ВИК ПЕРНИК

Доставка на водопроводни части необходими за поддържането на водопроводната мрежа в експлоатационните райони на дружеството

Дата и час на публикуване: 2015-04-28 11:06:04Последна промяна: 2016-08-09 11:20:45
АОП номер: 01021-2015-0003 Статус: възложена

В предмета на обществената поръчка се включват доставка на водопроводни части необходими за поддържането на водопроводната мрежа в експлоатационните райони на дружеството, а именно: тръби и фитинги от ПЕВП различни диаметри; спирателни кранове от 1/2 до 1000мм; пожарни хидранти; аварийни скоби от 1/2 до 546мм; поцинковани фитинги от 1/2 до 4; жиба от 60мм до 546мм; чугунени водоземни скоби от ф 60мм до 546мм;фланци стоманени глухи и свободни от ф 50мм до ф 800мм; фланци чугунени глухи от ф 60мм до ф 250мм.Срока на изпълнение на поръчката е една година. Предмета на обществената поръчка е разделен на пет обособени позиции.

Индивидуален номер на процедурата: 0001124
Вид процедура за възлагане: Открита процедура
Обект на процедурата: за доставка
Населено място за изпълнение на процедурата: Перник
Прогнозна стойност: 538686.00 лв.
Код съгласно Класификатора на ОП (CPV): 44164310, 44163210, 42131160, 44167300, 44167111, 44212314, 30197110, 42131270
Краен срок за подаване на оферта: 2015-06-24 16:00:00Връзка към преписката в АОП
Контакти за допълнителна информация по процедурата
 • Лице/а за контакт:
 • Телефон/и за контакт:
Документи
 • Решение за откриване на процедура

  Вид на документа: Решение за откриване на процедурата
  Дата и час на публикуване: 2015-04-28 11:06:04
 • Обявление за обществена поръчка

  Вид на документа: Обявление за обществена поръчка
  Дата и час на публикуване: 2015-04-28 11:06:04
 • Документи за участие

  Вид на документа: Документация за участие в процедурата
  Дата и час на публикуване: 2015-04-28 11:06:04
 • Съобщение до всички участници

  Вид на документа: Съобщение
  Дата и час на публикуване: 2015-05-07 11:10:21
 • Отговор на запитване №1

  Вид на документа: Отговор на запитване
  Дата и час на публикуване: 2015-05-25 11:12:09
 • Отговор на запитване №2

  Вид на документа: Отговор на запитване
  Дата и час на публикуване: 2015-05-29 11:12:58
 • Отговор на запитване №3

  Вид на документа: Отговор на запитване
  Дата и час на публикуване: 2015-06-08 11:13:39
 • Протокол на комисията №1

  Вид на документа: Протоколи и доклади на комисиите за провеждане на процедурата
  Дата и час на публикуване: 2015-06-25 19:15:23
 • Протокол на комисията №2

  Вид на документа: Протоколи и доклади на комисиите за провеждане на процедурата
  Дата и час на публикуване: 2015-06-09 19:30:44
 • Протокол на комисията №3

  Вид на документа: Протоколи и доклади на комисиите за провеждане на процедурата
  Дата и час на публикуване: 2015-07-15 19:16:26
 • Протокол на комисията №4

  Вид на документа: Протоколи и доклади на комисиите за провеждане на процедурата
  Дата и час на публикуване: 2015-07-22 19:17:15
 • Решение на комисията за избор на изпълнител

  Вид на документа: Решение за определяне на изпълнител
  Дата и час на публикуване: 2015-07-22 17:18:05
 • Сключен договор №1

  Вид на документа: Договор с изпълнител
  Дата и час на публикуване: 2015-08-20 11:19:03
 • Сключен договор №2

  Вид на документа: Договор с изпълнител
  Дата и час на публикуване: 2015-08-17 11:19:52
 • Сключен договор №3

  Вид на документа: Договор с изпълнител
  Дата и час на публикуване: 2015-09-02 11:20:25