Процедури по чл.20, ал.1 - SOP.bg

регистрирай се безплатно

Видове процедури по чл.20, ал.1: Открита процедура, Ограничена процедура, Състезателна процедура с договаряне, Договаряне с предварителна покана за участие, Договаряне с публикуване на обявление за поръчка, Състезателен диалог, Партньорство за иновации, Договаряне без предварително обявление, Договаряне без предварителна покана за участие, Договаряне без публикуване на обявление за поръчка, Конкурс за проект.

Процедури по чл.20, ал.1

страница 1 от 117
 • Доставка и монтаж на обзавеждане за изграждане на STEM център нуждите на Профилирана природо-математическа гимназия „Екзарх Антим“ I, гр. Видин

  Вид на процедурата: Открита процедура
  Дата и час на публикуване: 2021-01-25 18:22:13
  Разгледай досие
 • Доставка и монтаж на технологично оборудване за изграждане на STEM център нуждите на Профилирана природо-математическа гимназия „Екзарх Антим“ I, гр. Видин

  Вид на процедурата: Открита процедура
  Дата и час на публикуване: 2021-01-25 18:18:37
  Разгледай досие
 • „Закупуване, доставка и монтаж (пускане в експлоатация) на оборудване, съоръжения, обзавеждане и машини, необходими за инсталация за компостиране, разположена на

  Вид на процедурата: Открита процедура
  Дата и час на публикуване: 2020-12-30 14:42:04
  Разгледай досие
 • Доставка на пропан-бутан, необходим за отопление на Средно училище "Христо Ясенов" - Етрополе

  АОП номер: 02605-2020-0002
  Вид на процедурата: Договаряне без предварително обявление
  Дата и час на публикуване: 2020-12-08 13:53:54
  Разгледай досие
 • Доставка на топлинна енергия за нуждите на ОУ "Стоян Михайловски" гр.Варна

  АОП номер: 01990-2020-0002
  Вид на процедурата: Договаряне без предварително обявление
  Дата и час на публикуване: 2020-11-17 15:14:13
  Разгледай досие