Пазарни консултаци по чл. 44

страница 1 от 21
 • Изпълнение на СМР, доставка и монтаж на оборудване по проект „Изграждане и обновяване на площи за широко обществено ползване, предназначени за трайно

  Дата и час на публикуване: 2018-07-05 16:53:22
  Разгледай досие
 • „Изграждане на физкултурен салон в Средно училище "Христо Ботев" с. Арчар, Община Димово“ по процедура чрез подбор BG06RDNP001-7.005 - Физкултурен салон –

  Дата и час на публикуване: 2018-07-05 16:30:47
  Разгледай досие
 • “Изграждане, оборудване и обзавеждане на спортна инфраструктура с. Неговановци, общ. Ново село, обл. Видин.”,по процедура чрез подборBG06RDNP001-7.007 Спорт „Изграждане,

  Дата и час на публикуване: 2018-07-05 16:28:40
  Разгледай досие
 • Изпълнение на СМР, доставка и монтаж на оборудване по проект „Изграждане, реконструкция, ремонт и оборудване на спортна инфраструктура в с. Искра, Община Ситово,

  Дата и час на публикуване: 2018-07-05 16:13:21
  Разгледай досие
 • “Реконструкция и възстановяване на площадни и паркови пространства в селата от община Ново село, обл. Видин - с.Ново село, с. Ясен, с. Неговановци и с. Винарово” по

  Дата и час на публикуване: 2018-07-05 15:35:39
  Разгледай досие