ВИК ПЕРНИК

Цялостна техническа поддръжка и обслужване на информационната система –Инкасо на „Водоснабдяване и канализация”ООД-гр. Перник и специализирани доставки и услуги свързани с тази дейност

Дата и час на публикуване: 2017-11-21 11:03:55
ID номер: 9070556 Статус: възложена

Настоящата поръчка е с предмет: Цялостна техническа поддръжка и обслужване на информационната система –Инкасо на    „Водоснабдяване и канализация”ООД-гр. Перник и специализирани доставки и услуги свързани с тази дейност

Поръчката включва следните видове дейности:

1.Техническа поддръжка и администриране на системата  Инкасо

2.Сервизно абонаментно обслужване на стационарни ЕКАФП на Дейзи Технолоджи на 37 броя каси Инкасо

3. Сервизно обслужване на мобилни ЕКАПФ на Дейзи Технолоджи-52 броя .

4.Абонаментна такса за обслужване на СИМ карти към НАП-89 броя.

5. Инсталиране на нови работни станции при разширение на системата Инкасо, осигуряване на материали и консумативи за специализиран ремонт на стационарни и мобилни фискални устройства, отчетени с двустранни протоколи 

Индивидуален номер на процедурата: 0003093
Вид процедура за възлагане: Обява за събиране на оферти
Обект на процедурата: за услуги
Населено място за изпълнение на процедурата: Перник
Прогнозна стойност: 36000.00 лв. без ДДС
Краен срок за подаване на оферта: 2017-11-28 16:30:00Връзка към преписката в АОП
Контакти за допълнителна информация по процедурата
  • Лице/а за контакт: Елеонора Янкова
  • Телефон/и за контакт: 076649832
Документи