ВИК ПЕРНИК

Доставка на МПС- та за нуждите на Водоснабдяване и канализация ООД Перник при условията на 60 месечен финансово обвързан лизинг. 1.Доставка на комбинирана каналочистачна машина/ нова/ 2.Доставка на 2 бр. лекотоварни автомобили тип Пикап /нови/

Дата и час на публикуване: 2015-03-26 11:25:04Последна промяна: 2016-08-09 11:33:03
АОП номер: 01021-2015-0002 Статус: затворена

Доставка на МПС- та за нуждите на Водоснабдяване и канализация ООД Перник при условията на 60 месечен финансово обвързан лизинг. 1.Доставка на комбинирана каналочистачна машина/ нова/ 2.Доставка на 2 бр. лекотоварни автомобили тип Пикап /нови/

Индивидуален номер на процедурата: 0001126
Вид процедура за възлагане: Открита процедура
Обект на процедурата: за доставка
Населено място за изпълнение на процедурата: Перник
Прогнозна стойност: 370000.00 лв.
Код съгласно Класификатора на ОП (CPV): 34100000, 43200000
Краен срок за подаване на оферта: 2015-05-25 16:00:00Връзка към преписката в АОП
Контакти за допълнителна информация по процедурата
 • Лице/а за контакт:
 • Телефон/и за контакт:
Документи
 • Решение за откриване на процедура

  Вид на документа: Решение за откриване на процедурата
  Дата и час на публикуване: 2015-03-26 11:25:04
 • Обявление за обществена поръчка

  Вид на документа: Обявление за обществена поръчка
  Дата и час на публикуване: 2015-03-26 11:25:04
 • Документи за участие

  Вид на документа: Документация за участие в процедурата
  Дата и час на публикуване: 2015-03-26 11:25:04
 • Решение за промяна

  Вид на документа: Решение за промяна
  Дата и час на публикуване: 2015-04-07 11:28:41
 • Отговор на запитване

  Вид на документа: Отговор на запитване
  Дата и час на публикуване: 2015-03-27 11:29:31
 • Протокол на комисията №1

  Вид на документа: Протоколи и доклади на комисиите за провеждане на процедурата
  Дата и час на публикуване: 2015-05-26 17:30:33
 • Протокол на комисията №2

  Вид на документа: Протоколи и доклади на комисиите за провеждане на процедурата
  Дата и час на публикуване: 2015-05-29 17:31:09
 • Протокол на комисията №3

  Вид на документа: Протоколи и доклади на комисиите за провеждане на процедурата
  Дата и час на публикуване: 2015-06-12 17:33:17