Пазарни консултаци по чл. 44

страница 1 от 47
 • „Изпълнение на строително – монтажни работи за обект: „Спортен комплекс“ в УПИ XXIV, кв. 47 по регулационния план на гр. Две могили, Община Две могили, област Русе“

  Дата и час на публикуване: 2019-12-11 14:09:19
  Разгледай досие
 • ПАЗАРНИ КОНСУЛТАЦИИ за определяне прогнозната стойност на обществена поръчка с предмет "Отпечатване и доставяне на ваучери за храна за нуждите на ЦСМП-

  Дата и час на публикуване: 2019-12-09 13:06:53
  Разгледай досие
 • Пазарно проучване за определяне на стойност на 1 (един) брой компютърна конфигурация

  Дата и час на публикуване: 2019-12-09 13:03:16
  Разгледай досие
 • “Изграждане на уличен дъждовен канал ф600мм по ул."Петко Славейков" от ул."Патриарх Евтимий" до ул."Владимир Димитров Майстора"“

  Дата и час на публикуване: 2019-12-03 17:25:43
  Разгледай досие
 • “Изграждане на уличен дъждовен канал ф300мм и ф400мм по ул. „Ротмистър Ат. Бендерeв” от ул."Паисий Хилендарски" до ул."Патриарх Евтимий"“

  Дата и час на публикуване: 2019-12-03 17:24:18
  Разгледай досие