Процедури по чл.20, ал.2

страница 1 от 207
 • „Ремонт и рехабилитация на улична мрежа в гр. Криводол“

  АОП номер: 00671-2020-0003
  Вид на процедурата: Публично състезание
  Дата и час на публикуване: 2020-05-28 16:36:21
  Разгледай досие
 • "ИНЖЕНЕРИНГ (ПРОЕКТИРАНЕ, АВТОРСКИ НАДЗОР И СТРОИТЕЛСТВО) НА ОБЕКТИ, ОБЩИНСКА СОБСТВЕНОСТ – СТАРО КМЕТСТВО В С.ТИМАРЕВО, ПАРК В С.ТИМАРЕВО, КМЕТСТВО И ЗДРАВНА

  АОП номер: 00172-2020-0002
  Вид на процедурата: Публично състезание
  Дата и час на публикуване: 2020-05-28 14:49:19
  Разгледай досие
 • Интегрирана ВиК система и ПСОВ с. Борино, община Борино, област Смолян“ II етап „Изграждане на канализационни мрежи и съоръжения Клонове – клон 1, клон 9, клон 18, клон

  АОП номер: 00754-2020-0004
  Вид на процедурата: Публично състезание
  Дата и час на публикуване: 2020-05-27 15:47:51
  Разгледай досие
 • Доставка на хранителни продукти за нуждите на ДП „БГЦПО” гр.София за нуждите на клон Стара Загора по обособени позиции.

  АОП номер: 2868-2020-0009
  Вид на процедурата: Публично състезание
  Дата и час на публикуване: 2020-05-27 13:24:36
  Разгледай досие
 • Доставка на хранителни продукти за нуждите на ДП „БГЦПО” гр.София за нуждите на клон Смолян по обособени позиции.

  АОП номер: 2868-2020-0008
  Вид на процедурата: Публично състезание
  Дата и час на публикуване: 2020-05-27 13:17:53
  Разгледай досие