Процедури по чл.20, ал.1 - SOP.bg

регистрирай се безплатно

Видове процедури по чл.20, ал.1: Открита процедура, Ограничена процедура, Състезателна процедура с договаряне, Договаряне с предварителна покана за участие, Договаряне с публикуване на обявление за поръчка, Състезателен диалог, Партньорство за иновации, Договаряне без предварително обявление, Договаряне без предварителна покана за участие, Договаряне без публикуване на обявление за поръчка, Конкурс за проект.

Процедури по чл.20, ал.1

страница 1 от 106
 • Решение за откриване на процедура "Доставка на учебници, учебни комплекти и електронно четими варианти на учебниците за учениците от V-ти и VІ-ти клас в Софийска

  АОП номер: 02889-2020-0001
  Вид на процедурата: Договаряне без предварително обявление
  Дата и час на публикуване: 2020-04-02 11:14:42
  Разгледай досие
 • Доставка на учебници, учебни комплекти и електронно четими варианти на учебниците за безвъзмездно ползване от учениците от 1 до 7 клас във СУ "Любен Каравелов"

  АОП номер: 2615
  Вид на процедурата: Договаряне без предварително обявление
  Дата и час на публикуване: 2020-03-31 13:03:18
  Разгледай досие
 • „ДОСТАВКА НА УЧЕБНИЦИ, УЧЕБНИ ПОМАГАЛА И ЕЛЕКТРОННО ЧЕТИМИ УЧЕБНИЦИ ЗА УЧЕНИЦИТЕ ОТ I ДО VI КЛАС ЗА УЧЕБНАТА 2020/2021 Г. ПРИ ОСНОВНО УЧИЛИЩЕ „СТОЯН МИХАЙЛОВСКИ“, ГРАД

  АОП номер: 01990-2020-0001 / 30.03.2020 г.
  Вид на процедурата: Договаряне без предварително обявление
  Дата и час на публикуване: 2020-03-31 12:47:05
  Разгледай досие
 • Процедура по възлагане на обществена поръчка за доставка по реда на Част II от ЗОП – чрез открита процедура, с предмет: „ДОСТАВКА НА ОБЗАВЕЖДАНЕ И ОБОРУДВАНЕ ЗА

  Вид на процедурата: Открита процедура
  Дата и час на публикуване: 2020-03-31 12:43:09
  Разгледай досие
 • ИЗБОР НА ИЗПЪЛНИТЕЛ НА КОНСУЛТАНТСКА УСЛУГА ЗА ОЦЕНЯВАНЕ НА

  Вид на процедурата: Открита процедура
  Дата и час на публикуване: 2020-03-30 16:10:55
  Разгледай досие