ВИК ПЕРНИК

ИНКАСИРАНЕ НА СУМИ ЗА ДОСТАВКА НА ПИТЕЙНА ВОДА, ОТВЕЖДАНЕ И ПРЕЧИСТВАНЕ НА ОТПАДЪЧНИ ВОДИ

Дата и час на публикуване: 2015-06-03 10:52:18Последна промяна: 2016-08-09 10:56:07
Статус: възложена

ИНКАСИРАНЕ НА СУМИ ЗА ДОСТАВКА НА ПИТЕЙНА ВОДА, ОТВЕЖДАНЕ И ПРЕЧИСТВАНЕ НА ОТПАДЪЧНИ ВОДИ

Индивидуален номер на процедурата: 0001122
Обект на процедурата: за услуги
Населено място за изпълнение на процедурата: Перник
Прогнозна стойност: 31000.00 лв.
Код съгласно Класификатора на ОП (CPV): 79211120
Краен срок за подаване на оферта: 2015-06-15 16:00:00Връзка към преписката в АОП
Контакти за допълнителна информация по процедурата
 • Лице/а за контакт:
 • Телефон/и за контакт:
Документи
 • Публична покана

  Вид на документа: Публична покана
  Дата и час на публикуване: 2015-06-03 10:52:18
 • Образци на документи

  Вид на документа: Образци на документи и указание за подготовката им
  Дата и час на публикуване: 2015-06-03 10:52:18
 • Заповед и протокол на комисията

  Вид на документа: Протоколи и доклади на комисиите за провеждане на процедурата
  Дата и час на публикуване: 2015-06-16 17:54:16
 • Сключен договор

  Вид на документа: Договор с изпълнител
  Дата и час на публикуване: 2015-06-30 10:55:52