Процедури по чл.20, ал.2

страница 1 от 221
 • „Организиране на събития по проект „Интегрирани териториални синергии за детско здраве и защита II“ (INTERSYC II), финансиран по Програмата за сътрудничество ИНТЕРРЕГ

  АОП номер: 04395-2021-0001
  Вид на процедурата: Публично състезание
  Дата и час на публикуване: 2021-04-23 10:12:59
  Разгледай досие
 • Доставка на 80 хил.тона гориво за отопление чрез Софийска стокова борса АД

  АОП номер: 02031-2021-0001
  Вид на процедурата: Пряко договаряне
  Дата и час на публикуване: 2021-04-21 15:35:37
  Разгледай досие
 • Доставка на медицински консумативи и лабораторни реактиви за нуждите на МБАЛ - Троян ЕООД

  АОП номер: 00086 -2021-0001
  Вид на процедурата: Публично състезание
  Дата и час на публикуване: 2021-03-04 10:47:12
  Разгледай досие
 • "Доставка на хранителни продукти за нуждите на ДГ № 59"Елхица", гр.София"

  Вид на процедурата: Публично състезание
  Дата и час на публикуване: 2021-02-17 18:17:16
  Разгледай досие
 • Доставка на горива за МПС (дизелово гориво, автомобилен бензин А-95Н и газ пропан бутан) за автомобилите на Общинска администрация и автомобилите на

  Вид на процедурата: Пряко договаряне
  Дата и час на публикуване: 2021-01-14 15:52:17
  Разгледай досие