• Начало
  • Новини
  • Добра практика при качаване на електронни документи към продедури в профила на купувача

Добра практика при качаване на електронни документи към продедури в профила на купувача

13Април
2016

SOP.bg препоръчва на Възложителите ползващи системата да сканират и публикуват електроните документи в pdf формат.

1. Кой електронни документи да се сканират и публикуват в .pdf формат

- Решенията
- Обявленията
- Публичните покани
- Обяви и покани
- Получени оферти и заявления
- Становища
- Заповеди
- Протоколи от комисията
- Сключените договори и рамкови споразумения
- Справки за плащания

SOP.bg препоръчва всички документи да се сканират с мокър печат и подпис.

Добрата практика показва, че единствено документите свързани с документацията за участие в процедурата е добре да останат във формат позволяващ редакция / .doc /.

2. Допълнителни препоръки

2.1. Име на файла

След като сканирате файла, моля коригирайте името му така, че то да е съставено от малки латински букви и арабски цифри, моля не използвайте специални знаци, освен средно тире

2.2. Разширение на файла

Много от сканиращите устройства записват разширението на файла с главни букви / .PDF /, моля, преди да добавите файла, променете разширението му с малки букви / .pdf /.