Процедури по чл.20, ал.2

страница 1 от 163
 • „Пристройка на асансьор към съществуваща административна сграда на Община Ситово“

  АОП номер: 00630-2019-0013
  Вид на процедурата: Пряко договаряне
  Дата и час на публикуване: 2019-08-20 18:11:17
  Разгледай досие
 • „Рехабилитация на вътрешна улична мрежа, тротоари и принадлежностите към тях в населените места на територията на община Черноочене”

  АОП номер: 00470-2019-0003
  Вид на процедурата: Публично състезание
  Дата и час на публикуване: 2019-08-15 14:20:52
  Разгледай досие
 • ИЗБОР НА ОПЕРАТОР ЗА ОТПЕЧАТВАНЕ, ОПАКОВАНЕ В ПЛИКОВЕ И ДОСТАВКА НА ВАУЧЕРИ ЗА ХРАНА ЗА НУЖДИТЕ НА ЦПЗ - РУСЕ ЕООД

  АОП номер: 00849-2019-0004
  Вид на процедурата: Публично състезание
  Дата и час на публикуване: 2019-08-15 12:00:28
  Разгледай досие
 • „ИЗПЪЛНЕНИЕ НА СМР ЗА ЗАКРИВАНЕ И РЕКУЛТИВАЦИЯ НА СЪЩЕСТВУВАЩО ДЕПО ЗА БИТОВИ ОТПАДЪЦИ НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА ДВЕ МОГИЛИ, ПИ 20184.60.381”

  АОП номер: 927648
  Вид на процедурата: Публично състезание
  Дата и час на публикуване: 2019-08-13 13:18:06
  Разгледай досие
 • Доставка на резервни части при планово техническо обслужване и аварийни ремонти на турбокомпресори VTR 254-11 произведени от ABB Group монтирани на двигатели Вартсила

  АОП номер: 00937-2019-0007
  Вид на процедурата: Публично състезание
  Дата и час на публикуване: 2019-08-13 10:04:28
  Разгледай досие