Процедури по чл.20, ал.3 - SOP.bg

регистрирай се безплатно

Видове процедури по чл.20, ал.3: Обява за събиране на оферти, Покана до определени лица.

Процедури по чл.20, ал.3

страница 1 от 349
 • „Доставка на лекарствени продукти за нуждите на ЦПЗ - Враца ЕООД по две обособени позиции”

  Вид на процедурата: Обява за събиране на оферти
  Дата и час на публикуване: 2020-06-15 18:15:10
  Разгледай досие
 • Доставка на хранителни продукти за нуждите на ЦДГ "СИНЧЕЦ" село Белозем, община Раковски, област Пловдивска” по обособени позиции

  АОП номер: 9099829
  Вид на процедурата: Обява за събиране на оферти
  Дата и час на публикуване: 2020-06-15 16:25:07
  Разгледай досие
 • "Изграждане на подпорни стени, отводняване и вертикална планировка на Диагностично-консултативен център (ДКЦ) II ЕООД, гр.Бургас"

  АОП номер: 9099719
  Вид на процедурата: Обява за събиране на оферти
  Дата и час на публикуване: 2020-06-15 10:23:55
  Разгледай досие
 • „Доставка на хранителни продукти по обособени позиции, както следва:

  АОП номер: 9099824
  Вид на процедурата: Обява за събиране на оферти
  Дата и час на публикуване: 2020-06-13 11:07:19
  Разгледай досие
 • „ПРЕДОСТАВЯНЕ НА ЕДИН БРОЙ НОВ, НЕУПОТРЕБЯВАН ЛЕК АВТОМОБИЛ /КАТЕГОРИЯ М1/ ЗА НУЖДИТЕ НА ОБЩИНА НЕДЕЛИНО ПРИ УСЛОВИЯТА НА ДЪЛГОСРОЧЕН НАЕМ /ОПЕРАТИВЕН ЛИЗИНГ/“

  АОП номер: 9099819
  Вид на процедурата: Обява за събиране на оферти
  Дата и час на публикуване: 2020-06-12 20:45:16
  Разгледай досие