ВИК ПЕРНИК

Доставка на работно облекло, специално работно облекло и лични предпазни средства за нуждите на „Водоснабдяване и канализация“ ООД гр. Перник

Дата и час на публикуване: 2018-11-13 15:14:55Последна промяна: 2018-11-13 15:14:47
ID номер: 9083050 Статус: възложена

Предмет на настоящата обществена поръчка е “Доставка на работно облекло, специално работно облекло и лични предпазни средства за нуждите на „Водоснабдяване и канализация“ ООД гр. Перник ”

Индивидуален номер на процедурата: 0004347
Вид процедура за възлагане: Обява за събиране на оферти
Обект на процедурата: за доставка
Населено място за изпълнение на процедурата: Перник
Прогнозна стойност: 68000.00 лв. без ДДС
Краен срок за подаване на оферта: 2018-11-26 16:30:00Връзка към преписката в АОП
Контакти за допълнителна информация по процедурата
 • Лице/а за контакт: Десислава Йорданова
 • Телефон/и за контакт: 076649817
Документи
 • Обява

  Вид на документа: Обява за събиране на оферти
  Дата и час на публикуване: 2018-11-13 15:20:14
  Изтегли документ Удостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000092530354
  Удостоверено време: 13.11.2018 15:20:14
  Удостоверено време по UTC: 13.11.2018 13:20:14
  Удостоверяваща организация: BORICA AD | B-Trust Qualified Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори
 • Информация

  Вид на документа: Друга информация
  Дата и час на публикуване: 2018-11-13 15:20:18
  Изтегли документ Удостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000092530355
  Удостоверено време: 13.11.2018 15:20:18
  Удостоверено време по UTC: 13.11.2018 13:20:18
  Удостоверяваща организация: BORICA AD | B-Trust Qualified Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори
 • Документация

  Вид на документа: Документация за участие в процедурата
  Дата и час на публикуване: 2018-11-13 15:20:22
  Изтегли документ Удостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000092530361
  Удостоверено време: 13.11.2018 15:20:22
  Удостоверено време по UTC: 13.11.2018 13:20:22
  Удостоверяваща организация: BORICA AD | B-Trust Qualified Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори
 • Документация за сваляне

  Вид на документа: Други документи в документацията
  Дата и час на публикуване: 2018-11-13 15:20:25
  Изтегли документ Удостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000092530367
  Удостоверено време: 13.11.2018 15:20:25
  Удостоверено време по UTC: 13.11.2018 13:20:25
  Удостоверяваща организация: BORICA AD | B-Trust Qualified Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори
 • Образци и документи за участие

  Вид на документа: Документация за участие в процедурата
  Дата и час на публикуване: 2018-11-13 15:20:35
  Изтегли документ Удостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000092530375
  Удостоверено време: 13.11.2018 15:20:35
  Удостоверено време по UTC: 13.11.2018 13:20:35
  Удостоверяваща организация: BORICA AD | B-Trust Qualified Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори
 • Протокол

  Вид на документа: Съобщение за удължаване на срок за подаване на документи / заявление и оферти /
  Дата и час на публикуване: 2018-11-27 16:05:37
  Изтегли документ Удостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000092971305
  Удостоверено време: 27.11.2018 16:05:37
  Удостоверено време по UTC: 27.11.2018 14:05:37
  Удостоверяваща организация: BORICA AD | B-Trust Qualified Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори
 • Заповед за удължаване на срока

  Вид на документа: Съобщение за удължаване на срок за подаване на документи / заявление и оферти /
  Дата и час на публикуване: 2018-11-27 16:05:42
  Изтегли документ Удостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000092971309
  Удостоверено време: 27.11.2018 16:05:42
  Удостоверено време по UTC: 27.11.2018 14:05:42
  Удостоверяваща организация: BORICA AD | B-Trust Qualified Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори
 • Информация за удължаване на срока

  Вид на документа: Съобщение за удължаване на срок за подаване на документи / заявление и оферти /
  Дата и час на публикуване: 2018-11-27 16:05:48
  Изтегли документ Удостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000092971312
  Удостоверено време: 27.11.2018 16:05:48
  Удостоверено време по UTC: 27.11.2018 14:05:48
  Удостоверяваща организация: BORICA AD | B-Trust Qualified Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори
 • Протокол

  Вид на документа: Друга информация
  Дата и час на публикуване: 2018-12-10 09:10:26
  Изтегли документ Удостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000093331202
  Удостоверено време: 10.12.2018 09:10:26
  Удостоверено време по UTC: 10.12.2018 07:10:26
  Удостоверяваща организация: BORICA AD | B-Trust Qualified Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори
 • Договор

  Вид на документа: Договор с изпълнител
  Дата и час на публикуване: 2019-01-11 11:34:33
  Изтегли документ Удостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000094268919
  Удостоверено време: 11.01.2019 11:34:33
  Удостоверено време по UTC: 11.01.2019 09:34:33
  Удостоверяваща организация: BORICA AD | B-Trust Qualified Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори