Процедури по чл.20, ал.3 - SOP.bg

регистрирай се безплатно

Видове процедури по чл.20, ал.3: Обява за събиране на оферти, Покана до определени лица.

Процедури по чл.20, ал.3

страница 1 от 352
 • "АВАРИЕН РЕМОНТ НА КАНАЛИЗАЦИОННА СИСТЕМА КЪМ ОУ „СВ. СВ. КИРИЛ И МЕТОДИЙ“, УПИ I-училище/ПИ с идент. 36498.502.1006/, кв. 78 по УП и КККР на гр. Карлово, общ. Карлово, обл.

  АОП номер: 80331
  Вид на процедурата: Обява за събиране на оферти
  Дата и час на публикуване: 2020-09-23 16:16:41
  Разгледай досие
 • Доставка на газ пропан - бутан за отопление за нуждите на Многопрофилна болница за активно лечение - Троян ЕООД

  Вид на процедурата: Обява за събиране на оферти
  Дата и час на публикуване: 2020-09-15 12:17:18
  Разгледай досие
 • Доставка на нетна електрическа енергия и избор на координатор на балансираща група за нуждите на МБАЛ-Троян ЕООД

  Вид на процедурата: Обява за събиране на оферти
  Дата и час на публикуване: 2020-09-10 15:16:06
  Разгледай досие
 • „Извършване специализиран превоз по утвърдени маршрутни разписания на ученици от ПГ по ТС „М. В. Ломоносов“ по 2 /два/ маршрута за учебната 2020/2021 г."

  АОП номер: 04849-2020-0001
  Вид на процедурата: Обява за събиране на оферти
  Дата и час на публикуване: 2020-09-03 11:00:35
  Разгледай досие
 • „Неотложен основен ремонт на покрив и санитарни възли в сградата на Професионална гимназия по земеделие гр. Търговище“

  Вид на процедурата: Обява за събиране на оферти
  Дата и час на публикуване: 2020-09-01 16:11:09
  Разгледай досие