Процедури по чл.20, ал.2

страница 1 от 137
 • ПРИГОТВЯНЕ И ДОСТАВКА НА БОЛНИЧНА ХРАНАПРЕЗ 2019г.-2020г.

  АОП номер: 00849-2019-0001
  Вид на процедурата: Публично състезание
  Дата и час на публикуване: 2019-03-18 13:35:41
  Разгледай досие
 • Доставка на хранителни продукти по предварирелна заявка за нуждите на ДГ № 74 „Дъга”, район „Подуяне”, Столична община, адрес гр.София -1517, ж.к.„Суха река”,

  АОП номер: 02692-2019-0001
  Вид на процедурата: Публично състезание
  Дата и час на публикуване: 2019-03-15 15:35:48
  Разгледай досие
 • Периодични доставки на дизелово гориво за отопление на Спортно училище "Георги Бенковски" Варна

  АОП номер: 02031-2019-0001
  Вид на процедурата: Пряко договаряне
  Дата и час на публикуване: 2019-03-07 12:50:27
  Разгледай досие
 • Доставка на автомобилно гориво (безоловен бензин А-95, дизелово моторно гориво) за автомобилите собственост на община Неделино, гр. Неделино и доставка на дизелово

  АОП номер: 01019-2019-0002
  Вид на процедурата: Пряко договаряне
  Дата и час на публикуване: 2019-03-07 11:19:18
  Разгледай досие
 • „Извършване на строително – монтажни работи за реализиране на обекти от капиталовата програма на община Георги Дамяново за 2019 г.”, разделена на тринадесет

  АОП номер: 01139-2019-0001
  Вид на процедурата: Публично състезание
  Дата и час на публикуване: 2019-02-28 15:25:44
  Разгледай досие