Процедури по чл.20, ал.2

страница 1 от 230
 • ОП "Доставка на парцелен комбайн /употребяван/ и тракторно ремарке /ново/ при условията на разсрочено плащане за срок от 4 години”

  Вид на процедурата: Публично състезание
  Дата и час на публикуване: 2023-11-24 12:12:11
  Разгледай досие
 • „Аварийно укрепване на ската западно на улица „Свилен Русев“ в обхвата на блок №57; №58 и №59, кв. „Миньор“, град Бобов дол – II етап“ по две обособени позиции

  АОП номер: 00599-2023-0010
  Вид на процедурата: Публично състезание
  Дата и час на публикуване: 2023-10-13 17:46:14
  Разгледай досие
 • Зимно поддържане и снегопочистване на общински пътища на територията на Община Бобов дол за експлоатационен сезон 2023/2024 година

  АОП номер: 00599-2023-0009
  Вид на процедурата: Публично състезание
  Дата и час на публикуване: 2023-10-06 15:54:22
  Разгледай досие
 • Избор на изпълнител за приготвяне, доставка и раздаване на готова храна за закуска и обяд за учениците от I-ви до IV-ти клас на ОУ „Капитан Петър Пармаков“ за

  АОП номер: 03547-2023-0001
  Вид на процедурата: Пряко договаряне
  Дата и час на публикуване: 2023-09-19 11:59:07
  Разгледай досие
 • „ПРИГОТВЯНЕ И ДОСТАВЯНЕ НА ХРАНА ЗА НУЖДИТЕ НА ПАЦИЕНТИ И ДЕЖУРЕН ПЕРСОНАЛ В „ЦПЗ - ВРАЦА" ЕООД”

  АОП номер: 00686-2023-0004
  Вид на процедурата: Публично състезание
  Дата и час на публикуване: 2023-09-13 10:02:40
  Разгледай досие