Вътрешен конкурентен избор

страница 1 от 53
 • Доставка на гориво за отопление за нуждите на ОУ "Панайот Волов"

  Дата и час на публикуване: 2022-08-09 10:08:40
  Разгледай досие
 • Доставка на лекарствен продукт с международно непатентно наименование Papaverine,Drotaverine,Atropine за нуждите на ЦСМП-Пазарджик по Рамково споразумение № РД-11-163/29.03.2021 г.

  Дата и час на публикуване: 2021-09-28 11:10:43
  Разгледай досие
 • Доставка на лекарствен продукт с международно непатентно наименование Phenobarbital,Chlorpromazine,Piracetam за нуждите на ЦСМП-Пазарджик по Рамково споразумение №РД-11-151/19.03.2021 г.

  Дата и час на публикуване: 2021-09-28 11:02:45
  Разгледай досие
 • Доставка на лекарствен продукт с международно непатентно наименование Salbutamol,Aminophylline,Chloropyramin за нуждите на ЦСМП-Пазарджик по Рамково споразумение № РД-11-110/01.03.2021 г.

  Дата и час на публикуване: 2021-09-28 10:53:40
  Разгледай досие
 • Доставка на лекарствен продукт с международно непатентно наименование Dopamine за нуждите на ЦСМП-Пазарджик, по Рамково споразумение № РД-11-54/28.01.2021 г. - Обособена

  Дата и час на публикуване: 2021-09-28 10:35:07
  Разгледай досие