Процедури по чл.20, ал.2

страница 1 от 222
 • Доставка на нетна активна електрическа енергия по свободно договорени цени и избор на координатор на балансираща група за нуждите на община Бобов дол

  АОП номер: 00599-2021-0008
  Вид на процедурата: Публично състезание
  Дата и час на публикуване: 2021-06-25 16:49:52
  Разгледай досие
 • „Доставка, инсталация и монтаж на специализирано технологично оборудване и софтуер за изграждане на STEM център в кабинети на СУ „Васил Левски“ – гр. Троян“

  АОП номер: 01222-2020-0001
  Вид на процедурата: Публично състезание
  Дата и час на публикуване: 2021-06-08 13:31:31
  Разгледай досие
 • „Доставка на технологично оборудване за изграждане на иновативен STEM център в СУ „Петко Рачов Славейков", гр. Кърджали, интеграция на доставеното оборудване, и

  АОП номер: 01963-2021-0001
  Вид на процедурата: Публично състезание
  Дата и час на публикуване: 2021-05-22 07:56:51
  Разгледай досие
 • „Организиране на събития по проект „Интегрирани териториални синергии за детско здраве и защита II“ (INTERSYC II), финансиран по Програмата за сътрудничество ИНТЕРРЕГ

  АОП номер: 04395-2021-0001
  Вид на процедурата: Публично състезание
  Дата и час на публикуване: 2021-04-23 10:12:59
  Разгледай досие
 • Доставка на 80 хил.тона гориво за отопление чрез Софийска стокова борса АД

  АОП номер: 02031-2021-0001
  Вид на процедурата: Пряко договаряне
  Дата и час на публикуване: 2021-04-21 15:35:37
  Разгледай досие