Процедури по чл.20, ал.2

страница 1 от 223
 • "Доставка на продукти за РЗ през 2022г."

  АОП номер: 00153-2021-0003
  Вид на процедурата: Публично състезание
  Дата и час на публикуване: 2021-11-22 10:57:33
  Разгледай досие
 • ПОДДРЪЖКА, ТЕКУЩ И ОСНОВЕН РЕМОНТ НА ИЗВЪНГАРАНЦИОННИ АВТОМОБИЛИ ОТ АВТОПАРКА НА ЦЕНТЪР ЗА СПЕШНА МЕДИЦИНСКА ПОМОЩ - ХАСКОВО

  Вид на процедурата: Публично състезание
  Дата и час на публикуване: 2021-11-11 14:35:55
  Разгледай досие
 • "Доставка чрез закупуване на 1/един/ брой нов автобус с 15 седящи места +1 място за водача + 1 място за инвалидна количка с устройство за закрепване и платформа за

  АОП номер: 21-565294-001
  Вид на процедурата: Публично състезание
  Дата и час на публикуване: 2021-10-27 13:14:06
  Разгледай досие
 • „Доставка чрез закупуване на 1/един/ брой нов автобус с 15 седящи места +1 място за водача + 1 място за инвалидна количка с устройство за закрепване и платформа за

  Вид на процедурата: Публично състезание
  Дата и час на публикуване: 2021-10-22 11:55:09
  Разгледай досие
 • Доставка на лекарствени продукти за нуждите на "МБАЛ - Троян" ЕООД

  Вид на процедурата: Публично състезание
  Дата и час на публикуване: 2021-09-24 09:46:31
  Разгледай досие