Процедури по чл.20, ал.3 - SOP.bg

регистрирай се безплатно

Видове процедури по чл.20, ал.3: Обява за събиране на оферти, Покана до определени лица.

Процедури по чл.20, ал.3

страница 1 от 353
 • Обявление за прекратяване на процедура

  АОП номер: 201627506
  Вид на процедурата: Обява за събиране на оферти
  Дата и час на публикуване: 2020-10-12 13:33:16
  Разгледай досие
 • Компютризация и осигуряване на специализирано оборудване за поетапно изграждане на модерна образователна среда в ПГСА "Кольо Фичето" по НП "Осигуряване на

  Вид на процедурата: Покана до определени лица
  Дата и час на публикуване: 2020-10-06 17:32:56
  Разгледай досие
 • ИЗБОР НА ЛИЦЕНЗИРАН ОПЕРАТОР ЗА ОТПЕЧАТВАНЕ И ПРЕДОСТАВЯНЕ НА ВАУЧЕРИ ЗА ХРАНА НА СЛУЖИТЕЛИТЕ НА ЦСМП-КЮСТЕНДИЛ

  АОП номер: 00107-2020-0001
  Вид на процедурата: Обява за събиране на оферти
  Дата и час на публикуване: 2020-10-06 13:35:10
  Разгледай досие
 • Доставка на резервни части, сервизно обслужване и ремонт на МПС - санитарни автомобили на ЦСМП - Силистра

  АОП номер: D64045
  Вид на процедурата: Обява за събиране на оферти
  Дата и час на публикуване: 2020-10-01 11:52:21
  Разгледай досие
 • "АВАРИЕН РЕМОНТ НА КАНАЛИЗАЦИОННА СИСТЕМА КЪМ ОУ „СВ. СВ. КИРИЛ И МЕТОДИЙ“, УПИ I-училище/ПИ с идент. 36498.502.1006/, кв. 78 по УП и КККР на гр. Карлово, общ. Карлово, обл.

  АОП номер: 80331
  Вид на процедурата: Обява за събиране на оферти
  Дата и час на публикуване: 2020-09-23 16:16:41
  Разгледай досие