозно количество: автомобилен бензин А95Н-10 000 л, дизелово гориво- 5 000л.

Индивидуален номер на процедурата: 0001628
Вид процедура за възлагане: Открита процедура
Обект на процедурата: за доставка
Населено място за изпълнение на процедурата: Перник
Прогнозна стойност: 500000.00 лв.
Код съгласно Класификатора на ОП (CPV): 09100000
Краен срок за подаване на оферта: 2017-01-10 16:00:00Връзка към преписката в АОП
Контакти за допълнителна информация по процедурата
 • Лице/а за контакт: Веселина Добрева
 • Телефон/и за контакт: 0899904669
Документи
 • Решение за откриване на процедура от АОП

  Вид на документа: Решение за откриване на процедурата
  Дата и час на публикуване: 2016-11-25 21:33:33
  Изтегли документУдостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000057887809
  Удостоверено време: 25.11.2016 21:33:33
  Удостоверено време по UTC: 25.11.2016 19:33:33
  Удостоверяваща организация: BORICA - BANKSERVICE AD, EIK 201230426 | B-Trust Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори
 • Документация за участие

  Вид на документа: Пълно описание на предмета на поръчката
  Дата и час на публикуване: 2016-11-25 21:36:42
  Изтегли документУдостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000057888125
  Удостоверено време: 25.11.2016 21:36:42
  Удостоверено време по UTC: 25.11.2016 19:36:42
  Удостоверяваща организация: BORICA - BANKSERVICE AD, EIK 201230426 | B-Trust Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори
 • Образци за обществена поръчка

  Вид на документа: Образци на документи и указание за подготовката им
  Дата и час на публикуване: 2016-11-25 21:38:56
  Изтегли документУдостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000057888347
  Удостоверено време: 25.11.2016 21:38:56
  Удостоверено време по UTC: 25.11.2016 19:38:56
  Удостоверяваща организация: BORICA - BANKSERVICE AD, EIK 201230426 | B-Trust Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори
 • Обявление за поръчка

  Вид на документа: Обявление за обществена поръчка
  Дата и час на публикуване: 2016-11-28 10:24:05
  Изтегли документУдостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000058258262
  Удостоверено време: 28.11.2016 10:24:05
  Удостоверено време по UTC: 28.11.2016 08:24:05
  Удостоверяваща организация: BORICA - BANKSERVICE AD, EIK 201230426 | B-Trust Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори
 • Съобщение относно "Доставка на горива за нуждите на "В и К" ООД Перник по 6 обособени позиции.

  Вид на документа: Съобщение
  Дата и час на публикуване: 2017-01-19 23:03:16
  Изтегли документУдостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000065288624
  Удостоверено време: 19.01.2017 23:03:16
  Удостоверено време по UTC: 19.01.2017 21:03:16
  Удостоверяваща организация: BORICA - BANKSERVICE AD, EIK 201230426 | B-Trust Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори
 • Протокол №1 от дейността на комисия при "В и К" ООД Перник

  Вид на документа: Протоколи и доклади на комисиите за провеждане на процедурата
  Дата и час на публикуване: 2017-01-20 11:22:41
  Изтегли документУдостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000065307389
  Удостоверено време: 20.01.2017 11:22:41
  Удостоверено време по UTC: 20.01.2017 09:22:41
  Удостоверяваща организация: BORICA - BANKSERVICE AD, EIK 201230426 | B-Trust Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори
 • Протокол №2 от дейността на комисията при "ВиК"ООД Перник

  Вид на документа: Протоколи и доклади на комисиите за провеждане на процедурата
  Дата и час на публикуване: 2017-01-31 15:17:09
  Изтегли документУдостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000065720084
  Удостоверено време: 31.01.2017 15:17:09
  Удостоверено време по UTC: 31.01.2017 13:17:09
  Удостоверяваща организация: BORICA - BANKSERVICE AD, EIK 201230426 | B-Trust Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори
 • Доклад на комисията за провеждане на процедурата

  Вид на документа: Протоколи и доклади на комисиите за провеждане на процедурата
  Дата и час на публикуване: 2017-01-31 15:20:15
  Изтегли документУдостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000065720233
  Удостоверено време: 31.01.2017 15:20:15
  Удостоверено време по UTC: 31.01.2017 13:20:15
  Удостоверяваща организация: BORICA - BANKSERVICE AD, EIK 201230426 | B-Trust Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори
 • Решение за класиране

  Вид на документа: Решение за класиране на участниците
  Дата и час на публикуване: 2017-01-31 15:20:20
  Изтегли документУдостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000065720239
  Удостоверено време: 31.01.2017 15:20:20
  Удостоверено време по UTC: 31.01.2017 13:20:20
  Удостоверяваща организация: BORICA - BANKSERVICE AD, EIK 201230426 | B-Trust Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори
 • Решение за процедура - пряко договаряне

  Вид на документа: Друга информация
  Дата и час на публикуване: 2017-02-02 16:02:36
  Изтегли документУдостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000065849066
  Удостоверено време: 02.02.2017 16:02:36
  Удостоверено време по UTC: 02.02.2017 14:02:36
  Удостоверяваща организация: BORICA - BANKSERVICE AD, EIK 201230426 | B-Trust Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори
 • Обявление за възложена поръчка

  Вид на документа: Обявление за възлагане на поръчка
  Дата и час на публикуване: 2017-02-06 22:42:08
  Изтегли документУдостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000066214460
  Удостоверено време: 06.02.2017 22:42:08
  Удостоверено време по UTC: 06.02.2017 20:42:08
  Удостоверяваща организация: BORICA - BANKSERVICE AD, EIK 201230426 | B-Trust Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори
 • Договор за доставка на горива по обособена поз.2

  Вид на документа: Договор с изпълнител
  Дата и час на публикуване: 2017-03-06 22:10:21
  Изтегли документУдостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000067852669
  Удостоверено време: 06.03.2017 22:10:21
  Удостоверено време по UTC: 06.03.2017 20:10:21
  Удостоверяваща организация: BORICA - BANKSERVICE AD, EIK 201230426 | B-Trust Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори
 • Договор за доставка на газьол

  Вид на документа: Договор с изпълнител
  Дата и час на публикуване: 2017-03-06 22:11:46
  Изтегли документУдостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000067852697
  Удостоверено време: 06.03.2017 22:11:46
  Удостоверено време по UTC: 06.03.2017 20:11:46
  Удостоверяваща организация: BORICA - BANKSERVICE AD, EIK 201230426 | B-Trust Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори