Процедури по чл.20, ал.2

страница 1 от 231
 • "Инженеринг/проектиране, строителство и авторски надзор/ на сградата и дворните пространства на Център за специална образователна подкрепа (ЦСОП) "Проф.

  АОП номер: 044658-2022-0003
  Вид на процедурата: Публично състезание
  Дата и час на публикуване: 2024-05-16 13:29:51
  Разгледай досие
 • „Основен ремонт на съществуващ физкултурен салон към Професионална гимназия по строителство, електротехника и услуги – гр. Тетевен“

  АОП номер: 04304-2024-0001
  Вид на процедурата: Публично състезание
  Дата и час на публикуване: 2024-04-30 14:44:16
  Разгледай досие
 • Публично състезание - Изграждане на два броя открити спортни площадки в СУ "Георги Бенковски" гр. Пазарджик по „ПРОГРАМА ЗА ИЗГРАЖДАНЕ И ОСНОВЕН РЕМОНТ НА

  АОП номер: Т376464
  Вид на процедурата: Публично състезание
  Дата и час на публикуване: 2024-03-29 15:27:45
  Разгледай досие
 • ОП - "Доставка на парцелен комбайн /употребяван/ и тракторно ремарке /ново/ при условията на разсрочено плащане за срок от 4 години”

  АОП номер: 00153-2024-0002
  Вид на процедурата: Публично състезание
  Дата и час на публикуване: 2024-03-15 09:44:21
  Разгледай досие
 • ОП - "Доставка на гориво за извън пътна техника и трактори чрез сключване на борсов договор за срок от 12 месеца".

  АОП номер: 00153-2024-0001
  Вид на процедурата: Публично състезание
  Дата и час на публикуване: 2024-02-08 15:37:04
  Разгледай досие