Процедури по чл.20, ал.1 - SOP.bg

регистрирай се безплатно

Видове процедури по чл.20, ал.1: Открита процедура, Ограничена процедура, Състезателна процедура с договаряне, Договаряне с предварителна покана за участие, Договаряне с публикуване на обявление за поръчка, Състезателен диалог, Партньорство за иновации, Договаряне без предварително обявление, Договаряне без предварителна покана за участие, Договаряне без публикуване на обявление за поръчка, Конкурс за проект.

Процедури по чл.20, ал.1

страница 1 от 63
 • Доставка на Дизелово гориво за нуждите на автопарка на ИПК - Чирпан

  Вид на процедурата: Договаряне без предварително обявление
  Дата и час на публикуване: 2019-03-19 11:10:53
  Разгледай досие
 • "Доставка на електрическа енергия средно и ниско напрежение по свободно договорени цени за нуждите на „Национален дворец на културата – Конгресен център

  АОП номер: 02715-2019-0001
  Вид на процедурата: Открита процедура
  Дата и час на публикуване: 2019-03-14 11:56:53
  Разгледай досие
 • Доставка и монтаж на оборудване и обзавеждане за нуждите на Профилирана природо-математическа гимназия „Екзарх Антим I“, град Видин по обособени позиции

  АОП номер: 02722-2019-0001
  Вид на процедурата: Открита процедура
  Дата и час на публикуване: 2019-03-11 14:03:46
  Разгледай досие
 • Доставка на горива за отопление за нуждите на Община Димово за период от 4 години.

  Вид на процедурата: Договаряне без предварително обявление
  Дата и час на публикуване: 2019-03-08 13:05:02
  Разгледай досие
 • Доставка на топлинна енергия за стопански нужди за сградите на Националния дворец на децата в гр.София, находящи се на адрес: бул.Ал.Стамболийски №191 и бул.В.Левски

  АОП номер: 899249
  Вид на процедурата: Договаряне без предварително обявление
  Дата и час на публикуване: 2019-03-06 17:12:53
  Разгледай досие