Процедури по чл.20, ал.2

страница 1 от 181
 • СМР по открит отводнителен канал от ЖП прелез до заустването в р. Камчия, гр. Дългопол, Област Варна

  АОП номер: 00127-2019-0013
  Вид на процедурата: Публично състезание
  Дата и час на публикуване: 2019-11-13 15:51:52
  Разгледай досие
 • Предоставяне на услуги по застраховане на имуществените и неимуществените интереси на “Бургасбус”ЕООД

  АОП номер: 00049-2019-0018
  Вид на процедурата: Публично състезание
  Дата и час на публикуване: 2019-11-04 13:05:12
  Разгледай досие
 • „Закупуване на употребяван лек автомобил за нуждите на община Дългопол".

  АОП номер: 00127-2019-0012
  Вид на процедурата: Публично състезание
  Дата и час на публикуване: 2019-11-01 08:53:02
  Разгледай досие
 • Изпълнение на строително-монтажни работи по проект: „Реконструкция и рехабилитация на съществуващи улици и тротоари в гр.Кула, Община Кула“

  АОП номер: 00827-2019-0004
  Вид на процедурата: Публично състезание
  Дата и час на публикуване: 2019-10-31 11:05:09
  Разгледай досие
 • Извършване на специализиран превоз на деца и ученици до 16 годишна възраст подлежащи на задължителна подготовка за учебната 2019-2020 г. на ОУ "Проф. М. Дринов" град

  Вид на процедурата: Публично състезание
  Дата и час на публикуване: 2019-10-30 10:44:06
  Разгледай досие