ВИК ПЕРНИК

Осигуряване на застрахователни услуги на "Водоснабдяване и канализация"ООД Перник, по обособени позиции

Дата и час на публикуване: 2015-02-05 11:40:28Последна промяна: 2016-08-09 11:48:27
Статус: затворена

Осигуряване на застрахователни услуги на "Водоснабдяване и канализация"ООД Перник, по обособени позиции, както следва: 1. Обособена позиция №1: "Сключване на комбинирана групова застраховка "Злополука и заболяване", 2. Обособена позиция №2: "Сключване на задължителна застраховка "Трудова злополука", 3. Обособена позиция №3: "Сключване на застраховка "Имущество", 4. Обособена позиция №4: "Сключване на застраховка "Обща гражданска отговорност на юридически лица”, 5. Обособена позиция №5: Застраховане на автомобилите, собственост на „ВиК” ООД Перник със задължителна застраховка "Гражданска отговорност" на автомобилите, застраховка "Злополука на лицата/местата в МПС” ...Виж цялата покана

Индивидуален номер на процедурата: 0001128
Обект на процедурата: за услуги
Населено място за изпълнение на процедурата: Перник
Прогнозна стойност: 25900.00 лв.
Код съгласно Класификатора на ОП (CPV): 66510000
Краен срок за подаване на оферта: 2015-02-18 16:00:00Връзка към преписката в АОП
Контакти за допълнителна информация по процедурата
 • Лице/а за контакт:
 • Телефон/и за контакт:
Документи
 • Публична покана

  Вид на документа: Публична покана
  Дата и час на публикуване: 2015-02-05 11:40:28
 • Образци на документи

  Вид на документа: Образци на документи и указание за подготовката им
  Дата и час на публикуване: 2015-02-05 11:40:28