Процедури по чл.20, ал.1 - SOP.bg

регистрирай се безплатно

Видове процедури по чл.20, ал.1: Открита процедура, Ограничена процедура, Състезателна процедура с договаряне, Договаряне с предварителна покана за участие, Договаряне с публикуване на обявление за поръчка, Състезателен диалог, Партньорство за иновации, Договаряне без предварително обявление, Договаряне без предварителна покана за участие, Договаряне без публикуване на обявление за поръчка, Конкурс за проект.

Процедури по чл.20, ал.1

страница 1 от 45
 • “Покупка /доставка/ на електрическа енергия на свободния пазар от координатор на балансираща група”

  Вид на процедурата: Открита процедура
  Дата и час на публикуване: 2018-07-20 08:50:09
  Разгледай досие
 • Доставка на горива и ГСМ и консумативи за нуждите на автопарка на Община Георги Дамяново за срок от 3 години.

  АОП номер: 857835
  Вид на процедурата: Договаряне без предварително обявление
  Дата и час на публикуване: 2018-07-18 14:43:27
  Разгледай досие
 • “ДОСТАВКА НА ХРАНИТЕЛНИ ПРОДУКТИ ЗА ДЕТСКИ И СОЦИАЛНИ ЗАВЕДЕНИЯ НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА МАЛКО ТЪРНОВО ПО ПЕТНАДЕСЕТ ОБОСОБЕНИ ПОЗИЦИИ“

  АОП номер: 00031-2018-0006
  Вид на процедурата: Открита процедура
  Дата и час на публикуване: 2018-07-17 11:15:14
  Разгледай досие
 • Периодични доставки на медицински консуматови за нуждите на МБАЛ Пирдоп

  Вид на процедурата: Открита процедура
  Дата и час на публикуване: 2018-07-16 18:59:17
  Разгледай досие
 • „Реконструкция и рехабилитация на съществуващ общински път ПЪТ SLS1111 /II-21, Коларово-Силистра / Нова Попина-Искра-Ситово /III-216/ от км 0+000 до 9+800 в Община Ситово“

  АОП номер: 00630-2018-0002
  Вид на процедурата: Открита процедура
  Дата и час на публикуване: 2018-07-05 12:02:05
  Разгледай досие