ВИК ПЕРНИК

Почистване от активна утайка на 5 и 6 секция на биобасейн №2, находящ се в ПСОВ гр. Батановци.

Дата и час на публикуване: 2015-06-15 10:05:24Последна промяна: 2016-08-09 10:09:01
АОП номер: 01021-2015-0004 Статус: възложена

Почистване от активна утайка на 5 и 6 секция на биобасейн №2 , находящ се в ПСОВ гр.Батановци.

Индивидуален номер на процедурата: 0001119
Вид процедура за възлагане: Процедура по договаряне без обявление
Обект на процедурата: за услуги
Населено място за изпълнение на процедурата: Перник
Контакти за допълнителна информация по процедурата
 • Лице/а за контакт:
 • Телефон/и за контакт:
Документи
 • Решение за откриване на процедура

  Вид на документа: Решение за откриване на процедурата
  Дата и час на публикуване: 2015-06-15 10:05:24
 • Решение за класиране на участниците

  Вид на документа: Решение за класиране на участниците
  Дата и час на публикуване: 2015-06-22 17:07:44
 • Сключен договор

  Вид на документа: Договор с изпълнител
  Дата и час на публикуване: 2015-07-08 10:08:39