Процедури по чл.20, ал.3 - SOP.bg

регистрирай се безплатно

Видове процедури по чл.20, ал.3: Обява за събиране на оферти, Покана до определени лица.

Процедури по чл.20, ал.3

страница 1 от 364
 • „Доставка на газ пропан-бутан за отопление за нуждите на МБАЛ-Троян ЕООД за отоплителния сезон 2021-2022 г.”

  АОП номер: 00086 -2021-0009
  Вид на процедурата: Обява за събиране на оферти
  Дата и час на публикуване: 2021-09-24 14:32:32
  Разгледай досие
 • „РЕМОНТ НА АЛЕИ В ГРОБИЩЕН ПАРК, ГРАД БОБОВ ДОЛ“

  АОП номер: 00599-2021-0012
  Вид на процедурата: Обява за събиране на оферти
  Дата и час на публикуване: 2021-09-16 16:00:43
  Разгледай досие
 • Доставка чрез покупко – продажба на препарати и торове за растителна защита за 1000 дка земеделска земя в землището на Община Добричка, стопанисвана от

  Вид на процедурата: Обява за събиране на оферти
  Дата и час на публикуване: 2021-09-10 13:52:56
  Разгледай досие
 • Доставка на газ пропан - бутан за отопление за нуждите на Многопрофилна болница за активно лечение - Троян ЕООД 2021 г. - 2022 г.

  АОП номер: 00086 -2021-0007
  Вид на процедурата: Обява за събиране на оферти
  Дата и час на публикуване: 2021-09-08 13:07:25
  Разгледай досие
 • Извършване на специализиран превоз на ученици от Професионална гимназия по техника и строителство „М. В. Ломоносов”, гр. Добрич 2021/2022г.

  АОП номер: T158313
  Вид на процедурата: Обява за събиране на оферти
  Дата и час на публикуване: 2021-08-26 14:04:23
  Разгледай досие