Процедури по чл.20, ал.1 - SOP.bg

регистрирай се безплатно

Видове процедури по чл.20, ал.1: Открита процедура, Ограничена процедура, Състезателна процедура с договаряне, Договаряне с предварителна покана за участие, Договаряне с публикуване на обявление за поръчка, Състезателен диалог, Партньорство за иновации, Договаряне без предварително обявление, Договаряне без предварителна покана за участие, Договаряне без публикуване на обявление за поръчка, Конкурс за проект.

Процедури по чл.20, ал.1

страница 1 от 68
 • Доставка на горива за нуждите на Община Сливница и общинско предприятие "Сливница" чрез "Софийска стокова борса" АД за срок от четири години.

  АОП номер: 00846-2019-0004
  Вид на процедурата: Договаряне без предварително обявление
  Дата и час на публикуване: 2019-05-21 13:43:45
  Разгледай досие
 • ОСИГУРЯВАНЕ НА ПОЧИВНИ БАЗИ ОТ ОБЩ ТИП ЗА ОРГАНИЗИРАНЕ НА ТВОРЧЕСКИ ВАКАНЦИИ НА МОРЕ И ПЛАНИНА 2019

  АОП номер: РД-06-55
  Вид на процедурата: Открита процедура
  Дата и час на публикуване: 2019-05-21 12:41:26
  Разгледай досие
 • ДОСТАВКА НА МОБИЛНА СИСТЕМА ЗА МЕДИЦИНСКА ПОМОЩ И СЪПЪТСТВАЩО ОБОРУДВАНЕ ЗА ПРОФИЛАКТИКА И ДИАГНОСТИКА

  АОП номер: 00998 - 2019- 0006
  Вид на процедурата: Открита процедура
  Дата и час на публикуване: 2019-05-20 15:07:16
  Разгледай досие
 • Покупка на гориво за отопление

  АОП номер: 01916-2019-0001
  Вид на процедурата: Договаряне без предварително обявление
  Дата и час на публикуване: 2019-05-17 15:52:19
  Разгледай досие
 • "Доставка на автомобилно гориво чрез карти за безналично плащане" за нуждите на ЦСМП -Пазарджик

  АОП номер: 00210-2016-0009
  Вид на процедурата: Открита процедура
  Дата и час на публикуване: 2019-05-16 12:48:38
  Разгледай досие