Пазарни консултаци по чл. 44

страница 1 от 36
 • Пазарни консултации по смисъла на чл.44 от Закона за обществените поръчки, за определяне стойността на разходите за „Изготвяне на комплексен доклад за оценка на

  Дата и час на публикуване: 2019-08-23 09:26:34
  Разгледай досие
 • “Периодични доставки на газьол за отопление със съдържание до 0,1 % сяра, за нуждите на ОУ “П. Волов” през отоплителен сезон на учебната 2019 -2020 г.“

  Дата и час на публикуване: 2019-08-22 16:00:00
  Разгледай досие
 • Доставка на обзавеждане и оборудване за образователни цели на ДГ № 136

  Дата и час на публикуване: 2019-08-20 10:14:00
  Разгледай досие
 • Строително-ремонтни дейности в сградата на НЧ „Бачо Киро –1943 г.“ по проект „Ремонтни работи и дейности по съхраняване на културното наследство в Народно

  Дата и час на публикуване: 2019-08-16 23:43:46
  Разгледай досие
 • Изработка и отпечатване на плакати и брошури за НЧ „Бачо Киро –1943 г.“ по проект „Ремонтни работи и дейности по съхраняване на културното наследство в Народно

  Дата и час на публикуване: 2019-08-16 23:41:39
  Разгледай досие