Процедури по чл.20, ал.1 - SOP.bg

регистрирай се безплатно

Видове процедури по чл.20, ал.1: Открита процедура, Ограничена процедура, Състезателна процедура с договаряне, Договаряне с предварителна покана за участие, Договаряне с публикуване на обявление за поръчка, Състезателен диалог, Партньорство за иновации, Договаряне без предварително обявление, Договаряне без предварителна покана за участие, Договаряне без публикуване на обявление за поръчка, Конкурс за проект.

Процедури по чл.20, ал.1

страница 1 от 51
 • Доставка на природен газ за нуждите на ПГМ - Пловдив.

  АОП номер: 04015-2018-0001
  Вид на процедурата: Договаряне без предварително обявление
  Дата и час на публикуване: 2018-11-15 15:15:37
  Разгледай досие
 • „Доставка на електрическа енергия – средно и ниско напрежение и избор на координатор на балансираща група за нуждите на Добруджански земеделски институт – гр.

  Вид на процедурата: Открита процедура
  Дата и час на публикуване: 2018-11-15 14:31:42
  Разгледай досие
 • Доставка на горива за моторни превозни средства: бензин А-95 Н; дизелово гориво, газ пропан - бутан за нуждите на автомобилния парк на "БЯЛА" ЕООД, гр. Севлиево;

  АОП номер: 00704-2018-0002
  Вид на процедурата: Договаряне без предварителна покана за участие
  Дата и час на публикуване: 2018-11-13 14:50:39
  Разгледай досие
 • Доставка на хранителни продукти за детски ясли, детски градини и ученически столове на територията на Община Дулово – 2018г.

  АОП номер: 00043-2018-0014
  Вид на процедурата: Открита процедура
  Дата и час на публикуване: 2018-11-09 08:12:36
  Разгледай досие
 • Доставка на 3 /три/ броя нови автобуси за масов градски транспорт за нуждите на „Бургасбус” ЕООД

  АОП номер: 00049-2018-0018
  Вид на процедурата: Договаряне с предварителна покана за участие
  Дата и час на публикуване: 2018-11-08 14:00:20
  Разгледай досие