Обществени поръчки по ЗОП - SOP.bg

регистрирай се безплатно

Видове обществени поръчки по зоп: Открита процедура, Ограничена процедура, Състезателен диалог, Процедура по договаряне с обявление, Процедура по договаряне без обявление, Конкурс за проект.

Обществени поръчки по ЗОП

страница 1 от 148
 • Доставка на Автомобилен бензин А95Н

  АОП номер: 00049-2016-0010
  Вид на процедурата: Процедура по договаряне без обявление
  Дата и час на публикуване: 2018-12-17 11:17:57
  Разгледай досие
 • „Извършване на специализиран превоз на учители и учениците от I-ви до IV - ти клас и ПГ от НУ „Христо Ботев“, с. Соколово през учебната 2017/2018 година по утвърдени

  АОП номер: 9071015
  Вид на процедурата: Открита процедура
  Дата и час на публикуване: 2017-12-02 22:41:46
  Разгледай досие
 • ИЗБОР НА ИЗПЪЛНИТЕЛ ЗА ОСИГУРЯВАНЕ НА ПУБЛИЧНОСТ И ИНФОРМИРАНОСТ ПО ДОГОВОР № 21/321/01341/27.11.2012 Г. ЗА ОТПУСКАНЕ НА ФИНАНСОВА ПОМОЩ ПО МЯРКА 321 "ОСНОВНИ УСЛУГИ ЗА

  АОП номер: 01019-2015-0010
  Вид на процедурата: Открита процедура
  Дата и час на публикуване: 2017-06-07 11:08:22
  Разгледай досие
 • "Доставка на калциев оксид или еквивалент за технологичните нужди на „ТЕЦ - Бобов дол” ЕАД"

  АОП номер: 00217-2016-0008
  Вид на процедурата: Процедура по договаряне без обявление
  Дата и час на публикуване: 2017-04-15 15:33:28
  Разгледай досие
 • „ДОСТАВКА на МПС-та /нови/ при условията на финансово обвързан лизинг за нуждите на „Водоснабдяване и канализация” ООД гр.Перник”

  АОП номер: E-31-00-012210 E-31-00-012212
  Вид на процедурата: Състезателен диалог
  Дата и час на публикуване: 2017-03-09 17:50:57
  Разгледай досие