За Система обществени поръчки - SOP.bg

Система обществени поръчки - SOP.bg е уеб базирана платформа позволяваща на Възложители да администрират индивидуален "Профил на купувача".

Системата отговаря на всички изисквания в Закона за обществените поръчки и правилника за прилагането му влезли в сила от 15.04.2016 г.

"Профил на купувача" от SOP.bg ви предоставя:

 • Уеб сайт за публикуване на обществени поръчки - индивидуален дизайн и лого;
 • Организирането на всяка обществена поръчка или публична покана в самостоятелно досие, с дата и час на публикуване;
 • Прикачване на неограничен брой документи във всяко досие на обществена поръчка;
 • Удостоверяване на време на всеки публикуван документ или досие;
 • Възможност за търсене по: дата на публикуване, име на поръчката, АОП номер и др.;
 • Възможност за неограничено добавяне или редактиране на Вътрешни правила в профила на купувача;
 • Включена техническа поддръжка по телефон или електронна поща или чат;
 • Директна хипервръзка към досието на обществената поръчка в сайта на АОП;
 • Съхранение на информацията в регламентираните по ЗОП срокове;
 • Системата обществени поръчки се предлага в различни абонаментни планове за по голяма гъвкавост при планиране на разходите на Възложителите.

Идеята е нашите клиенти да заплащат само толкова колкото използва реално от нея, а не да плащат огромни суми при положение, че публикува една няколко поръчки на година.

Профилът на купувача от Sop.bg дава възможност да публикувате:

 • Процедури по чл.20, ал.1;
 • Процедури по чл.20, ал.2;
 • Процедури по чл.20, ал.3;
 • Процедури по чл.20, ал.4;
 • Пазарни консултации по чл.44;
 • Вътрешни правила;
 • Предварителни обявления и становища.

Предимства на Sop.bg:

 • Прехвърляне на Вашите стари процедури;
 • Индивидуален административен панел;
 • Индивидуален дизайн уеднаквен с Вашия сайт;
 • Ръководство за работа със системата;
 • Техническа помощ по телефон, mail или чат;
 • Бюлетин с новини;
 • Вътрешни правила - готови бланки.

Системата автоматично генерира:

 • Индивидуална преписка за всяка поръчка с директна хипервръзка към регистъра за обществени поръчки;
 • Индивидуален номер на преписката и статичен интернет адрес на всяка обществена поръчката;
 • Удостоверяване на дата и час на публикуване на обществената поръчка;
 • Възможност за изтегляне или преглед на качените документи, както и удостоверяване на датата им на публикуване;
 • Автоматично известяване за смяна на статуса на процедурата.


Системата за обществени поръчки - SOP.bg се състои от два основни взаимосвързани модула - административен и потребителски модул

Административната част се използва от възложители на обществени поръчки по ЗОП, които имат регистрация в SOP.bg и е достъпна само след влизане в системата. В нея се въвежда информацията за обществените поръчки и електронните документи към тях, както и предварителните обявления. Публикуват се и Вътрешни превила.

В публичната част на SOP.bg въведената вече информация се визуализира в "Профил на купувача", като системата автоматично генерира:

 • Индивидуални досиета за всяка поръчка с директна хипервръзка към Регистъра за обществени поръчки
 • Индивидуален номер на поръчката и дата на публикуване
 • Възможност за изтегляне или преглед на качените документи, както и удостоверяване на датата им на публикуване.
 • Публичният модул е общодостъпен за всички, така се осигурява едно от основополагащите изисквания към "Профил на купувача", а именно той да бъде достъпен за всички.