ВИК ПЕРНИК

Процедури по чл.20, ал.2

страница 1 от 2
АОП номер: 911346статус: затворена

Доставка на полиетиленови тръби и водопроводни части за нуждите на „Водоснабдяване и канализация” ООД гр. Перник

Вид процедура за възлагане: Публично състезание
Краен срок за подаване на оферта: 2019-06-04 16:30:00
Дата и час на публикуване: 2019-05-14 14:29:17
АОП номер: 84820статус: възложена

Консултантски услуги за подготовка на тръжни документации (вкл. техническо задание/ техническа спецификация) за обществените поръчки за дейностите по проект

Вид процедура за възлагане: Публично състезание
Краен срок за подаване на оферта: 2019-01-14 16:30:00
Дата и час на публикуване: 2018-12-20 12:57:56
статус: затворена

Възстановяване на улични асфалтови, тротоарни и паважни настилки, пренареждане на бордюри след отстранени ВиК-аварии в експлоатационните райони на дружеството,

Вид процедура за възлагане: Публично състезание
Краен срок за подаване на оферта: 2018-12-04 16:30:00
Дата и час на публикуване: 2018-11-06 15:24:40
АОП номер: 850952статус: възложена

Денонощна и нощна физическа/невъоръжена/ охрана на обекти, собственост на „В и К" ООД - гр.Перник, за 24-месечен период, обособена в 8 позиции

Вид процедура за възлагане: Публично състезание
Краен срок за подаване на оферта: 2018-07-05 16:30:00
Дата и час на публикуване: 2018-06-11 15:52:03
АОП номер: 847700статус: възложена

Доставка на скална маса за нуждите на „Водоснабдяване и канализация” ООД Перник

Вид процедура за възлагане: Публично състезание
Краен срок за подаване на оферта: 2018-06-12 16:30:00
Дата и час на публикуване: 2018-05-18 15:23:07