ВИК ПЕРНИК

Други документи

страница 1 от 2

Обобщена информация по чл.230, ал.1, т.7 от ЗОП за 2018г.

Краен срок за подаване на оферта:
Дата и час на публикуване: 2019-03-28 15:44:38
Изтегли документУдостоверение за време
Номер на удостоверението за време: 4000097506505
Удостоверено време: 28.03.2019 15:44:38
Удостоверено време по UTC: 28.03.2019 13:44:38
Удостоверяваща организация: BORICA AD | B-Trust Qualified Time Stamp Authority

Изтегли удостоверение | 3атвори

Обявление за приключване на договор за обществена поръчка

Краен срок за подаване на оферта:
Дата и час на публикуване: 2018-11-13 14:41:42
Изтегли документУдостоверение за време
Номер на удостоверението за време: 4000092528155
Удостоверено време: 13.11.2018 14:41:42
Удостоверено време по UTC: 13.11.2018 12:41:42
Удостоверяваща организация: BORICA AD | B-Trust Qualified Time Stamp Authority

Изтегли удостоверение | 3атвори

Обявление за приключване на договор за обществена поръчка

Краен срок за подаване на оферта:
Дата и час на публикуване: 2018-11-13 14:41:39
Изтегли документУдостоверение за време
Номер на удостоверението за време: 4000092528145
Удостоверено време: 13.11.2018 14:41:39
Удостоверено време по UTC: 13.11.2018 12:41:39
Удостоверяваща организация: BORICA AD | B-Trust Qualified Time Stamp Authority

Изтегли удостоверение | 3атвори

Обобщена информация по чл.230, ал.1, т.7 от ЗОП за 2017г.

Краен срок за подаване на оферта:
Дата и час на публикуване: 2018-04-03 09:07:18
Изтегли документУдостоверение за време
Номер на удостоверението за време: 4000080391660
Удостоверено време: 03.04.2018 09:07:18
Удостоверено време по UTC: 03.04.2018 06:07:18
Удостоверяваща организация: BORICA - BANKSERVICE AD, EIK 201230426 | B-Trust Time Stamp Authority

Изтегли удостоверение | 3атвори

Повторна покана за подаване на оферти за избор на изпълнител на финансова услуга за предоставяне на кредит за нуждите на "Водоснабдяване и канализация" ООД гр.Перник

Краен срок за подаване на оферта:
Дата и час на публикуване: 2018-02-26 15:34:16
Изтегли документУдостоверение за време
Номер на удостоверението за време: 4000078222611
Удостоверено време: 26.02.2018 15:34:16
Удостоверено време по UTC: 26.02.2018 13:34:16
Удостоверяваща организация: BORICA - BANKSERVICE AD, EIK 201230426 | B-Trust Time Stamp Authority

Изтегли удостоверение | 3атвори