Процедури по чл.20, ал.2

страница 1 от 98
 • "Приготвяне и доставяне на храна за нуждите на болни и дежурен персонал в "ЦПЗ-Враца" ЕООД"

  Вид на процедурата: Публично състезание
  Дата и час на публикуване: 2018-07-20 14:11:24
  Разгледай досие
 • Публично състезание за определяне на изпълнители по договори за обществена поръчка с предмет доставка на медикаменти и медицински консумативи за нуждите на

  АОП номер: 00011-2018-0002
  Вид на процедурата: Публично състезание
  Дата и час на публикуване: 2018-07-20 13:07:22
  Разгледай досие
 • „Изграждане на трасета на газоразпределителна мрежа и газопроводни отклонения на територията на община Севлиево до края на регулаторен период 2015-2019 г.“

  Вид на процедурата: Публично състезание
  Дата и час на публикуване: 2018-07-20 08:02:08
  Разгледай досие
 • „Доставка и инсталиране на училищно оборудване - преносими компютри, интерактивен touch дисплей с интегриран OPS модул вграден в бяла дъска, с необходимия софтуер и

  АОП номер: 858033
  Вид на процедурата: Публично състезание
  Дата и час на публикуване: 2018-07-19 13:53:57
  Разгледай досие
 • „Доставка на хранителни продукти за нуждите на ДГ "акад. Стефан Младенов„ с. Ново село, изнесена група с. Флорентин, изнесена група с. Неговановци, изнесена група

  Вид на процедурата: Публично състезание
  Дата и час на публикуване: 2018-07-19 12:05:41
  Разгледай досие