Процедури по чл.20, ал.3 - SOP.bg

регистрирай се безплатно

Видове процедури по чл.20, ал.3: Обява за събиране на оферти, Покана до определени лица.

Процедури по чл.20, ал.3

страница 1 от 306
 • „Доставка на хранителни продукти за нуждите на детските градини на територията на Община Черноочене, област Кърджали“

  АОП номер: 9095331
  Вид на процедурата: Обява за събиране на оферти
  Дата и час на публикуване: 2019-12-13 16:24:48
  Разгледай досие
 • "ДОСТАВКА НА ТОПЛИННА ЕНЕРГИЯ ПОСРЕДСТВОМ ТОПЛОНОСИТЕЛ - ГОРЕЩА ВОДА, ЗА НУЖДИТЕ НА СУ „ГЕО МИЛЕВ” - ВАРНА ЗА СРОК ОТ 3 ГОДИНИ"

  АОП номер: 949330
  Вид на процедурата: Покана до определени лица
  Дата и час на публикуване: 2019-12-13 15:39:37
  Разгледай досие
 • „Доставка на закуски за учениците от I-ви до IV-ти клас на Средно училище „Гео Милев” - Варна за календарната 2020 г.”

  АОП номер: 9095323
  Вид на процедурата: Обява за събиране на оферти
  Дата и час на публикуване: 2019-12-13 15:39:03
  Разгледай досие
 • ПРЕДОСТАВЯНЕ НА СТЕНОГРАФСКИ УСЛУГИ

  АОП номер: 9095291
  Вид на процедурата: Обява за събиране на оферти
  Дата и час на публикуване: 2019-12-12 15:55:36
  Разгледай досие
 • Обществен превоз на пътници по утвърдени маршрутни разписания на автобусни линии от общинската транспортна схема, междуобщинска транспортна схема и областна

  АОП номер: 9095285
  Вид на процедурата: Обява за събиране на оферти
  Дата и час на публикуване: 2019-12-12 15:04:49
  Разгледай досие