Пазарни консултаци по чл. 44

страница 1 от 16
 • изготвяне на инвестиционен проект, изработен във фаза „Технически проект“ за обект „Реконструкция и оборудване на общинска сграда на община Сливница, в която се

  Дата и час на публикуване: 2018-06-18 16:01:11
  Разгледай досие
 • Пазарни консултации съгласно чл. 44 от Закона за обществени поръчки за „Реконструкция и рехабилитация на улична мрежа на територията на гр. Малко Търново”

  Дата и час на публикуване: 2018-06-15 15:48:09
  Разгледай досие
 • „Реконструкция на СУ „Христо Смирненски“ с. Черноочене, включващо: модернизация и внедряване на мерки за енергийна ефективност на сградния фонд и

  Дата и час на публикуване: 2018-06-15 11:27:50
  Разгледай досие
 • „Рехабилитация на вътрешна улична мрежа, тротоари и принадлежностите към тях в населените места на територията на община Черноочене”

  Дата и час на публикуване: 2018-06-05 13:54:25
  Разгледай досие
 • “Обновяване на площи за широко обществено ползване на територията на община Черноочене“:

  Дата и час на публикуване: 2018-06-05 13:44:35
  Разгледай досие