Процедури по чл.20, ал.2

страница 1 от 126
 • Покупка /доставка/ на електрическа енергия на свободния пазар от координатор на балансираща група за нуждите на „Бургасбус” ЕООД

  АОП номер: 00049-2019-0001
  Вид на процедурата: Публично състезание
  Дата и час на публикуване: 2019-01-18 13:42:06
  Разгледай досие
 • Доставка на нетна активна електрическа енергия на ниско напрежение от изпълнител, координатор на балансираща група за нуждите на МБАЛ „Югозападна болница“ ООД,

  АОП номер: 00998-2019-0002
  Вид на процедурата: Публично състезание
  Дата и час на публикуване: 2019-01-17 19:21:11
  Разгледай досие
 • „ДОСТАВКА ЧРЕЗ ЗАКУПУВАНЕ НА 1 /ЕДИН/ БРОЙ НОВ КОЛЕСЕН ТРАКТОР ЗА НУЖДИТЕ НА ПГМСС „Н.Й.ВАПЦАРОВ” С.СРЕДИЩЕ, ОБЩИНА КАЙНАРДЖА

  АОП номер: 02743-2019-0001
  Вид на процедурата: Публично състезание
  Дата и час на публикуване: 2019-01-15 18:01:35
  Разгледай досие
 • Доставка на нетна активна електрическа енергия по свободно договорени цени и избор на координатор на балансираща група за средно и ниско напрежение за обекти,

  АОП номер: 888399
  Вид на процедурата: Публично състезание
  Дата и час на публикуване: 2019-01-15 13:41:34
  Разгледай досие
 • Доставка на автомобилно гориво чрез карти за безналично плащане- Обособена позиция 2 -Доставка на смазочни материали за автомобили и автокозметика.

  Вид на процедурата: Публично състезание
  Дата и час на публикуване: 2019-01-15 10:42:32
  Разгледай досие