Вътрешен конкурентен избор

страница 1 от 52
 • Доставка на лекарствени продукти с международно непатентно наименование Heparin; Glucose-5%-500 ml; Sodium chloride/100 ml и 500 ml/; Glucose 10% и 40%-10 ml за нуждите на ЦСМП Пазарджиk по Рамково

  Дата и час на публикуване: 2021-09-13 12:20:17
  Разгледай досие
 • Доставка на лекарствени продукти с международно непатентно наименование Digoxin, Amiodarone, Clonidine за нуждите на ЦСМП Пазарджик по Рамково споразумение № РД -11-55 от 28.01.2021

  Дата и час на публикуване: 2021-09-13 12:04:48
  Разгледай досие
 • Доставка на лекарствени продукти от анатомо-терапевтича група N “Нервна система”, за нуждите на ЦПЗ-Русе ЕООД по рамково споразумение № РД-11-151/19.03.2021 г.

  Дата и час на публикуване: 2021-09-01 10:53:00
  Разгледай досие
 • Доставка на лекарствени продукти от анатомо-терапевтича група D "Дерматологични средства" и H "Хормонални препарати за системно приложение, с изключение на

  Дата и час на публикуване: 2021-09-01 10:52:30
  Разгледай досие
 • Доставка на лекарствени продукти по РС 11-102/25.02.2021

  Дата и час на публикуване: 2021-08-25 11:29:29
  Разгледай досие