Процедури по чл.20, ал.1 - SOP.bg

регистрирай се безплатно

Видове процедури по чл.20, ал.1: Открита процедура, Ограничена процедура, Състезателна процедура с договаряне, Договаряне с предварителна покана за участие, Договаряне с публикуване на обявление за поръчка, Състезателен диалог, Партньорство за иновации, Договаряне без предварително обявление, Договаряне без предварителна покана за участие, Договаряне без публикуване на обявление за поръчка, Конкурс за проект.

Процедури по чл.20, ал.1

страница 1 от 85
 • Доставка на моторно масло за автобуси в гаранция за нуждите на "Бургасбус" ЕООД, гр. Бургас за обезпечаване изпълнението на транспортната задача на

  АОП номер: 00049-2019-0021
  Вид на процедурата: Договаряне без предварителна покана за участие
  Дата и час на публикуване: 2019-11-15 09:32:00
  Разгледай досие
 • Доставка на моторно масло за нуждите на "Бургасбус" ЕООД, гр. Бургас за обезпечаване изпълнението на транспортната задача на дружеството.

  АОП номер: 00049-2019-0020
  Вид на процедурата: Договаряне без публикуване на обявление за поръчка
  Дата и час на публикуване: 2019-11-15 09:05:14
  Разгледай досие
 • Доставка на 35 000 литра Газьол за отопление за нуждите на Областна администрация - Смолян през отоплителен сезон 2019-2020 г.

  АОП номер: 01044-2019-0004
  Вид на процедурата: Договаряне без предварително обявление
  Дата и час на публикуване: 2019-11-13 16:35:02
  Разгледай досие
 • Доставка на природен газ за нуждите на ДГ № 14 "Дружба"

  АОП номер: Е-31-00-067370/08.11.2019
  Вид на процедурата: Договаряне без предварително обявление
  Дата и час на публикуване: 2019-11-11 16:56:49
  Разгледай досие
 • Доставка, монтаж и инсталиране на специализирано технологично оборудване „Прът на Хопкинсон“ за нуждите на Института по механика – БАН“, финансирана по проект

  АОП номер: 01942-2019-0004
  Вид на процедурата: Открита процедура
  Дата и час на публикуване: 2019-11-11 13:34:19
  Разгледай досие