Процедури по чл.20, ал.2

страница 1 от 116
 • ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА – ПУБЛИЧНО СЪСТЕЗАНИЕ С ПРЕДМЕТ:„Доставка и инсталиране на 3 (три) броя интерактивни touch дисплеи с интегриран OPS модул вграден в бяла дъска, с

  АОП номер: Е-31-00-066391/15.11.2018 УИН 878587
  Вид на процедурата: Публично състезание
  Дата и час на публикуване: 2018-11-15 14:54:03
  Разгледай досие
 • "Реконструкция на водоснабдителната мрежа на с. Искра и с. Ситово, община Ситово по две обособени позиции:Обособена позиция № 1: Реконструкция на

  АОП номер: 00630-2018-0009
  Вид на процедурата: Публично състезание
  Дата и час на публикуване: 2018-11-13 15:30:54
  Разгледай досие
 • Доставка на хранителни продукти за нуждите на Детска градина № 39 "Пролет"

  АОП номер: 03279-2018-0001
  Вид на процедурата: Публично състезание
  Дата и час на публикуване: 2018-11-13 14:38:53
  Разгледай досие
 • Реконструкция на водоснабдителна мрежа на община Неделино чрез реконструкция на тласкателен водопровод от ПС на р. Оваджик доНР 100М3 за с. Изгрев и с. Еленка, общ.

  АОП номер: 01019-2018-0007
  Вид на процедурата: Публично състезание
  Дата и час на публикуване: 2018-11-08 13:21:54
  Разгледай досие
 • Възстановяване на улични асфалтови, тротоарни и паважни настилки, пренареждане на бордюри след отстранени ВиК-аварии в експлоатационните райони на дружеството,

  Вид на процедурата: Публично състезание
  Дата и час на публикуване: 2018-11-06 15:24:40
  Разгледай досие