• Начало
  • Новини
  • Срокът за публикуване на обобщена информация по чл. 44, ал. 10 от ЗОП изтича на 31.03.2016

Срокът за публикуване на обобщена информация по чл. 44, ал. 10 от ЗОП изтича на 31.03.2016

15Февруари
2016

В срок до 31 март 2016 възложителят изпраща обобщена информация по образец, утвърден от изпълнителния директор на агенцията, за всички разходвани средства за 2015 във връзка с обществени поръчки по член 3, ал. 1 от ЗОП, когато са на стойност по чл. 14, ал. 4 и 5 и по член 3, ал. 2, когато са на стойност под прага по чл. 14, ал. 2.

Моля, публикувайте обобщена информация по чл. 44, ал. 10 от ЗОП до 31.03.2016 в профила на купувача си.

Изтегли Бланка за обобщена информация по чл. 44, ал. 10 от ЗОП .