ВИК ПЕРНИК

Доставка на водомери за питейна вода и компонененти за сиситеми за дистанционно отчитане, разпределени на две обособени позиции, подробно описани в техническите спецификации, неразделна част от настоящата документация.

Дата и час на публикуване: 2015-11-02 15:19:13Последна промяна: 2016-08-09 09:34:47
АОП номер: 01021-2015-0007 Статус: възложена

Доставка на водомери за питейна вода и компонененти за сиситеми за дистанционно отчитане, разпределени на две обособени позиции, подробно описани в техническите спецификации, неразделна част от настоящата документация.

Индивидуален номер на процедурата: 0001114
Вид процедура за възлагане: Открита процедура
Обект на процедурата: за доставка
Населено място за изпълнение на процедурата: Перник
Прогнозна стойност: 160000.00 лв.
Код съгласно Класификатора на ОП (CPV): 38421100
Краен срок за подаване на оферта: 2015-12-23 16:00:00Връзка към преписката в АОП
Контакти за допълнителна информация по процедурата
 • Лице/а за контакт:
 • Телефон/и за контакт:
Документи
 • Решение за откриване на процедура

  Вид на документа: Решение за откриване на процедурата
  Дата и час на публикуване: 2015-11-02 15:19:13
 • Обявление за обществена поръчка

  Вид на документа: Обявление за обществена поръчка
  Дата и час на публикуване: 2015-11-02 15:19:13
 • Документи за участие

  Вид на документа: Документация за участие в процедурата
  Дата и час на публикуване: 2015-11-02 15:19:13
 • Отговор на запитване

  Вид на документа: Отговор на запитване
  Дата и час на публикуване: 2016-02-16 13:22:43
 • Протокол на комисията №1

  Вид на документа: Протоколи и доклади на комисиите за провеждане на процедурата
  Дата и час на публикуване: 2015-12-28 17:31:47
 • Протокол на комисията №2

  Вид на документа: Протоколи и доклади на комисиите за провеждане на процедурата
  Дата и час на публикуване: 2016-01-06 17:32:33
 • Съобщение

  Вид на документа: Съобщение
  Дата и час на публикуване: 2016-01-25 13:33:18
 • Протокол на комисията №3

  Вид на документа: Протоколи и доклади на комисиите за провеждане на процедурата
  Дата и час на публикуване: 2016-01-28 17:33:48
 • Сключен договор

  Вид на документа: Договор с изпълнител
  Дата и час на публикуване: 2016-02-23 13:34:30