Публикуване на таблици в xls и xlsx в sop.bg

Публикуване на таблици в xls и xlsx в sop.bg21Април
2016

Публикуване на таблици в xls и xlsx в sop.bg

Възложителите ползващи sop.bg вече могат да публикуват електронни документи и таблици в xls и xlsx формат.

Тази иновация в системата ще е много полезна за Възложителите, когато публикуват документацията за участие в процедурата.

Много често количествените, количествено - стойностните сметки и спецификациите в документацията са изготвени в xls или xlsx формат.

Тази иновация в системата ще позволи на потенциалните участници в процедурата да изтеглят таблиците в удобен за редакция формат.