Процедури по чл.20, ал.1 - SOP.bg

регистрирай се безплатно

Видове процедури по чл.20, ал.1: Открита процедура, Ограничена процедура, Състезателна процедура с договаряне, Договаряне с предварителна покана за участие, Договаряне с публикуване на обявление за поръчка, Състезателен диалог, Партньорство за иновации, Договаряне без предварително обявление, Договаряне без предварителна покана за участие, Договаряне без публикуване на обявление за поръчка, Конкурс за проект.

Процедури по чл.20, ал.1

страница 1 от 93
 • Доставка на хидравлично масло за нуждите на "Бургасбус" ЕООД, гр. Бургас за обезпечаване изпълнението на транспортната задача на дружеството

  АОП номер: 00049-2020-0001
  Вид на процедурата: Договаряне без предварителна покана за участие
  Дата и час на публикуване: 2020-02-19 10:00:28
  Разгледай досие
 • Доставка на компресиран природен газ - до газорегулаторната станция за природен газ на „Свиленград-газ” АД за период от седем месеца.

  АОП номер: 01951-2020-0001
  Вид на процедурата: Договаряне без предварително обявление
  Дата и час на публикуване: 2020-02-17 17:19:53
  Разгледай досие
 • Доставка на горива и ГСМ за автопарка и на гориво за отопление за нуждите на Община Омуртаг за период от четири години.

  АОП номер: 00449-2020-0002
  Вид на процедурата: Договаряне без предварително обявление
  Дата и час на публикуване: 2020-02-17 14:55:20
  Разгледай досие
 • „Периодични доставки на гориво за отопление – газьол за промишлени и комунални цели за нуждите на ПГТТ”Христо Ботев”, гр. Смолян“

  АОП номер: 02648-2020-0001
  Вид на процедурата: Договаряне без предварително обявление
  Дата и час на публикуване: 2020-02-11 16:14:31
  Разгледай досие
 • Доставка на продукти за растителна защита, за нуждите на Добруджански земеделски институт – гр. Ген. Тошево

  АОП номер: 00507-2020-0002
  Вид на процедурата: Открита процедура
  Дата и час на публикуване: 2020-02-06 10:39:02
  Разгледай досие