Процедури по чл.20, ал.2

страница 1 от 189
 • „Избор на изпълнител за извършване на строително-монтажни работи на обект: ,,Реконструкция на водопроводна мрежа по улица „Добруджа ‘‘ в село Средище”

  АОП номер: 00584-2020-0001 - № 954361
  Вид на процедурата: Публично състезание
  Дата и час на публикуване: 2020-01-15 16:24:48
  Разгледай досие
 • Доставка на торове и продукти за растителна защита за нуждите на Институт по царевицата – Кнежа за 2020 година”

  АОП номер: 00591-2020-0001
  Вид на процедурата: Публично състезание
  Дата и час на публикуване: 2020-01-15 15:43:53
  Разгледай досие
 • Доставка на хранителни продукти и напитки за нуждите на Община Криводол, по пет обособени позиции.

  АОП номер: 00671-2020-0001
  Вид на процедурата: Публично състезание
  Дата и час на публикуване: 2020-01-14 19:55:50
  Разгледай досие
 • „ИНЖЕНЕРИНГ: „ПОЧИСТВАНЕ И УКРЕПВАНЕ НА РЕЧНО КОРИТО ПО ПОРЕЧЕНИЕТО НА РЕКА НЕДЕЛИНСКА В РЕГУЛАЦИОННИТЕ ГРАНИЦИ НА ГР. НЕДЕЛИНО, ОБЩИНА НЕДЕЛИНО”

  АОП номер: 01019-2020-0001
  Вид на процедурата: Публично състезание
  Дата и час на публикуване: 2020-01-14 16:09:26
  Разгледай досие
 • Изграждане на приют за безстопанствени животни-етапно изпълнение, УПИ IV, кв. 3, с. Средище, община Омуртаг

  АОП номер: 00449-2020-0001
  Вид на процедурата: Публично състезание
  Дата и час на публикуване: 2020-01-10 09:50:21
  Разгледай досие