ВИК ПЕРНИК

Доставка на помпени агрегати по зададени технологични показатели за нуждите на ВиК Перник

Дата и час на публикуване: 2015-10-02 13:50:08Последна промяна: 2016-08-09 09:52:39
Статус: затворена

Доставка на помпени агрегати по зададени технологични показатели за нуждите на ВиК Перник

Индивидуален номер на процедурата: 0001116
Обект на процедурата: за доставка
Населено място за изпълнение на процедурата: Перник
Прогнозна стойност: 70000.00 лв.
Код съгласно Класификатора на ОП (CPV): 42122430
Краен срок за подаване на оферта: 2015-10-29 16:00:00Връзка към преписката в АОП
Контакти за допълнителна информация по процедурата
 • Лице/а за контакт:
 • Телефон/и за контакт:
Документи
 • Публична покана

  Вид на документа: Публична покана
  Дата и час на публикуване: 2015-10-02 13:50:08
 • Документи за участие

  Вид на документа: Документация за участие в процедурата
  Дата и час на публикуване: 2015-10-02 13:50:08
 • Протокол на комисията

  Вид на документа: Протоколи и доклади на комисиите за провеждане на процедурата
  Дата и час на публикуване: 2015-11-09 17:52:19