Процедури по чл.20, ал.1 - SOP.bg

регистрирай се безплатно

Видове процедури по чл.20, ал.1: Открита процедура, Ограничена процедура, Състезателна процедура с договаряне, Договаряне с предварителна покана за участие, Договаряне с публикуване на обявление за поръчка, Състезателен диалог, Партньорство за иновации, Договаряне без предварително обявление, Договаряне без предварителна покана за участие, Договаряне без публикуване на обявление за поръчка, Конкурс за проект.

Процедури по чл.20, ал.1

страница 1 от 34
 • „Организиране на събития за нуждите на Председателството на Съвета на ЕС през 2018г. и за нуждите на МБПСЕС 2018“

  Вид на процедурата: Открита процедура
  Дата и час на публикуване: 2018-01-23 15:15:46
  Разгледай досие
 • Доставка на моторни масла и антифриз за нуждите на "Бургасбус" ЕООД, гр. Бургас за обезпечаване изпълнението на транспортната задача на дружеството.

  АОП номер: 00049-2018-0001
  Вид на процедурата: Договаряне без предварителна покана за участие
  Дата и час на публикуване: 2018-01-22 14:43:12
  Разгледай досие
 • Доставка, достъп и пренос на електрическа енергия за нуждите на "Водоснабдяване и канализация" ООД гр. Перник и негови обекти по две обособени позиции: 1.

  АОП номер: 823690
  Вид на процедурата: Договаряне без предварителна покана за участие
  Дата и час на публикуване: 2018-01-10 16:04:28
  Разгледай досие
 • Доставка на течно гориво за отопление за нуждите на СУ "Христо Ботев" - с. Баните

  АОП номер: 03989-2018-0001
  Вид на процедурата: Договаряне без предварително обявление
  Дата и час на публикуване: 2018-01-10 11:09:38
  Разгледай досие
 • Доставка на дизелово гориво, автомобилен бензин А-95Н и газ пропан бутан за автомобилите на Общинска администрация и автомобилите на специализираната автомобилна

  Вид на процедурата: Договаряне без предварително обявление
  Дата и час на публикуване: 2018-01-08 17:01:42
  Разгледай досие