Процедури по чл.20, ал.2

страница 1 от 226
 • Доставка на готова храна за лежащо болни, болни на хемодиализа и храна за дежурен персонал на МБАЛ - ТРОЯН ЕООД 2022 г. - 2023 г.

  АОП номер: 00086-2022-0006
  Вид на процедурата: Публично състезание
  Дата и час на публикуване: 2022-09-15 15:14:26
  Разгледай досие
 • „Доставка чрез закупуване на 1/един/ брой нов микробус със 7 седящи места +1 място за водача + 1 място за инвалидна количка с устройство за закрепване и платформа за

  АОП номер: Т234548 / 04942-2022-0003
  Вид на процедурата: Публично състезание
  Дата и час на публикуване: 2022-08-22 09:54:19
  Разгледай досие
 • Доставка на нетна електрическа енергия и избор на координатор на балансираща група за нуждите на „МБАЛ - ТРОЯН“ ЕООД 2022 г. - 2023 г.

  АОП номер: 00086-2022-0004
  Вид на процедурата: Публично състезание
  Дата и час на публикуване: 2022-08-15 13:32:35
  Разгледай досие
 • "Доставка на Телескопичен товарач и Адаптер за прибиране на царевица при условията на разсрочено плащане за срок от 4 години".

  АОП номер: 00153-2022-0008
  Вид на процедурата: Публично състезание
  Дата и час на публикуване: 2022-08-11 12:52:31
  Разгледай досие
 • „Доставка чрез закупуване на 1/един/ брой нов микробус със 7 седящи места +1 място за водача + 1 място за инвалидна количка с устройство за закрепване и платформа за

  АОП номер: 04942-2022-0002
  Вид на процедурата: Публично състезание
  Дата и час на публикуване: 2022-07-19 07:54:52
  Разгледай досие