Процедури по чл.20, ал.3 - SOP.bg

регистрирай се безплатно

Видове процедури по чл.20, ал.3: Обява за събиране на оферти, Покана до определени лица.

Процедури по чл.20, ал.3

страница 1 от 212
 • „ЗАСТРАХОВАНЕ НА ИМУЩЕСТВЕНИ И НЕИМУЩЕСТВЕНИ ИНТЕРЕСИ на ТРОЛЕЙБУСЕН ТРАНСПОРТ ЕООД ” с пет обособени позиции

  АОП номер: 083183
  Вид на процедурата: Обява за събиране на оферти
  Дата и час на публикуване: 2018-11-16 13:12:55
  Разгледай досие
 • Доставка на закуски за учениците I-IV клас в ОУ "Св. св. Кирил и Методий", гр. Силистра за периода 2018-2019

  АОП номер: 9083111
  Вид на процедурата: Обява за събиране на оферти
  Дата и час на публикуване: 2018-11-14 17:58:40
  Разгледай досие
 • Доставка на нетна активна електрическа енергия по свободно договорени цени за нуждите на СБАЛББ-ГАБРОВО ЕООД и избор на координатор на балансираща група с пълно

  Вид на процедурата: Обява за събиране на оферти
  Дата и час на публикуване: 2018-11-14 12:26:01
  Разгледай досие
 • Доставка на закуски за учениците в I-IV клас в ОУ "Св. св. Кирил и Методий", гр. Силистра за периода 2018-2019 година

  Вид на процедурата: Обява за събиране на оферти
  Дата и час на публикуване: 2018-11-13 16:41:03
  Разгледай досие
 • Доставка на работно облекло, специално работно облекло и лични предпазни средства за нуждите на „Водоснабдяване и канализация“ ООД гр. Перник

  АОП номер: 9083050
  Вид на процедурата: Обява за събиране на оферти
  Дата и час на публикуване: 2018-11-13 15:14:55
  Разгледай досие