Процедури по чл.20, ал.4

страница 1 от 93
 • Извършване на експертна работа, свързана с разработване на пълен пакет документи за кандидатстване по подмярка 7.5 „Инвестиции за публично ползване в

  Дата и час на публикуване: 2019-08-13 14:10:59
  Разгледай досие
 • "Външен експерт оценител в Комисия за подбор на проектни предложения, проверка за административно съответствие и допустимост и/или физическа и финансова оценка

  Дата и час на публикуване: 2019-08-13 14:08:01
  Разгледай досие
 • „Извършване на предварително проучване и сравнителен анализ на различни продукти, услуги и търговски марки, използвани и прилагани успешно в други държави в

  Дата и час на публикуване: 2019-08-13 09:50:21
  Разгледай досие
 • Договор за обслужване от Служба по трудова медицина и медицински услуги, обхващащи обем от дейнсоти, съгласно Наредба №3/2008 г. за Службите по трудова медицина,

  Дата и час на публикуване: 2019-08-12 16:10:35
  Разгледай досие
 • „Временно и възмездно ползване на лек автомобил: Марка Фолксваген, Модел: Туран, рег. № Х 2549КР, рама № WVGZZZ1TZ4W175810“

  Дата и час на публикуване: 2019-08-12 16:09:23
  Разгледай досие