ВИК ПЕРНИК

Доставка на полиетиленови тръби и водопроводни части за нуждите на „Водоснабдяване и канализация” ООД гр. Перник

Дата и час на публикуване: 2019-05-14 14:29:17
АОП номер: 911346 Статус: възложена

Доставка на полиетиленови тръби  и водопроводни части за нуждите на „Водоснабдяване и канализация” ООД гр. Перник  

 В предмета на обществената поръчка се включва доставка на водопроводни части, необходими за поддържането на водопроводната мрежа в експлоатационните райони на дружеството, а именно тръби и фитинги от ПЕПВ различни диаметри, спирателни кранове, пожарни хидранти, аварийни скоби, поцинковани фитинги, чугунени водовземни скоби, фланци стоманени глухи и свободни, фланци чугунени глухи. Срокът на изпълнение на поръчката е 12/дванадесет / месеца.Предмета на обществената поръчка е разделен на пет обособени позиции:

Обособена позиция І –Доставка на поцинковани фитинги;

Обособена позиция ІІ – Доставка на свързващи фасонни части за PVC, PEHD и АЦ тръби за налягане до 16 atm.;

Обособена позиция ІІІ - Спирателни кранове и пожарни хидранти;

Обособена позиция ІV – Доставка на PE-HD тръби и фитинги;

Обособена позиция V – Доставка на аварийни скоби

Индивидуален номер на процедурата: 0004952
Вид процедура за възлагане: Публично състезание
Обект на процедурата: за доставка
Населено място за изпълнение на процедурата: Перник
Прогнозна стойност: 500000.00 лв. без ДДС
Краен срок за подаване на оферта: 2019-06-04 16:30:00Връзка към преписката в АОП
Контакти за допълнителна информация по процедурата
  • Лице/а за контакт: Теменужка Малинова
  • Телефон/и за контакт: 0882966647
Документи