Процедури по чл.20, ал.2

страница 1 от 226
 • Доставка на нетна електрическа енергия и избор на координатор на балансираща група за нуждите на „МБАЛ - ТРОЯН“ ЕООД 2022 г. - 2023 г.

  АОП номер: 00086-2022-0004
  Вид на процедурата: Публично състезание
  Дата и час на публикуване: 2022-08-15 13:32:35
  Разгледай досие
 • "Доставка на Телескопичен товарач и Адаптер за прибиране на царевица при условията на разсрочено плащане за срок от 4 години".

  АОП номер: 00153-2022-0008
  Вид на процедурата: Публично състезание
  Дата и час на публикуване: 2022-08-11 12:52:31
  Разгледай досие
 • „Доставка чрез закупуване на 1/един/ брой нов микробус със 7 седящи места +1 място за водача + 1 място за инвалидна количка с устройство за закрепване и платформа за

  АОП номер: 04942-2022-0002
  Вид на процедурата: Публично състезание
  Дата и час на публикуване: 2022-07-19 07:54:52
  Разгледай досие
 • „Изработване на инвестиционен проект във фаза технически проект за обект: „Пристрояване на учебен корпус, физкултурен салон и STEM център за нуждите на Национална

  АОП номер: 05846-2022-0001
  Вид на процедурата: Публично състезание
  Дата и час на публикуване: 2022-07-11 12:31:36
  Разгледай досие
 • „ПРИГОТВЯНЕ И ДОСТАВЯНЕ НА ХРАНА ЗА НУЖДИТЕ НА ПАЦИЕНТИ И ДЕЖУРЕН ПЕРСОНАЛ В „ЦПЗ - ВРАЦА" ЕООД”

  АОП номер: 00686-2022-0001
  Вид на процедурата: Публично състезание
  Дата и час на публикуване: 2022-06-20 15:03:24
  Разгледай досие