Процедури по чл.20, ал.2

страница 1 от 223
 • Доставка на лекарствени продукти за нуждите на "МБАЛ - Троян" ЕООД

  Вид на процедурата: Публично състезание
  Дата и час на публикуване: 2021-09-24 09:46:31
  Разгледай досие
 • Доставка на готова храна за лежащо болни и болни на хемодиализа по диети утвърдени с Единен сборник рецепти за диетични ястия, храна за дежурен персонал и кисело

  АОП номер: 00086 -2021-0006
  Вид на процедурата: Публично състезание
  Дата и час на публикуване: 2021-09-08 13:03:17
  Разгледай досие
 • Доставка на лекарствени продукти за нуждите на "Многопрофилна болница за активно лечение - Троян" ЕООД

  АОП номер: 00086 -2021-0005
  Вид на процедурата: Публично състезание
  Дата и час на публикуване: 2021-08-27 12:19:23
  Разгледай досие
 • Доставка на медицински изделия за отделение по Хемодиализа на "МБАЛ - ТРОЯН" ЕООД

  АОП номер: 00086 -2021-0004
  Вид на процедурата: Публично състезание
  Дата и час на публикуване: 2021-08-20 15:48:15
  Разгледай досие
 • “Доставка на закуски и обеди за учениците от ОУ „Иван С. Тургенев“ град Разград по обособени позиции"

  АОП номер: 02829-2021-0001
  Вид на процедурата: Публично състезание
  Дата и час на публикуване: 2021-08-10 15:50:22
  Разгледай досие