Процедури по чл.20, ал.1 - SOP.bg

регистрирай се безплатно

Видове процедури по чл.20, ал.1: Открита процедура, Ограничена процедура, Състезателна процедура с договаряне, Договаряне с предварителна покана за участие, Договаряне с публикуване на обявление за поръчка, Състезателен диалог, Партньорство за иновации, Договаряне без предварително обявление, Договаряне без предварителна покана за участие, Договаряне без публикуване на обявление за поръчка, Конкурс за проект.

Процедури по чл.20, ал.1

страница 1 от 71
 • Ежедневно зареждане и доставка на хранителни продукти /пакетирани и непакетирани/ за нуждите на детска градина "Детелина" - Дряново

  Вид на процедурата: Открита процедура
  Дата и час на публикуване: 2019-07-08 11:11:02
  Разгледай досие
 • Доставка на моторно масло и антифриз за нуждите на "Бургасбус" ЕООД, гр. Бургас за обезпечаване изпълнението на транспортната задача на дружеството

  АОП номер: 00049-2019-0008
  Вид на процедурата: Договаряне без предварителна покана за участие
  Дата и час на публикуване: 2019-07-05 13:06:10
  Разгледай досие
 • Доставка на горива за нуждите на автомобилите обслужващи Община Малко Търново

  АОП номер: 00031-2019-0007
  Вид на процедурата: Договаряне без предварително обявление
  Дата и час на публикуване: 2019-07-04 14:38:02
  Разгледай досие
 • ДОСТАВКА НА ЛЕКАРСТВЕНИ ПРОДУКТИ ЗА НУЖДИТЕ НА МБАЛ – МЕЗДРА ЕООД

  АОП номер: 00175
  Вид на процедурата: Открита процедура
  Дата и час на публикуване: 2019-07-03 22:08:50
  Разгледай досие
 • „Доставка на хранителни продукти за детските градини, училища и заведенията за социални услуги на територията на Община Хайредин по пет обособени позиции:

  АОП номер: 00614-2019-0002
  Вид на процедурата: Открита процедура
  Дата и час на публикуване: 2019-07-01 19:56:14
  Разгледай досие