ВИК ПЕРНИК

Доставка и изработване на стоманено-бетонни колекторни капаци за нуждите на „Водоснабдяване и канализация”ООД Перник със следните параметри: дължина-900мм;ширина-350мм;дебелина-80мм

Дата и час на публикуване: 2015-07-01 11:00:55Последна промяна: 2016-08-09 10:03:26
ID номер: 9043380 Статус: затворена

Доставка и изработване на стоманено-бетонни колекторни капаци за нуждите на „Водоснабдяване и канализация”ООД Перник със следните параметри: дължина-900мм;ширина-350мм;дебелина-80мм

Индивидуален номер на процедурата: 0001118
Обект на процедурата: за услуги
Населено място за изпълнение на процедурата: Перник
Прогнозна стойност: 29760.00 лв.
Код съгласно Класификатора на ОП (CPV): 22000000
Краен срок за подаване на оферта: 2015-07-13 13:30:00Връзка към преписката в АОП
Контакти за допълнителна информация по процедурата
 • Лице/а за контакт:
 • Телефон/и за контакт:
Документи
 • Публична покана - 9043380/01.07.2015г.

  Вид на документа: Публична покана
  Дата и час на публикуване: 2015-07-01 11:00:55
 • Документи за участие

  Вид на документа: Документация за участие в процедурата
  Дата и час на публикуване: 2015-07-01 11:00:55
 • Протокол на комисията

  Вид на документа: Протоколи и доклади на комисиите за провеждане на процедурата
  Дата и час на публикуване: 2015-07-07 17:03:03