Предварителни обявления

страница 1 от 14
 • Процедура за доставка на продукти по "Схема училищен плод и мляко"

  Дата и час на публикуване: 2020-01-24 11:57:02
  Краен срок за подаване на оферта:
  Изтегли документУдостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000116865077
  Удостоверено време: 24.01.2020 11:57:02
  Удостоверено време по UTC: 24.01.2020 09:57:02
  Удостоверяваща организация: BORICA AD | B-Trust Qualified Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори
 • Доклад относно провеждане на пазарни проучвания за обществена поръчка с предмет: „Доставка на хранителни продукти за нуждите на храненето на децата от ДГ „Пролет“ гр.Сандански“ за срок от две години

  Дата и час на публикуване: 2019-10-14 15:59:03
  Дата и час на промяна: 2019-10-28 10:17:30
  Краен срок за подаване на оферта:
  Изтегли документУдостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000111341715
  Удостоверено време: 28.10.2019 10:17:30
  Удостоверено време по UTC: 28.10.2019 08:17:30
  Удостоверяваща организация: BORICA AD | B-Trust Qualified Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори
 • Обявя за набиране на предложение за достовка на плодове и зеленчуци по схема "Училищен плод" и доставка на мляко и млечни продукти по схема "Училищно мляко" за учебните 2019/2020, 2020/2021, 2021/2022 година.

  Дата и час на публикуване: 2019-10-03 12:42:38
  Краен срок за подаване на оферта:
  Изтегли документУдостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000109822471
  Удостоверено време: 03.10.2019 12:42:38
  Удостоверено време по UTC: 03.10.2019 09:42:38
  Удостоверяваща организация: BORICA AD | B-Trust Qualified Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори
 • Обявление за приемане на предложения за доставка на плодове и зеленчуци и мляко и млечни продукти по схемите на Държавен фонд"Земеделие"

  Дата и час на публикуване: 2019-08-22 14:50:24
  Краен срок за подаване на оферта:
  Изтегли документУдостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000107285329
  Удостоверено време: 22.08.2019 14:50:24
  Удостоверено време по UTC: 22.08.2019 11:50:24
  Удостоверяваща организация: BORICA AD | B-Trust Qualified Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори
 • Обява за избор на изпълнител на допълнителни образователни дейности, които не са дейност на детската градина, съгласно чл. 19 ал.1 от Наредба №5/03.06.2019г.на МОН за предучилищното образование.

  Дата и час на публикуване: 2019-08-21 14:08:38
  Краен срок за подаване на оферта:
  Изтегли документУдостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000107243748
  Удостоверено време: 21.08.2019 14:08:38
  Удостоверено време по UTC: 21.08.2019 11:08:38
  Удостоверяваща организация: BORICA AD | B-Trust Qualified Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори