Процедури по чл.20, ал.3 - SOP.bg

регистрирай се безплатно

Видове процедури по чл.20, ал.3: Обява за събиране на оферти, Покана до определени лица.

Процедури по чл.20, ал.3

страница 1 от 376
 • Доставка на учебници по учебен предмет „Компютърно моделиране и информационни технологии за 7 клас и достъп до електронно четими учебници за учебната 2023 – 2024 г

  АОП номер: 02004-2023-0002
  Вид на процедурата: Покана до определени лица
  Дата и час на публикуване: 2023-06-07 17:21:18
  Разгледай досие
 • „Доставка на учебници, учебни комплекти и достъп до електронно четими учебници за безвъзмездно ползване от учениците от I, II, III, IV, V, VI и VII клас на 22. СЕУ "Георги

  АОП номер: 03518-2023-0001
  Вид на процедурата: Покана до определени лица
  Дата и час на публикуване: 2023-04-10 10:31:43
  Разгледай досие
 • Доставка на учебници, учебни комплекти и учебни помагала за учениците от I, II, III, IV, V, VI и VII клас на СОУ „ Васил Левски“ за учебната 2023/2024 година“

  АОП номер: 01222-2023-0001
  Вид на процедурата: Покана до определени лица
  Дата и час на публикуване: 2023-04-06 14:07:09
  Разгледай досие
 • „Транспорт на пациенти на хемодиализа от дома им до отделение по хемодиализа към "МБАЛ - Троян" ЕООД и обратно“

  АОП номер: 00086-2023-0005
  Вид на процедурата: Обява за събиране на оферти
  Дата и час на публикуване: 2023-03-29 11:20:34
  Разгледай досие
 • Доставка на активна електрическа енергия и избор на координатор за балансираща група на свободния пазар на електроенергия за нуждите на Професионална гимназия по

  АОП номер: 04015-2023-0001
  Вид на процедурата: Обява за събиране на оферти
  Дата и час на публикуване: 2023-03-27 15:48:07
  Разгледай досие