Процедури по чл.20, ал.3 - SOP.bg

регистрирай се безплатно

Видове процедури по чл.20, ал.3: Обява за събиране на оферти, Покана до определени лица.

Процедури по чл.20, ал.3

страница 1 от 362
 • „Приготвяне и доставяне на храна за нуждите на пациенти и дежурен персонал в „ЦПЗ – Враца” ЕООД“

  Вид на процедурата: Обява за събиране на оферти
  Дата и час на публикуване: 2021-07-19 13:27:51
  Разгледай досие
 • „Доставка на резервни части, сервизно обслужване и ремонт на МПС - санитарни автомобили на ЦСМП -Търговище”

  АОП номер: 00101-2021-0001
  Вид на процедурата: Обява за събиране на оферти
  Дата и час на публикуване: 2021-07-15 15:19:29
  Разгледай досие
 • Кетеринг - приготвяне и ежедневна доставка на готова храна и хляб за пациенти и персонал по диети след направена заявка за нуждите на СБПЛР - Панчарево ЕООД.

  АОП номер: 01755-2021-0001
  Вид на процедурата: Обява за събиране на оферти
  Дата и час на публикуване: 2021-07-08 15:54:37
  Разгледай досие
 • Доставка на нетна електрическа енергия и избор на координатор на балансираща група за нуждите на "МБАЛ - Троян“ ЕООД

  АОП номер: 00086 -2021-0003
  Вид на процедурата: Обява за събиране на оферти
  Дата и час на публикуване: 2021-07-07 12:35:37
  Разгледай досие
 • „ДОСТАВКА НА ЛЕКАРСТВЕНИ ПРОДУКТИ ЗА НУЖДИТЕ НА ЦПЗ - ВРАЦА ЕООД ПО ДВЕ ОБОСОБЕНИ ПОЗИЦИИ”

  Вид на процедурата: Обява за събиране на оферти
  Дата и час на публикуване: 2021-07-05 11:16:29
  Разгледай досие