Процедури по чл.20, ал.1 - SOP.bg

регистрирай се безплатно

Видове процедури по чл.20, ал.1: Открита процедура, Ограничена процедура, Състезателна процедура с договаряне, Договаряне с предварителна покана за участие, Договаряне с публикуване на обявление за поръчка, Състезателен диалог, Партньорство за иновации, Договаряне без предварително обявление, Договаряне без предварителна покана за участие, Договаряне без публикуване на обявление за поръчка, Конкурс за проект.

Процедури по чл.20, ал.1

страница 1 от 48
 • Доставка на течно гориво/газьол и/или дизелово гориво/ предназначено за отоплителните сезони 2018/2019/2020/2021/2022 години за нуждите на П. Р. Славейков

  Вид на процедурата: Договаряне без предварително обявление
  Дата и час на публикуване: 2018-09-19 13:32:06
  Разгледай досие
 • „Доставка на горива и смазочни материали, на територията на Община Дългопол, за автомобилния парк на община Дългопол”.

  АОП номер: 00127-2018-0005
  Вид на процедурата: Договаряне без предварително обявление
  Дата и час на публикуване: 2018-09-17 14:29:00
  Разгледай досие
 • Доставка на медицински консумативи, рентгенови консумативи, консумативи за клинична лаборатория и други консумативи за нуждите на МБАЛ –Мездра ЕООД”, по

  АОП номер: 20180904-00175-011
  Вид на процедурата: Открита процедура
  Дата и час на публикуване: 2018-09-14 19:38:39
  Разгледай досие
 • "СМР ПО ОБЩИНСКАТА ВИК И ПЪТНА ИНФРАСТРУКТУРА И СЪОРЪЖЕНИЯ КЪМ ТЯХ ЗА НУЖДИТЕ НА ОБЩИНА ХИТРИНО"

  АОП номер: 00172-2018-0011
  Вид на процедурата: Открита процедура
  Дата и час на публикуване: 2018-09-10 15:48:08
  Разгледай досие
 • ДОСТАВКA НА РЕЗЕРВНИ ЧАСТИ И МАТЕРИАЛИ ЗА РЕМОНТ НА МОТОРНИ ПРЕВОЗНИ СРЕДСТВА ЗА НУЖДИТЕ НА „БУРГАСБУС” ЕООД ПО 15 ОБОСОБЕНИ ПОЗИЦИИ

  АОП номер: 00049-2018-0014
  Вид на процедурата: Открита процедура
  Дата и час на публикуване: 2018-09-07 09:11:42
  Разгледай досие