Пазарни консултаци по чл. 44

страница 1 от 14
 • Рехабилитация и реконструкция на съществуващ общински път VRC 1067 (/път III-101, Криводол - Бойчиновци/ - Ракево - Добруша - Градешница - Граница общ.(Криводол - Бойчиновци) -

  Дата и час на публикуване: 2018-02-05 13:50:21
  Разгледай досие
 • „Доставка чрез наем на конгресно-конферентна техника за допълнително техническо обезпечаване на събитията провеждани в НДК по време на Българското

  Дата и час на публикуване: 2018-01-31 16:38:06
  Разгледай досие
 • Пазарни консултации за представяне на оферти за определяне на пазарна цена за извършване на отделни видове работи по проектно предложение „Реконструкция,

  Дата и час на публикуване: 2017-12-14 15:57:39
  Разгледай досие
 • „ПЕРИОДИЧНИ ДОСТАВКИ НА ХРАНИТЕЛНИ ПРОДУКТИ ЗА НУЖДИТЕ НА СТОЛОВОТО ХРАНЕНЕ НА УЧЕНИЦИТЕ ОТ 1 ДО 7 КЛАС И ДОСТАВКА НА ПЛОДОВЕ ЗА ЗАКУСКА НА УЧЕНИЦИТЕ ОТ 1 ДО 4 КЛАС

  Дата и час на публикуване: 2017-12-04 10:32:45
  Разгледай досие
 • Пазарна консултация за „Изготвяне на технически проект съгласно изискванията на ЗУТ и Наредба № 4/21.05.2001г. и упражняване на авторски надзор за обект:

  Дата и час на публикуване: 2017-11-14 10:46:05
  Разгледай досие