Процедури по чл.20, ал.3 - SOP.bg

регистрирай се безплатно

Видове процедури по чл.20, ал.3: Обява за събиране на оферти, Покана до определени лица.

Процедури по чл.20, ал.3

страница 1 от 114
 • Периодична доставка на храни и хранителни продукти по 2 (две) обособени позиции за нуждите на ДГ „Зорница“, гр. Асеновград.

  АОП номер: 815584
  Вид на процедурата: Покана до определени лица
  Дата и час на публикуване: 2017-11-17 13:45:34
  Разгледай досие
 • Доставка на нетна активна електрическа енергия и избор на координатор на балансираща група за нуждите на МБАЛ Гулянци ЕООД гр. Гулянци

  Вид на процедурата: Обява за събиране на оферти
  Дата и час на публикуване: 2017-11-17 13:36:17
  Разгледай досие
 • Доставка на лекарствени продукти и медицински консумативи за нуждите на ЦСМП-Кърджали и филиалите към него по обособени позиции

  АОП номер: 9070466
  Вид на процедурата: Обява за събиране на оферти
  Дата и час на публикуване: 2017-11-17 12:16:47
  Разгледай досие
 • „Извършване на снегопочистване на общинската пътна мрежа и улиците на населените места в Община Главиница в състояние за нормално движение на всички ППС през

  АОП номер: 9070449
  Вид на процедурата: Обява за събиране на оферти
  Дата и час на публикуване: 2017-11-17 09:36:04
  Разгледай досие
 • Обществен превоз на пътници по утвърдени маршрутни разписания на автобусни линии от утвърдените общинска, областна и републиканска транспортни схеми от квотата

  Вид на процедурата: Обява за събиране на оферти
  Дата и час на публикуване: 2017-11-16 16:22:44
  Разгледай досие