Процедури по чл.20, ал.2

страница 1 от 224
 • Зимно поддържане и снегопочистване на общински пътища ІV-то класна пътна мрежа на територията на Община Бобов дол за календарната 2022 година

  АОП номер: 00599-2022-0003
  Вид на процедурата: Публично състезание
  Дата и час на публикуване: 2022-02-04 16:08:46
  Разгледай досие
 • Определяне на оператор за отпечатване и доставка на ваучери за храна по Наредба № 11/2005г. и ваучери със

  АОП номер: 1096-2021-0002
  Вид на процедурата: Публично състезание
  Дата и час на публикуване: 2021-11-29 13:59:45
  Разгледай досие
 • “ПОДДРЪЖКА, ТЕКУЩ И ОСНОВЕН РЕМОНТ НА ИЗВЪНГАРАНЦИОННИ АВТОМОБИЛИ ОТ АВТОПАРКА НА ЦЕНТЪР ЗА СПЕШНА МЕДИЦИНСКА ПОМОЩ - ХАСКОВО”

  АОП номер: 01096-2021-0004
  Вид на процедурата: Публично състезание
  Дата и час на публикуване: 2021-11-29 13:41:42
  Разгледай досие
 • "Доставка на минерални торове през 2022г."

  АОП номер: 00153-2021-0004
  Вид на процедурата: Публично състезание
  Дата и час на публикуване: 2021-11-29 09:51:43
  Разгледай досие
 • "Доставка на продукти за РЗ през 2022г."

  АОП номер: 00153-2021-0003
  Вид на процедурата: Публично състезание
  Дата и час на публикуване: 2021-11-22 10:57:33
  Разгледай досие