Процедури по чл.20, ал.2

страница 1 от 192
 • Доставка на топлинна енергия за нуждите на ЦПЗ-Русе ЕООД

  АОП номер: 00849-2020-0002
  Вид на процедурата: Пряко договаряне
  Дата и час на публикуване: 2020-02-19 12:42:52
  Разгледай досие
 • „Доставка на 1 брой употребяван сметосъбиращ автомобил ведно с оборудване – кран за повдигане и обслужване на подземни контейнери за разделно събиране на

  Вид на процедурата: Публично състезание
  Дата и час на публикуване: 2020-02-10 15:24:17
  Разгледай досие
 • Доставка на медицински консумативи и лабораторни реактиви за нуждите на "Многопрофилна болница за активно лечение - Троян" ЕООД

  АОП номер: 00086-2020-0001
  Вид на процедурата: Публично състезание
  Дата и час на публикуване: 2020-02-06 13:55:21
  Разгледай досие
 • „Доставка на нетна електрическа енергия и избор на координатор на балансираща група за нуждите на община Черноочене, област Кърджали“

  АОП номер: 00470-2020-0001
  Вид на процедурата: Публично състезание
  Дата и час на публикуване: 2020-02-06 10:53:09
  Разгледай досие
 • Доставка на питейна вода, отвеждане и пречистване на отпадъчни води за нуждите на ЦПЗ-Русе ЕООД

  АОП номер: 00849-2020-0001
  Вид на процедурата: Пряко договаряне
  Дата и час на публикуване: 2020-02-05 13:40:59
  Разгледай досие