Пазарни консултаци по чл. 44

страница 1 от 69
 • Пазарна консултация за определяне на разхода за изпълнение на „Доставка на обзавеждане и оборудване около мини футболно игрище към проект „Реконструкция на

  Дата и час на публикуване: 2022-07-14 13:30:33
  Разгледай досие
 • „Изработване и доставка на информационни материали по подмярка 19.1 „Помощ за подготвителни дейности“ по проект „Разработване на СВОМР на територията на МИГ

  Дата и час на публикуване: 2022-07-13 10:56:07
  Разгледай досие
 • „Предоставяне на правни услуги и консултации относно формиране на юридическо лице по ЗЮЛНЦ с наименование "МИГ Свиленград-Тополовград“ по проект

  Дата и час на публикуване: 2022-07-13 10:42:30
  Разгледай досие
 • Пазарна консултация за определяне на разхода за изпълнение на "Осъществяване на консултантски услуги за управление на проект „„Реконструкция на улици в

  Дата и час на публикуване: 2022-06-29 15:07:22
  Разгледай досие
 • Пазарна консултация за определяне на разхода за изпълнение на "Осъществяване на консултантски услуги за управление на проект „Реконструкция на съществуваща

  Дата и час на публикуване: 2022-06-29 15:05:07
  Разгледай досие