Процедури по чл.20, ал.1 - SOP.bg

регистрирай се безплатно

Видове процедури по чл.20, ал.1: Открита процедура, Ограничена процедура, Състезателна процедура с договаряне, Договаряне с предварителна покана за участие, Договаряне с публикуване на обявление за поръчка, Състезателен диалог, Партньорство за иновации, Договаряне без предварително обявление, Договаряне без предварителна покана за участие, Договаряне без публикуване на обявление за поръчка, Конкурс за проект.

Процедури по чл.20, ал.1

страница 1 от 40
 • "Доставка на гориво за транспорт -бензин А95Н/или еквивалентно на А95Н/ и дизелово гориво/евродизел/за служебните автомобили на Община Братя Даскалови, чрез

  АОП номер: 00256-2018-0002
  Вид на процедурата: Договаряне без предварително обявление
  Дата и час на публикуване: 2018-04-23 15:56:30
  Разгледай досие
 • Доставка на трансмисионно масло и греси за нуждите на "Бургасбус" ЕООД, гр. Бургас за обезпечаване изпълнението на транспортната задача на дружеството чрез

  АОП номер: 00049-2018-0006
  Вид на процедурата: Договаряне без предварителна покана за участие
  Дата и час на публикуване: 2018-04-20 08:35:50
  Разгледай досие
 • Доставка на един брой нов багер с челен товарач

  Вид на процедурата: Договаряне без предварително обявление
  Дата и час на публикуване: 2018-04-11 15:01:35
  Разгледай досие
 • Доставка на два 2 (два) броя употребявани автомобили

  Вид на процедурата: Договаряне без предварително обявление
  Дата и час на публикуване: 2018-04-04 16:53:23
  Разгледай досие
 • Доставка на дизелово моторно гориво Б6

  АОП номер: 04005-2018-0002
  Вид на процедурата: Договаряне без предварителна покана за участие
  Дата и час на публикуване: 2018-03-26 11:31:19
  Разгледай досие