Процедури по чл.20, ал.2

страница 1 от 105
 • „Доставка на хляб и хлебни изделия за нуждите на ДГ "Акад. Стефан Младенов„ с. Ново село, изнесена група с. Флорентин, изнесена група с. Неговановци, изнесена

  Вид на процедурата: Публично състезание
  Дата и час на публикуване: 2018-09-21 16:49:16
  Разгледай досие
 • „Основен ремонт и енергоефективна рехабилитация на сградата на младежкия дом в село Хитрино, Община Хитрино“ в рамките на проект: „Подобряване на енергийната

  АОП номер: 00172-2018-0013
  Вид на процедурата: Публично състезание
  Дата и час на публикуване: 2018-09-21 15:05:19
  Разгледай досие
 • „Извършване на основен ремонт и енергоефективна рехабилитация на сградите на общинска администрация и „Младежки културен център“, находящи се в село Хитрино,

  АОП номер: 00172-2018-0012
  Вид на процедурата: Публично състезание
  Дата и час на публикуване: 2018-09-21 11:52:30
  Разгледай досие
 • Пряко договаряне чрез изпращане на покана до определени лица за възлагане на обществена поръчка с предмет доставка на медикаменти за нуждите на ЦСМП – Пловдив.

  АОП номер: 00011-2018-0003
  Вид на процедурата: Пряко договаряне
  Дата и час на публикуване: 2018-09-19 16:09:54
  Разгледай досие
 • „Инженеринг – проектиране и изпълнение на СМР на СМР на тротоар на ул. "Пети Пехотен Дунавски полк" между ОК 90 през ОК 86, ок 85 ДО ОК 84, гр. Две могили, община Две

  АОП номер: 868415
  Вид на процедурата: Публично състезание
  Дата и час на публикуване: 2018-09-19 13:40:38
  Разгледай досие