Процедури по чл.20, ал.3 - SOP.bg

регистрирай се безплатно

Видове процедури по чл.20, ал.3: Обява за събиране на оферти, Покана до определени лица.

Процедури по чл.20, ал.3

страница 1 от 360
 • “ДОСТАВКА, ИНСТАЛИРАНЕ И КОНФИГУРИРАНЕ НА СПЕЦИФИЧНА ТЕХНИКА (РОБОТИКА) ЗА НУЖДИТЕ НА ОСНОВНО УЧИЛИЩЕ „КАП. ПЕТЪР ПАРМАКОВ“ ПРИ ИЗПЪЛНЕНИЕ НА НП „ИЗГРАЖДАНЕ НА

  АОП номер: 03547-2021-0001
  Вид на процедурата: Обява за събиране на оферти
  Дата и час на публикуване: 2021-05-11 10:33:22
  Разгледай досие
 • Доставка на хранителни продукти за нуждите на ДГ "Приказен свят" , Николово, общ. Русе по осем обособени позиции

  АОП номер: 034045-2021-0001
  Вид на процедурата: Обява за събиране на оферти
  Дата и час на публикуване: 2021-05-10 15:17:27
  Разгледай досие
 • Доставка на лекарствени продукти за нуждите на ЦСМП-Кюстендил за срок от дванадесет месеца

  Вид на процедурата: Обява за събиране на оферти
  Дата и час на публикуване: 2021-04-26 16:13:06
  Разгледай досие
 • Доставка на медицински консумативи за нуждите на "Многопрофилна болница за активно лечение - Троян" ЕООД

  АОП номер: 00086 -2021-0002
  Вид на процедурата: Обява за събиране на оферти
  Дата и час на публикуване: 2021-04-14 15:38:09
  Разгледай досие
 • Доставка на учебници, учебни комплекти и електронни учебници за безвъзмездно ползване от учениците от I-VII клас и помагала за I-XII клас в СУ „Свети Климент Охридски“

  АОП номер: 03275-2021-0001
  Вид на процедурата: Покана до определени лица
  Дата и час на публикуване: 2021-04-01 15:18:56
  Разгледай досие