Процедури по чл.20, ал.3 - SOP.bg

регистрирай се безплатно

Видове процедури по чл.20, ал.3: Обява за събиране на оферти, Покана до определени лица.

Процедури по чл.20, ал.3

страница 1 от 376
 • Текущ ремонт чрез изкърпване на асфалтова настилка на пътища и улици в населените места на община Бобов дол за 2023 г.

  АОП номер: 00599-2023-0011
  Вид на процедурата: Обява за събиране на оферти
  Дата и час на публикуване: 2023-10-19 12:55:34
  Разгледай досие
 • „ДОСТАВКА НА ЛЕКАРСТВЕНИ ПРОДУКТИ ЗА НУЖДИТЕ НА ЦПЗ - ВРАЦА ЕООД ПО ДВЕ ОБОСОБЕНИ ПОЗИЦИИ”

  Вид на процедурата: Обява за събиране на оферти
  Дата и час на публикуване: 2023-07-20 15:29:12
  Разгледай досие
 • „Доставка на резервни части, сервизно обслужване и ремонт на МПС - санитарни автомобили на ЦСМП -Търговище”

  АОП номер: 00101-2023-0001
  Вид на процедурата: Обява за събиране на оферти
  Дата и час на публикуване: 2023-07-10 16:01:09
  Разгледай досие
 • Доставка на учебници по учебен предмет „Компютърно моделиране и информационни технологии за 7 клас и достъп до електронно четими учебници за учебната 2023 – 2024 г

  АОП номер: 02004-2023-0002
  Вид на процедурата: Покана до определени лица
  Дата и час на публикуване: 2023-06-07 17:21:18
  Разгледай досие
 • „Доставка на учебници, учебни комплекти и достъп до електронно четими учебници за безвъзмездно ползване от учениците от I, II, III, IV, V, VI и VII клас на 22. СЕУ "Георги

  АОП номер: 03518-2023-0001
  Вид на процедурата: Покана до определени лица
  Дата и час на публикуване: 2023-04-10 10:31:43
  Разгледай досие