Процедури по чл.20, ал.2

страница 1 от 201
 • Доставка на нетна активна електрическа енергия на ниско напрежение от изпълнител, координатор на балансираща група за нуждите на МБАЛ „Югозападна болница“ ООД,

  АОП номер: 00998-2020-0006
  Вид на процедурата: Публично състезание
  Дата и час на публикуване: 2020-03-31 16:59:13
  Разгледай досие
 • „Изпълнение на инженеринг на 2 броя подпорни стени на територията на област Смолян“

  АОП номер: 01044-2020-0001
  Вид на процедурата: Публично състезание
  Дата и час на публикуване: 2020-03-31 13:31:47
  Разгледай досие
 • Доставка на хранителни продукти за нуждите на ДГ № 105 „Ракета“ на територията на Столична община – Район „Подуяне“

  АОП номер: 02706-2020-0001
  Вид на процедурата: Публично състезание
  Дата и час на публикуване: 2020-03-31 12:49:15
  Разгледай досие
 • „Услуги по охрана в обекти на Добруджански земеделски институт – гр. Генерал Тошево”

  АОП номер: 00507-2020-0004
  Вид на процедурата: Публично състезание
  Дата и час на публикуване: 2020-03-31 12:31:28
  Разгледай досие
 • "ДОСТАВКА НА РЕЗЕРВНИ ЧАСТИ ЗА ВИТОВО - РУЛЕВА КОЛОНА , ТИП SRP 60, SCHOTTEL ЗА МОТОРЕН ФЕРИБОТ "БЕЛОСЛАВ""

  АОП номер: 969914/31.03.2020г.
  Вид на процедурата: Публично състезание
  Дата и час на публикуване: 2020-03-31 12:03:19
  Разгледай досие