Пазарни консултаци по чл. 44

страница 1 от 13
 • Пазарна консултация за „Изготвяне на технически проект съгласно изискванията на ЗУТ и Наредба № 4/21.05.2001г. и упражняване на авторски надзор за обект:

  Дата и час на публикуване: 2017-11-14 10:46:05
  Разгледай досие
 • "Изграждане на защитни тръби и защитени шахти, положени в подземна инфраструктура за оптична свързаност до широколентов интернет"

  Дата и час на публикуване: 2017-09-01 11:51:36
  Разгледай досие
 • „Изработване, дизайн и техническа поддръжка на интернет сайт за нуждите на Министерството за Българското председателство на Съвета на ЕС 2018; предоставяне на

  Дата и час на публикуване: 2017-08-04 11:06:38
  Разгледай досие
 • Избор на финансова институция за отпускане на дългосрочен банков кредит за финансиране на дейности на "Водоснабдяване и канализация" ООД Перник

  Дата и час на публикуване: 2017-08-03 15:56:08
  Разгледай досие
 • „Постигане на социално равенство, обществено здраве и осигуряване на качествена жизнена среда, чрез реконструкция на част от водоснабдителната система на с.

  Дата и час на публикуване: 2017-07-05 16:45:24
  Разгледай досие