Процедури по чл.20, ал.2

страница 1 от 52
 • „Избор на доставчик на нетна активна електрическа енергия и координатор на балансираща група при условията на свободно договорени цени за нуждите на община

  АОП номер: 00127-2017-0009
  Вид на процедурата: Публично състезание
  Дата и час на публикуване: 2017-09-19 16:41:29
  Разгледай досие
 • Обществен превоз на пътници по линия от утвърдена Областна транспортна схема Силистра - Искра – Силистра по утвърдено маршрутно разписание

  АОП номер: 00630-2017-0010
  Вид на процедурата: Публично състезание
  Дата и час на публикуване: 2017-09-19 16:40:28
  Разгледай досие
 • ДОСТАВКА НА ТЕХНИКА, СОФТУЕР И ОРИГИНАЛНИ КОНСУМАТИВИ ЗА НУЖДИТЕ НА МИНИСТЕРСТВОТО ЗА БЪЛГАРСКОТО ПРЕДСЕДАТЕЛСТВО НА СЪВЕТА НА ЕС 2018 И ГАРАНЦИОННО ОБСЛУЖВАНЕ“

  Вид на процедурата: Публично състезание
  Дата и час на публикуване: 2017-09-18 12:57:23
  Разгледай досие
 • “Покупка /доставка/ на електрическа енергия на свободния пазар от координатор на балансираща група”

  АОП номер: 00262-2017-0008
  Вид на процедурата: Публично състезание
  Дата и час на публикуване: 2017-09-14 09:10:26
  Разгледай досие
 • “ЗАСТРАХОВАНЕ НА ИМУЩЕСТВЕНИ И НЕИМУЩЕСТВЕНИ ИНТЕРЕСИ

  АОП номер: 00262-2017-0007
  Вид на процедурата: Публично състезание
  Дата и час на публикуване: 2017-09-14 09:01:07
  Разгледай досие