Процедури по чл.20, ал.2

страница 1 от 227
 • Доставка на учебници за учебната 2023/2024 година

  Вид на процедурата: Пряко договаряне
  Дата и час на публикуване: 2023-04-04 16:32:02
  Разгледай досие
 • „Доставка на хранителни продукти за нуждите на Детските градини на територията на община Бобов дол за срок от 12 месеца”

  АОП номер: 00599-2023-0003
  Вид на процедурата: Публично състезание
  Дата и час на публикуване: 2023-03-22 22:42:59
  Разгледай досие
 • Доставка на лабораторни реактиви за нуждите на МБАЛ - Троян ЕООД

  АОП номер: 00086-2023-0003
  Вид на процедурата: Публично състезание
  Дата и час на публикуване: 2023-02-27 15:50:05
  Разгледай досие
 • "Доставка на продукти за РЗ през 2023г."

  АОП номер: 00153-2022-0009
  Вид на процедурата: Публично състезание
  Дата и час на публикуване: 2022-12-08 13:57:07
  Разгледай досие
 • „Аварийно-възстановителни работи по почистване на коритата на река Бобов дол, река Връчва и река Гребикал в регулационните граници на гр. Бобов дол, община Бобов

  АОП номер: 00599-2022-0016
  Вид на процедурата: Пряко договаряне
  Дата и час на публикуване: 2022-11-11 18:13:06
  Разгледай досие