Процедури по чл.20, ал.3 - SOP.bg

регистрирай се безплатно

Видове процедури по чл.20, ал.3: Обява за събиране на оферти, Покана до определени лица.

Процедури по чл.20, ал.3

страница 1 от 310
 • Доставка на хранителни продукти за нуждите на ДГ РАДОСТ, гр. Ихтиман

  АОП номер: 9095873
  Вид на процедурата: Обява за събиране на оферти
  Дата и час на публикуване: 2020-01-16 16:37:32
  Разгледай досие
 • Доставка на хранителни продукти за нуждите на ДГ "ЗДРАВЕЦ", гр. Ихтиман

  АОП номер: 9095868
  Вид на процедурата: Обява за събиране на оферти
  Дата и час на публикуване: 2020-01-16 15:31:54
  Разгледай досие
 • „Доставка на хранителни продукти за нуждите на ДГ „Калина“, по десет обособени позиции: Обособена позиция № 1 „Хляб”; Обособена позиция № 2 „Хлебни изделия”;

  АОП номер: 9095842
  Вид на процедурата: Обява за събиране на оферти
  Дата и час на публикуване: 2020-01-15 09:12:54
  Разгледай досие
 • ДОСТАВКА НА ЛЕКАРСТВЕНИ ПРОДУКТИ ЗА НУЖДИТЕ НА ЦСМП-РАЗГРАД

  Вид на процедурата: Обява за събиране на оферти
  Дата и час на публикуване: 2020-01-13 12:24:43
  Разгледай досие
 • Сервизно обслужване, поддръжка и ремонт на автомобилите на ЦСМП - Перник.

  АОП номер: 9095777
  Вид на процедурата: Обява за събиране на оферти
  Дата и час на публикуване: 2020-01-10 14:48:57
  Разгледай досие