Пазарни консултаци по чл. 44

страница 1 от 14
 • предложение „Подобряване достъпа до общински услуги, чрез извършване на основен ремонт и енергоефективна рехабилитация на обекти общинска собственост на

  Дата и час на публикуване: 2018-03-09 15:07:14
  Разгледай досие
 • „Подобряване на енергийната ефективност на сгради общинска собственост, чрез извършване на основен ремонт и енергоефективна рехабилитация на сградата на

  Дата и час на публикуване: 2018-03-09 15:03:28
  Разгледай досие
 • Рехабилитация и реконструкция на съществуващ общински път VRC 1067 (/път III-101, Криводол - Бойчиновци/ - Ракево - Добруша - Градешница - Граница общ.(Криводол - Бойчиновци) -

  Дата и час на публикуване: 2018-02-05 13:50:21
  Разгледай досие
 • „Доставка чрез наем на конгресно-конферентна техника за допълнително техническо обезпечаване на събитията провеждани в НДК по време на Българското

  Дата и час на публикуване: 2018-01-31 16:38:06
  Разгледай досие
 • Пазарни консултации за представяне на оферти за определяне на пазарна цена за извършване на отделни видове работи по проектно предложение „Реконструкция,

  Дата и час на публикуване: 2017-12-14 15:57:39
  Разгледай досие