Пазарни консултаци по чл. 44

страница 1 от 71
 • Покана за пазарни консултации

  Дата и час на публикуване: 2024-01-12 12:18:27
  Разгледай досие
 • Пазарни консултации за определяне на пазарната стойност чрез предоставяне на индикативни оферти за бъдещо СМР с наименование на проекта „Реконструкция и

  Дата и час на публикуване: 2022-12-15 12:05:38
  Разгледай досие
 • Пазарна консултация за определяне на пазарната стойност на обществена поръчка с предмет „Осъществяване на консултантски услуги за управление на проект

  Дата и час на публикуване: 2022-11-29 16:20:35
  Разгледай досие
 • Пазарна консултация за определяне на пазарната стойност на обществена поръчка с предмет „Осъществяване на консултантски услуги по изготвяне на заявление за

  Дата и час на публикуване: 2022-11-29 16:20:31
  Разгледай досие
 • Пазарни консултации по чл.44 от ЗОП за определяне на пазарна стойност за предстоящите за възлагане дейности за обществена поръчка с предмет: „Реконструкция и

  Дата и час на публикуване: 2022-11-23 17:05:58
  Разгледай досие