Процедури по чл.20, ал.1 - SOP.bg

регистрирай се безплатно

Видове процедури по чл.20, ал.1: Открита процедура, Ограничена процедура, Състезателна процедура с договаряне, Договаряне с предварителна покана за участие, Договаряне с публикуване на обявление за поръчка, Състезателен диалог, Партньорство за иновации, Договаряне без предварително обявление, Договаряне без предварителна покана за участие, Договаряне без публикуване на обявление за поръчка, Конкурс за проект.

Процедури по чл.20, ал.1

страница 1 от 26
 • „Доставка на учебници, учебни комплекти и учебни помагала за безвъзмездно ползване от учениците от 2 и 6 клас от ОУ”Христо Смирненски” гр.Хасково за учебната

  АОП номер: 801487
  Вид на процедурата: Договаряне без предварително обявление
  Дата и час на публикуване: 2017-09-19 13:44:32
  Разгледай досие
 • Доставка на нетна активна електрическа енергия и координатор на балансираща група за обектите на "Водоснабдяване и канализация" ООД гр.Перник

  АОП номер: 805316
  Вид на процедурата: Открита процедура
  Дата и час на публикуване: 2017-09-18 15:12:03
  Разгледай досие
 • „Ремонт на участъци от уличната мрежа и част от четвъртокласна пътна мрежа от територията на Община Ситово“

  АОП номер: 00630-2017-0009
  Вид на процедурата: Открита процедура
  Дата и час на публикуване: 2017-09-18 10:59:39
  Разгледай досие
 • Доставка на дизелово гориво, предназначено за отопление на Средно училище " Васил Левски" гр. Роман, за отоплителен сезон 2017/2018 година.

  АОП номер: 805045
  Вид на процедурата: Договаряне без предварително обявление
  Дата и час на публикуване: 2017-09-13 16:52:46
  Разгледай досие
 • Внедряване електронна система за таксуване в МГОТ, в т. ч. СМР за ремонт и обособяване на билетен център и на контролен център на системата в изпълнение на проект

  АОП номер: 00262-2017-0006
  Вид на процедурата: Открита процедура
  Дата и час на публикуване: 2017-09-12 16:46:14
  Разгледай досие