ВИК ПЕРНИК

Публични покани

страница 1 от 3
статус: затворена

Избор на изпълнител за предоставяне на финансови услуги от финансови или кредитни институции по смисъла на Закона за кредитните институции

Краен срок за подаване на оферта: 2016-03-22 16:00:00
Дата и час на публикуване: 2016-03-16 13:51:41
статус: затворена

Избор на изпълнител за предоставяне на финансови услуги от финансови или кредитни институции по смисъла на Закона за кредитните институции

Краен срок за подаване на оферта: 2016-03-15 16:00:00
Дата и час на публикуване: 2016-03-01 13:56:20
статус: затворена

Доставка на лични предпазни средства за нуждите на ВиК Перник

Краен срок за подаване на оферта: 2016-02-08 16:00:00
Дата и час на публикуване: 2016-01-21 13:00:41
статус: затворена

Доставка на помпени агрегати по зададени технологични показатели за нуждите на ВиК Перник

Краен срок за подаване на оферта: 2015-10-29 16:00:00
Дата и час на публикуване: 2015-10-02 13:50:08
ID номер: 9043380статус: затворена

Доставка и изработване на стоманено-бетонни колекторни капаци за нуждите на „Водоснабдяване и канализация”ООД Перник със следните параметри:

Краен срок за подаване на оферта: 2015-07-13 13:30:00
Дата и час на публикуване: 2015-07-01 11:00:55