Пазарни консултаци по чл. 44

страница 1 от 58
 • Пазарни консултации по чл.44 от Закона за обществените поръчки за определяне на пазарна стойност за предстоящите за възлагане дейности за обществена поръчка с

  Дата и час на публикуване: 2020-03-27 15:52:12
  Разгледай досие
 • „Изграждане и реконструкция на паркови пространства в Община Борино“ по обособени позиции

  Дата и час на публикуване: 2020-03-24 08:50:50
  Разгледай досие
 • Пазарни консултации по чл.44 от Закона за обществените поръчки за определяне на пазарна стойност за предстоящите за възлагане дейности за обществена поръчка с

  Дата и час на публикуване: 2020-03-23 16:56:35
  Разгледай досие
 • Пазарни консултации по чл.44 от Закона за обществените поръчки за определяне на пазарна стойност за предстоящите за възлагане дейности за обществена поръчка с

  Дата и час на публикуване: 2020-03-19 15:25:06
  Разгледай досие
 • Снегопочистване и зимно поддържане на общински пътища и улици в населените места на територията на община Георги Дамяново за сезон 2020/2021 година.

  Дата и час на публикуване: 2020-03-18 16:14:33
  Разгледай досие