Процедури по чл.20, ал.3 - SOP.bg

регистрирай се безплатно

Видове процедури по чл.20, ал.3: Обява за събиране на оферти, Покана до определени лица.

Процедури по чл.20, ал.3

страница 1 от 373
 • Доставка, по смисъла на чл. 3, ал. 1, т. 2 от Закона за обществените поръчки - доставка на храна – закуска и обяд за учениците от СУ „Георги Бенковски”, гр. Пазарджик.

  АОП номер: 02-69
  Вид на процедурата: Обява за събиране на оферти
  Дата и час на публикуване: 2022-11-24 13:19:00
  Разгледай досие
 • „Доставка на медицински изделия за нуждите на “Многопрофилна болница за активно лечение -Троян” ЕООД, които не се заплащат от НЗОК или Републиканския бюджет по

  АОП номер: 00086-2022-0008
  Вид на процедурата: Обява за събиране на оферти
  Дата и час на публикуване: 2022-11-18 12:31:06
  Разгледай досие
 • Доставка чрез покупко – продажба на минерален тор за земеделска земя в землището на Община Добричка, стопанисвана от „Професионална гимназия по аграрно

  Вид на процедурата: Обява за събиране на оферти
  Дата и час на публикуване: 2022-11-16 09:54:32
  Разгледай досие
 • Кетеринг - приготвяне и ежедневна доставка на готова храна и хляб за пациенти и персонал по диети след направена заявка за нуждите на СБПЛР Панчарево ЕООД.

  АОП номер: 01755-2022-0002
  Вид на процедурата: Обява за събиране на оферти
  Дата и час на публикуване: 2022-10-25 13:30:01
  Разгледай досие
 • „Подмяна на дограма в сградата на ДГ „Зорница“ – гр. Плевен

  Вид на процедурата: Обява за събиране на оферти
  Дата и час на публикуване: 2022-10-07 15:09:17
  Разгледай досие