Процедури по чл.20, ал.1 - SOP.bg

регистрирай се безплатно

Видове процедури по чл.20, ал.1: Открита процедура, Ограничена процедура, Състезателна процедура с договаряне, Договаряне с предварителна покана за участие, Договаряне с публикуване на обявление за поръчка, Състезателен диалог, Партньорство за иновации, Договаряне без предварително обявление, Договаряне без предварителна покана за участие, Договаряне без публикуване на обявление за поръчка, Конкурс за проект.

Процедури по чл.20, ал.1

страница 1 от 76
 • “Експлоатация на Регионално депо за неопасни отпадъци - Омуртаг”

  Вид на процедурата: Открита процедура
  Дата и час на публикуване: 2019-08-21 13:57:04
  Разгледай досие
 • Доставка на хранителни продукти за детските градини, училища и заведенията за социални услуги на територията на Община Хайредин по пет обособени позиции

  АОП номер: 00614-2019-0003
  Вид на процедурата: Открита процедура
  Дата и час на публикуване: 2019-08-19 11:08:25
  Разгледай досие
 • „Осъществяване на авторски надзор по време на строителството на обект: Граничен контрол-пропускателен пункт Рудозем-Ксанти. Подходен път към ГКПП

  АОП номер: 01044-2019-0003
  Вид на процедурата: Договаряне без предварително обявление
  Дата и час на публикуване: 2019-08-16 15:51:20
  Разгледай досие
 • Доставка на Лабораторни реактиви и консумативи за Клинична Лаборатория , Клинична Лаборатория „Експертиза на Авиотранспорта” , Микробиология и

  АОП номер: 00708-2019-003
  Вид на процедурата: Открита процедура
  Дата и час на публикуване: 2019-08-16 08:07:57
  Разгледай досие
 • Доставка на греси за нуждите на "Бургасбус" ЕООД, гр. Бургас за обезпечаване изпълнението на транспортната задача на дружеството.

  Вид на процедурата: Договаряне без предварителна покана за участие
  Дата и час на публикуване: 2019-08-15 13:48:45
  Разгледай досие