ВИК ПЕРНИК

Доставка на лични предпазни средства за нуждите на ВиК Перник

Дата и час на публикуване: 2016-01-21 13:00:41Последна промяна: 2016-08-09 09:05:32
Статус: затворена

Доставка на лични предпазни средства за нуждите на ВиК Перник

Индивидуален номер на процедурата: 0001112
Обект на процедурата: за доставка
Населено място за изпълнение на процедурата: Перник
Прогнозна стойност: 50000.00 лв.
Код съгласно Класификатора на ОП (CPV): 18110000
Краен срок за подаване на оферта: 2016-02-08 16:00:00Връзка към преписката в АОП
Контакти за допълнителна информация по процедурата
 • Лице/а за контакт:
 • Телефон/и за контакт:
Документи
 • Публична покана

  Вид на документа: Публична покана
  Дата и час на публикуване: 2016-01-21 13:00:41
 • Документи за участие

  Вид на документа: Документация за участие в процедурата
  Дата и час на публикуване: 2016-01-21 13:00:41
 • Отговор на запитване №1

  Вид на документа: Отговор на запитване
  Дата и час на публикуване: 2016-01-26 11:00:41
 • Отговор на запитване №2

  Вид на документа: Отговор на запитване
  Дата и час на публикуване: 2016-02-04 09:03:14
 • Отговор на запитване №3

  Вид на документа: Отговор на запитване
  Дата и час на публикуване: 2016-02-05 11:03:46
 • Протокол на комисията №1

  Вид на документа: Протоколи и доклади на комисиите за провеждане на процедурата
  Дата и час на публикуване: 2016-02-09 17:04:29
 • Протокол на комисията №2

  Вид на документа: Протоколи и доклади на комисиите за провеждане на процедурата
  Дата и час на публикуване: 2016-02-17 17:05:13