Процедури по чл.20, ал.3 - SOP.bg

регистрирай се безплатно

Видове процедури по чл.20, ал.3: Обява за събиране на оферти, Покана до определени лица.

Процедури по чл.20, ал.3

страница 1 от 365
 • Доставка, по смисъла на чл. 3, ал. 1, т. 2 от Закона за обществените поръчки - доставка на храна – закуска и обяд за учениците от СУ „Георги Бенковски”, гр. Пазарджик.

  АОП номер: 0006989
  Вид на процедурата: Обява за събиране на оферти
  Дата и час на публикуване: 2021-11-23 11:19:24
  Разгледай досие
 • „Доставка на медицински изделия за нуждите на “Многопрофилна болница за активно лечение -Троян” ЕООД, които не се заплащат от НЗОК или Републиканския бюджет по

  АОП номер: 00086 -2021-00010
  Вид на процедурата: Обява за събиране на оферти
  Дата и час на публикуване: 2021-11-12 14:38:40
  Разгледай досие
 • „Доставка, монтаж и въвеждане в експлоатация на система за производство на водородно-кислородна смес по

  АОП номер: 02829-2021-0003
  Вид на процедурата: Обява за събиране на оферти
  Дата и час на публикуване: 2021-10-27 10:54:01
  Разгледай досие
 • Доставка на нетна електрическа енергия и избор на координатор на балансираща група за нуждите на ЦСМП-Разград

  Вид на процедурата: Обява за събиране на оферти
  Дата и час на публикуване: 2021-10-06 13:29:41
  Разгледай досие
 • “Доставка на закуски и обяди за учениците от ОУ „Иван С. Тургенев“ град Разград за учебната 2021/2022г. по обособени позиции“

  АОП номер: 02829-2021-0001
  Вид на процедурата: Обява за събиране на оферти
  Дата и час на публикуване: 2021-09-28 09:14:47
  Разгледай досие