Пазарни консултаци по чл. 44

страница 1 от 60
 • „Организация и управление на проект: „Изграждане на ВиК инфраструктура на обособената територия обслужвана от “Водоснабдяване и канализация” ООД, гр. Перник“,

  Дата и час на публикуване: 2020-05-27 15:56:04
  Разгледай досие
 • ДОСТАВКА НА СИСТЕМА ЗА ОПЕРАНДО СПЕКТРОСКОПСКИ ИЗСЛЕДВАНИЯ

  Дата и час на публикуване: 2020-05-22 17:33:03
  Разгледай досие
 • „Реализация на туристическия потенциал на територията на община Главиница чрез изграждане на посетителски център за представяне на местното природно и културно

  Дата и час на публикуване: 2020-05-19 09:24:13
  Разгледай досие
 • Пазарни консултации, за определяне на стойността на разходи включени в проект: „Основен ремонт, реконструкция и основно обновяване - обзавеждане на Детска градина

  Дата и час на публикуване: 2020-05-15 15:04:17
  Разгледай досие
 • „Енергийна ефективност, обзавеждане и оборудване на сградите на ЦДГ"Св. Св. Кирил и Методий“ в гр. Главиница и село Богданци, общ. Главиница, обл. Силистра“,

  Дата и час на публикуване: 2020-05-12 14:16:16
  Разгледай досие