Процедури по чл.20, ал.3 - SOP.bg

регистрирай се безплатно

Видове процедури по чл.20, ал.3: Обява за събиране на оферти, Покана до определени лица.

Процедури по чл.20, ал.3

страница 1 от 369
 • Доставка на медицински консумативи за нуждите на МБАЛ - Троян ЕООД

  АОП номер: 00086-2022-0003
  Вид на процедурата: Обява за събиране на оферти
  Дата и час на публикуване: 2022-04-20 10:36:00
  Разгледай досие
 • „Доставка на учебници и учебни помагала за безвъзмездно ползване от учениците в 22. СЕУ „Георги Стойков Раковски”- гр. София, за учебната 2022/2023 год. по обособени

  Вид на процедурата: Покана до определени лица
  Дата и час на публикуване: 2022-04-04 10:03:19
  Разгледай досие
 • ДОГОВАРЯНЕ БЕЗ ПРЕДВАРИТЕЛНО ОБЯВЛЕНИЕ ПО СМИСЪЛА НА чл. 18, ал.1, т.8 и чл.79, ал.1, т.3 ОТ ЗОП

  АОП номер: 01865-2022-0001
  Вид на процедурата: Покана до определени лица
  Дата и час на публикуване: 2022-04-01 14:23:57
  Разгледай досие
 • „Доставка на хранителни продукти за нуждите на Детските градини на територията на община Бобов дол за срок от 12 месеца”

  АОП номер: 00599-2022-0007
  Вид на процедурата: Покана до определени лица
  Дата и час на публикуване: 2022-03-24 15:59:31
  Разгледай досие
 • „Избор на изпълнител за предоставяне на финансови услуги на СБАЛББ-Габрово ЕООД за 2022г. – 2025г

  Вид на процедурата: Обява за събиране на оферти
  Дата и час на публикуване: 2022-03-23 09:51:03
  Разгледай досие