Процедури по чл.20, ал.3 - SOP.bg

регистрирай се безплатно

Видове процедури по чл.20, ал.3: Обява за събиране на оферти, Покана до определени лица.

Процедури по чл.20, ал.3

страница 1 от 350
 • “Избор на изпълнител за предоставяне на специализиран персонал под наем”

  АОП номер: 00725-2020-0006
  Вид на процедурата: Обява за събиране на оферти
  Дата и час на публикуване: 2020-08-10 12:57:48
  Разгледай досие
 • „Геодезическо заснемане на релефа на дъното на водните обекти - блата Стамополу, Алепу и Аркутино и изготвяне на хидроложки доклад”

  АОП номер: 00725-2020-0005
  Вид на процедурата: Обява за събиране на оферти
  Дата и час на публикуване: 2020-08-10 12:57:44
  Разгледай досие
 • ИЗПЪЛНЕНИЕ НА СМР НА ОБЕКТ: ОбУ „СВ. КЛИМЕНТ ОХРИДСКИ“ – С. ПРОФЕСОР ИШИРКОВО, ОБЩ. СИЛИСТРА, РАЗДЕЛЕНА НА ДВЕ ОБОСОБЕНИ ПОЗИЦИИ:

  АОП номер: 02896-2020-0001
  Вид на процедурата: Обява за събиране на оферти
  Дата и час на публикуване: 2020-08-07 13:08:28
  Разгледай досие
 • Специализиран превоз на ученици от VIII до XII клас с автобусен транспорт на територията на община Търговище по две обособени позиции

  АОП номер: 02441-2020-0001
  Вид на процедурата: Обява за събиране на оферти
  Дата и час на публикуване: 2020-08-06 13:57:31
  Разгледай досие
 • „Доставка на лекарствени продукти за нуждите на ЦПЗ - Враца ЕООД по две обособени позиции”

  Вид на процедурата: Обява за събиране на оферти
  Дата и час на публикуване: 2020-06-15 18:15:10
  Разгледай досие