Процедури по чл.20, ал.3 - SOP.bg

регистрирай се безплатно

Видове процедури по чл.20, ал.3: Обява за събиране на оферти, Покана до определени лица.

Процедури по чл.20, ал.3

страница 1 от 331
 • Превоз на служители от Добрич до Карвуна

  АОП номер: 9097701
  Вид на процедурата: Обява за събиране на оферти
  Дата и час на публикуване: 2020-03-27 10:10:09
  Разгледай досие
 • Обществена поръчка на основание чл. 191, ал.1, т. 2 , във връзка с чл.20 ал.3 т.2 от Закона за обществените поръчки (ЗОП), чл. 18, ал.2, т. 9 от Закона за авторското право и

  Вид на процедурата: Покана до определени лица
  Дата и час на публикуване: 2020-03-26 22:03:46
  Разгледай досие
 • „Доставка на каналопочистваща машина за нуждите на Водоснабдяване и канализация ООД Перник“/ втора употреба/.

  АОП номер: 9097684
  Вид на процедурата: Обява за събиране на оферти
  Дата и час на публикуване: 2020-03-26 15:12:26
  Разгледай досие
 • „Услуги по застраховане за нуждите на Добруджански земеделски институт – гр. Генерал Тошево”

  АОП номер: 9097688
  Вид на процедурата: Обява за събиране на оферти
  Дата и час на публикуване: 2020-03-26 14:48:26
  Разгледай досие
 • „Услуги по производство на базови и хибридни семена от слънчоглед, за нуждите на Добруджански Земеделски Институт – гр. Ген. Тошево, по обособени позиции”

  АОП номер: 9097686
  Вид на процедурата: Обява за събиране на оферти
  Дата и час на публикуване: 2020-03-26 14:11:44
  Разгледай досие