Процедури по чл.20, ал.3 - SOP.bg

регистрирай се безплатно

Видове процедури по чл.20, ал.3: Обява за събиране на оферти, Покана до определени лица.

Процедури по чл.20, ал.3

страница 1 от 275
 • Доставка и монтаж на два броя стълбищни платформи за хора с увреждания с цел създаване на достъпна среда в ПГЕТ"Захари Стоянов"гр.Харманли

  Вид на процедурата: Обява за събиране на оферти
  Дата и час на публикуване: 2019-08-20 10:40:31
  Разгледай досие
 • "Специализиран превоз на ученици по местоживеене в общ.Харманли до ПГЕТ"Захари Стоянов"гр.Харманли и обратно през учебната 2019/2020г.

  АОП номер: 9091545
  Вид на процедурата: Обява за събиране на оферти
  Дата и час на публикуване: 2019-08-19 10:05:37
  Разгледай досие
 • “Избор на изпълнител за упражняване на авторски надзор по време на строителните дейности,във връзка с изпълнението на строително-монтажни работи на проект с

  Вид на процедурата: Покана до определени лица
  Дата и час на публикуване: 2019-08-16 15:23:17
  Разгледай досие
 • Доставка на закуска /плод/ и доставка на топъл обяд - кетъринг за учениците от Трето основно училище "Димитър Талев",град Благоевград по две обособени позиции:

  АОП номер: 9091499
  Вид на процедурата: Обява за събиране на оферти
  Дата и час на публикуване: 2019-08-16 14:52:30
  Разгледай досие
 • „Строителен надзор на обект: „Строителство, реконструкция и/или рехабилитация на нови и съществуващи улици на територията на община Димово“

  Вид на процедурата: Обява за събиране на оферти
  Дата и час на публикуване: 2019-08-16 14:52:12
  Разгледай досие