Процедури по чл.20, ал.3 - SOP.bg

регистрирай се безплатно

Видове процедури по чл.20, ал.3: Обява за събиране на оферти, Покана до определени лица.

Процедури по чл.20, ал.3

страница 1 от 288
 • Доставка по заявка при възникнала необходимост на семена, торове и препарати за растителна защита за нуждите на ПГМСС "Н.Й.Вапцаров"-с. Средищев три обособени

  АОП номер: 9093418
  Вид на процедурата: Обява за събиране на оферти
  Дата и час на публикуване: 2019-10-14 16:31:39
  Разгледай досие
 • „ЗИМНО ПОДДЪРЖАНЕ, СНЕГОПОЧИСТВАНЕ И ОПЕСЪЧАВАНЕ НА ОБЩИНСКА ПЪТНА МРЕЖА И УЛИЦИ В НАСЕЛЕНИТЕ МЕСТА НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА ДВЕ МОГИЛИ ЗА СЕЗОН 2019-2020 г.” по

  АОП номер: 9093430
  Вид на процедурата: Обява за събиране на оферти
  Дата и час на публикуване: 2019-10-14 16:19:49
  Разгледай досие
 • Доставка на природен газ - метан за отопление на СУ"Св. Климент Охридски" - гр. Троян

  АОП номер: 9093411
  Вид на процедурата: Обява за събиране на оферти
  Дата и час на публикуване: 2019-10-14 14:02:03
  Разгледай досие
 • Събиране на оферти чрез обява за доставка на пресни плодове и зеленчуци за нуждите на ДГ "Светла"

  Вид на процедурата: Обява за събиране на оферти
  Дата и час на публикуване: 2019-10-14 13:59:40
  Разгледай досие
 • Доставка на хранителни стоки за нуждите на СУ"Свети Климент Охридски" - гр. Троян

  Вид на процедурата: Обява за събиране на оферти
  Дата и час на публикуване: 2019-10-14 13:18:54
  Разгледай досие