ВИК ПЕРНИК

Процедури по чл.20, ал.3

страница 1 от 4
ID номер: 9085210статус: възложена

Доставка на хлорни продукти за обеззаразяване на питейни води за нуждите на експлоатационната дейност на „Водоснабдяване и канализация” ООД Перник

Вид процедура за възлагане: Обява за събиране на оферти
Краен срок за подаване на оферта: 2019-02-06 16:30:00
Дата и час на публикуване: 2019-01-29 13:34:42
ID номер: 9083436статус: затворена

Цялостна техническа поддръжка и обслужване на информационната система – Инкасо на „Водоснабдяване и канализация” ООД-гр.Перник и специализирани доставки и

Вид процедура за възлагане: Обява за събиране на оферти
Краен срок за подаване на оферта: 2018-12-06 16:30:00
Дата и час на публикуване: 2018-11-23 12:38:25
ID номер: 9083050статус: възложена

Доставка на работно облекло, специално работно облекло и лични предпазни средства за нуждите на „Водоснабдяване и канализация“ ООД гр. Перник

Вид процедура за възлагане: Обява за събиране на оферти
Краен срок за подаване на оферта: 2018-11-26 16:30:00
Дата и час на публикуване: 2018-11-13 15:14:55
ID номер: 9082244статус: възложена

ДОСТАВКА НА ВОДОМЕРИ И УСТРОЙСТВА ЗА ДИСТАНЦИОННО-РАДИО ОТЧИТАНЕ НА ВОДОМЕРИ ЗА НУЖДИТЕ НА „ВОДОСНАБДЯВАНЕ И КАНАЛИЗАЦИЯ“ ООД - ПЕРНИК

Вид процедура за възлагане: Обява за събиране на оферти
Краен срок за подаване на оферта: 2018-10-30 16:30:00
Дата и час на публикуване: 2018-10-23 16:11:36
статус: възложена

Избор на изпълнител за предоставяне от кредитни или финансови институции за обслужване на свободните парични средства на „Водоснабдяване и канализация“ ООД гр.

Вид процедура за възлагане: Обява за събиране на оферти
Краен срок за подаване на оферта: 2018-10-08 16:30:00
Дата и час на публикуване: 2018-10-01 11:36:05