Процедури по чл.20, ал.3 - SOP.bg

регистрирай се безплатно

Видове процедури по чл.20, ал.3: Обява за събиране на оферти, Покана до определени лица.

Процедури по чл.20, ал.3

страница 1 от 297
 • "Доставка на подкрепителна закуска, зеленчуци и/или плодове на учениците от I до IV клас в Средно училище "Христо Ботев", гр.Айтос"

  Вид на процедурата: Обява за събиране на оферти
  Дата и час на публикуване: 2019-11-15 09:50:49
  Разгледай досие
 • „Осигуряване на съвременна специализирана среда в Център за специална образователна подкрепа – гр. Стара Загора чрез модернизиране на материалната база за

  АОП номер: 9094516
  Вид на процедурата: Обява за събиране на оферти
  Дата и час на публикуване: 2019-11-14 13:30:26
  Разгледай досие
 • ДОСТАВКА НА НЕТНА ЕЛЕКТРИЧЕСКА ЕНЕРГИЯ И ИЗБОР НА КООРДИНАТОР НА БАЛАНСИРАЩА ГРУПА ЗА НУЖДИТЕ НА ЦПЗ-РУСЕ ЕООД

  АОП номер: 9094494
  Вид на процедурата: Обява за събиране на оферти
  Дата и час на публикуване: 2019-11-13 12:12:02
  Разгледай досие
 • „Доставка на хардуерни решения за информационно-комуникационната инфраструктура на „НДК-Конгресен център София“ ЕАД“

  АОП номер: 9094466
  Вид на процедурата: Обява за събиране на оферти
  Дата и час на публикуване: 2019-11-12 15:53:50
  Разгледай досие
 • ЗИМНО ПОДДЪРЖАНЕ И СНЕГОПОЧИСТВАНЕ НА ОБЩИНСКА ПЪТНА МРЕЖА И УЛИЧНА ПЪТНА МРЕЖА НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА КУЛА ЗА ЗИМЕН СЕЗОН 2019-2020 Г. ПО ОБОСОБЕНИ ПОЗИЦИИ

  АОП номер: 9094427
  Вид на процедурата: Обява за събиране на оферти
  Дата и час на публикуване: 2019-11-12 10:02:44
  Разгледай досие