Процедури по чл.20, ал.3 - SOP.bg

регистрирай се безплатно

Видове процедури по чл.20, ал.3: Обява за събиране на оферти, Покана до определени лица.

Процедури по чл.20, ал.3

страница 1 от 372
 • Доставка на газ пропан - бутан за отопление за нуждите на Многопрофилна болница за активно лечение - Троян ЕООД за отоплителния сезон 2022 г. - 2023 г.

  АОП номер: 00086-2022-0007
  Вид на процедурата: Обява за събиране на оферти
  Дата и час на публикуване: 2022-09-28 15:22:27
  Разгледай досие
 • Доставка чрез покупка на торове за 1250 дка земеделска земя в землището на Община Добричка, стопанисвана от „Професионална гимназия по аграрно стопанство“ гр.

  АОП номер: 05498-2022-0007
  Вид на процедурата: Обява за събиране на оферти
  Дата и час на публикуване: 2022-09-13 13:16:16
  Разгледай досие
 • оставка чрез покупка на семена за 540 дка земеделска земя в землището на Община Добричка, стопанисвана от „Професионална гимназия по аграрно стопанство“ гр. Добрич

  АОП номер: 05498-2022-0008
  Вид на процедурата: Обява за събиране на оферти
  Дата и час на публикуване: 2022-09-13 13:09:43
  Разгледай досие
 • Доставка на медицински изделия за отделение по хемодиализа при “Многопрофилна болница за активно лечение - Троян” ЕООД 2022 г. - 2023 г.

  АОП номер: 00086-2022-0005
  Вид на процедурата: Обява за събиране на оферти
  Дата и час на публикуване: 2022-09-12 14:04:05
  Разгледай досие
 • Упражняване на строителен надзор на строеж „Реконструкция и рехабилитация на водопроводната мрежа в квартал „Миньор“ и улица „Свети Спас“, град Бобов дол,

  АОП номер: 00599-2022-0015
  Вид на процедурата: Обява за събиране на оферти
  Дата и час на публикуване: 2022-09-02 16:05:59
  Разгледай досие