Пазарни консултаци по чл. 44

страница 1 от 63
 • ИНЖЕНЕРИНГ (ПРОЕКТИРАНЕ, АВТОРСКИ НАДЗОР И СТРОИТЕЛСТВО) ПО ПРОЕКТ "ИЗГРАЖДАНЕ НА ВИК ИНФРАСТРУКТУРА НА ОБОСОБЕНАТА ТЕРИТОРИЯ ОБСЛУЖВАНА ОТ “ВОДОСНАБДЯВАНЕ И

  Дата и час на публикуване: 2020-09-29 15:41:22
  Разгледай досие
 • Пазарна консултация

  Дата и час на публикуване: 2020-09-11 15:41:22
  Разгледай досие
 • „“Периодични доставки на газьол за отопление със съдържание до 0,1 % сяра, за нуждите на ОУ “П. Волов” през отоплителен сезон на учебната 2020 -2021 г.“

  Дата и час на публикуване: 2020-08-26 14:20:19
  Разгледай досие
 • Участие в пазарни консултации по чл. 44 от ЗОП с възложител община Кричим за определяне на прогнозна стойност на обществена поръчка с предмет

  Дата и час на публикуване: 2020-08-24 13:29:04
  Разгледай досие
 • „Упражняване на независим строителен надзор, оценка на съответствието на работния проект и изпълняване функциите на инженер по смисъла на договорните условия на

  Дата и час на публикуване: 2020-08-14 09:34:37
  Разгледай досие