ВИК ПЕРНИК

Доставка на водопроводни части необходими за поддържането на водопроводната мрежа в експлоатационните райони на дружеството

Дата и час на публикуване: 2016-04-12 15:53:46Последна промяна: 2018-08-07 14:56:24
АОП номер: 01021-2016-0002 Статус: възложена

В предмета на обществената поръчка се включват доставка на водопроводни части необходими за поддържането на водопроводната мрежа в експлоатационните райони на дружеството, а именно: тръби и фитинги от ПЕВП различни диаметри; спирателни кранове от 1/2 до 1000мм; пожарни хидранти; аварийни скоби от 1/2 до 546мм; поцинковани фитинги от 1/2 до 4; жиба от 60мм до 546мм; чугунени водоземни скоби от ф 60мм до 546мм;фланци стоманени глухи и свободни от ф 50мм до ф 800мм; фланци чугунени глухи от ф 60мм до ф 250мм.Срока на изпълнение на поръчката е една година. Предмета на обществената поръчка е разделен на пет обособени позиции.

Индивидуален номер на процедурата: 0001105
Вид процедура за възлагане: Открита процедура
Обект на процедурата: за доставка
Населено място за изпълнение на процедурата: Перник
Прогнозна стойност: 544000.00 лв.
Код съгласно Класификатора на ОП (CPV): 44164310, 44163210, 42131160, 44167300, 44167111, 44212314, 30197110, 42131270
Краен срок за подаване на оферта: 2016-06-07 16:00:00Връзка към преписката в АОП
Контакти за допълнителна информация по процедурата
 • Лице/а за контакт:
 • Телефон/и за контакт:
Документи
 • Решение за откриване на процедура

  Вид на документа: Решение за откриване на процедурата
  Дата и час на публикуване: 2016-04-12 15:58:58
 • Обявление за обществена поръчка

  Вид на документа: Обявление за обществена поръчка
  Дата и час на публикуване: 2016-04-12 15:58:58
 • Документи за участие

  Вид на документа: Документация за участие в процедурата
  Дата и час на публикуване: 2016-04-12 15:58:58
 • Образци на документи

  Вид на документа: Образци на документи и указание за подготовката им
  Дата и час на публикуване: 2016-04-12 15:58:58
 • Отговор на запитване

  Вид на документа: Отговор на запитване
  Дата и час на публикуване: 2016-05-16 16:39:32
 • Протокол на комисията №1

  Вид на документа: Протоколи и доклади на комисиите за провеждане на процедурата
  Дата и час на публикуване: 2016-06-08 16:40:53
 • Протокол на комисията №2

  Вид на документа: Протоколи и доклади на комисиите за провеждане на процедурата
  Дата и час на публикуване: 2016-06-24 17:41:56
 • Съобщение

  Вид на документа: Съобщение
  Дата и час на публикуване: 2016-06-24 16:43:09
 • Протокол на комисията №3

  Вид на документа: Протоколи и доклади на комисиите за провеждане на процедурата
  Дата и час на публикуване: 2016-06-29 17:42:32
 • Решение на комисията за класиране на участниците

  Вид на документа: Решение за класиране на участниците
  Дата и час на публикуване: 2016-07-14 16:44:12
 • Договор с фирма "Ривел 2008"ЕООД

  Вид на документа: Договор с изпълнител
  Дата и час на публикуване: 2016-11-09 13:07:29
  Изтегли документ Удостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000055733462
  Удостоверено време: 09.11.2016 13:07:29
  Удостоверено време по UTC: 09.11.2016 11:07:29
  Удостоверяваща организация: BORICA - BANKSERVICE AD, EIK 201230426 | B-Trust Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори
 • Договор с фирма "Жози 2009"ЕООД

  Вид на документа: Договор с изпълнител
  Дата и час на публикуване: 2016-11-09 13:07:12
  Изтегли документ Удостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000055733441
  Удостоверено време: 09.11.2016 13:07:12
  Удостоверено време по UTC: 09.11.2016 11:07:12
  Удостоверяваща организация: BORICA - BANKSERVICE AD, EIK 201230426 | B-Trust Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори
 • Договор с фирма"Лемекон"АД

  Вид на документа: Договор с изпълнител
  Дата и час на публикуване: 2016-11-09 13:07:51
  Изтегли документ Удостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000055733503
  Удостоверено време: 09.11.2016 13:07:51
  Удостоверено време по UTC: 09.11.2016 11:07:51
  Удостоверяваща организация: BORICA - BANKSERVICE AD, EIK 201230426 | B-Trust Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори
 • Обявление за приключване на договор

  Вид на документа: Друга информация
  Дата и час на публикуване: 2018-08-07 14:11:10
  Изтегли документ Удостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000089531558
  Удостоверено време: 07.08.2018 14:11:10
  Удостоверено време по UTC: 07.08.2018 11:11:10
  Удостоверяваща организация: BORICA AD | B-Trust Qualified Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори
 • Обявление за приключване на договор

  Вид на документа: Друга информация
  Дата и час на публикуване: 2018-08-07 14:11:13
  Изтегли документ Удостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000089531565
  Удостоверено време: 07.08.2018 14:11:13
  Удостоверено време по UTC: 07.08.2018 11:11:13
  Удостоверяваща организация: BORICA AD | B-Trust Qualified Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори