Процедури по чл.20, ал.3 - SOP.bg

регистрирай се безплатно

Видове процедури по чл.20, ал.3: Обява за събиране на оферти, Покана до определени лица.

Процедури по чл.20, ал.3

страница 1 от 361
 • Текущ ремонт на улици в населените места на община Бобов дол за 2021 г.

  АОП номер: 00599-2021-0007
  Вид на процедурата: Обява за събиране на оферти
  Дата и час на публикуване: 2021-06-22 17:04:18
  Разгледай досие
 • Ремонт на алеи в гробищен парк, град Бобов дол

  АОП номер: 00599-2021-0006
  Вид на процедурата: Обява за събиране на оферти
  Дата и час на публикуване: 2021-06-18 13:41:02
  Разгледай досие
 • „Доставка на лекарствени продукти за нуждите на ЦПЗ - Враца ЕООД по две обособени позиции”

  АОП номер: 00686-2021-0001
  Вид на процедурата: Обява за събиране на оферти
  Дата и час на публикуване: 2021-06-18 12:50:22
  Разгледай досие
 • „Текущ ремонт чрез изкърпване на асфалтова настилка на пътища и улици в населените места на община Бобов дол за 2021 г.“

  АОП номер: 00599-2021-0005
  Вид на процедурата: Обява за събиране на оферти
  Дата и час на публикуване: 2021-06-17 11:41:17
  Разгледай досие
 • Подмяна на пътнически асансьор в общежитието на ПГХТ „Акад.Н.Д.Зелинский“ гр.Бургас по Национална програма „Създаване на достъпна архитектурна среда и

  АОП номер: 04240-2021-0001
  Вид на процедурата: Обява за събиране на оферти
  Дата и час на публикуване: 2021-06-16 15:36:24
  Разгледай досие