Процедури по чл.20, ал.1 - SOP.bg

регистрирай се безплатно

Видове процедури по чл.20, ал.1: Открита процедура, Ограничена процедура, Състезателна процедура с договаряне, Договаряне с предварителна покана за участие, Договаряне с публикуване на обявление за поръчка, Състезателен диалог, Партньорство за иновации, Договаряне без предварително обявление, Договаряне без предварителна покана за участие, Договаряне без публикуване на обявление за поръчка, Конкурс за проект.

Процедури по чл.20, ал.1

страница 1 от 122
 • Доставка на гориво за отопление за нуждите на СУ „Д-р Петър Берон“– село Хитрино

  АОП номер: 02331-2023-0001
  Вид на процедурата: Договаряне без предварително обявление
  Дата и час на публикуване: 2023-01-27 22:47:52
  Разгледай досие
 • "Доставка на природен газ за нуждите на "ЦПЗ Враца" ЕООД. Процедурата за възлагане е чрез договаряне без обявление по чл.79, ал.1, т.3 от ЗОП

  АОП номер: 00686-2022-0003
  Вид на процедурата: Договаряне без предварително обявление
  Дата и час на публикуване: 2022-10-21 18:12:47
  Разгледай досие
 • Доставка на газьол за отопление и комунални цели, за отоплителната инсталация на СБПЛР - Панчарево ЕООД - 18000 /осемнадесет хиляди/ литра (+;- 20%).

  АОП номер: 01755-2022-0001
  Вид на процедурата: Договаряне без предварително обявление
  Дата и час на публикуване: 2022-09-29 15:13:19
  Разгледай досие
 • Доставка на дизелово моторно гориво за зареждане на училищните автобуси на ОУ "Панайот Пипков"- гр.Ловеч

  АОП номер: 05026-2022-0001
  Вид на процедурата: Договаряне без предварително обявление
  Дата и час на публикуване: 2022-09-09 17:50:18
  Разгледай досие
 • „„Доставка на зърнокомбайн среден клас при условията на 48 месечен финансов лизинг“.

  АОП номер: 00153-2022-0003
  Вид на процедурата: Открита процедура
  Дата и час на публикуване: 2022-08-11 12:20:12
  Разгледай досие