ВИК ПЕРНИК

Доставка на нетна активна електрическа енергия и координатор на балансираща група за обектите на „Водоснабдяване и канализация” ООД гр.Перник

Дата и час на публикуване: 2018-05-04 14:03:59Последна промяна: 2018-05-04 14:03:40
АОП номер: 845217 Статус: възложена

Доставка на нетно количество активна електрическа енергия и координиране на балансираща група за обекти, отразени в Спикъка на обектите на ВиК ООД гр. Перник, присъединени към мрежа средно и ниско напрежение, към датата на решението за откриване на процедурата

Индивидуален номер на процедурата: 0003718
Вид процедура за възлагане: Открита процедура
Обект на процедурата: за доставка
Населено място за изпълнение на процедурата: Перник
Прогнозна стойност: 2500000.00 лв. без ДДС
Краен срок за подаване на оферта: 2018-06-11 16:30:00Връзка към преписката в АОП
Контакти за допълнителна информация по процедурата
  • Лице/а за контакт: Десислава Йорданова
  • Телефон/и за контакт: 076649817
Документи