ВИК ПЕРНИК

Процедури по чл.20, ал.1

страница 1 от 1
АОП номер: 858539статус: прекратена

Организация и управление на проект „ВиК инфраструктура в обособена територия Перник “, съфинансиран по Оперативна програма „Околна среда 2014-2020г."

Вид процедура за възлагане: Открита процедура
Краен срок за подаване на оферта: 2018-08-27 16:30:00
Дата и час на публикуване: 2018-07-25 14:50:14
АОП номер: 845217статус: затворена

Доставка на нетна активна електрическа енергия и координатор на балансираща група за обектите на „Водоснабдяване и канализация” ООД гр.Перник

Вид процедура за възлагане: Открита процедура
Краен срок за подаване на оферта: 2018-06-11 16:30:00
Дата и час на публикуване: 2018-05-04 14:03:59
АОП номер: 823690статус: възложена

Доставка, достъп и пренос на електрическа енергия за нуждите на "Водоснабдяване и канализация" ООД гр. Перник и негови обекти по две обособени позиции: 1.

Вид процедура за възлагане: Договаряне без предварителна покана за участие
Дата и час на публикуване: 2018-01-10 16:04:28
АОП номер: 805316статус: прекратена

Доставка на нетна активна електрическа енергия и координатор на балансираща група за обектите на "Водоснабдяване и канализация" ООД гр.Перник

Вид процедура за възлагане: Открита процедура
Краен срок за подаване на оферта: 2017-09-29 16:30:00
Дата и час на публикуване: 2017-09-18 15:12:03
АОП номер: 792608статус: прекратена

Доставка на нетна активна електрическа енергия и координатор на балансираща група за обектите на "Водоснабдяване и канализация" ООД Перник

Вид процедура за възлагане: Открита процедура
Краен срок за подаване на оферта: 2017-07-27 16:30:00
Дата и час на публикуване: 2017-06-21 15:25:42