Процедури по чл.20, ал.2

страница 1 от 186
 • „Извършване на превоз на ученици, деца от детските градини и учители на територията на Община Кайнарджа през учебната 2019/2020 година по утвърдени маршрутни

  АОП номер: 948752
  Вид на процедурата: Публично състезание
  Дата и час на публикуване: 2019-12-11 14:34:14
  Разгледай досие
 • Изграждане на подпорна стена с дължина L=54м. в центъра на с. Диманово, общинна Неделино, област Смолян

  АОП номер: 01019-2019-0010
  Вид на процедурата: Пряко договаряне
  Дата и час на публикуване: 2019-12-06 16:43:57
  Разгледай досие
 • Аварийно укрепване и изграждане на подпорна стена под местен път в кв. „Марамати“, с. Гърнати, общинна Неделино, област Смолян

  АОП номер: 01019-2019-0009
  Вид на процедурата: Пряко договаряне
  Дата и час на публикуване: 2019-12-06 16:28:10
  Разгледай досие
 • "Избор на изпълнител за извършване на текущ ремонт на улици в Община Две могили".

  АОП номер: 947898
  Вид на процедурата: Публично състезание
  Дата и час на публикуване: 2019-12-06 11:36:19
  Разгледай досие
 • Доставка на ДГ 80000 л. и Бензин 1200 л. за нуждите на автопарка на ЦСМП Видин за период от 2 години, считано от датата на подписване на борсовия договор чрез карти за

  АОП номер: 947756
  Вид на процедурата: Публично състезание
  Дата и час на публикуване: 2019-12-05 13:26:16
  Разгледай досие