Процедури по чл.20, ал.2

страница 1 от 84
 • „Реконструкция, ремонт, оборудване и обзавеждане на Детска градина „Академик Стефан Младенов” ПИ с идентификатор по КК 52180.900.291, с. Ново село, общ. Ново село -

  Вид на процедурата: Публично състезание
  Дата и час на публикуване: 2018-04-26 16:29:51
  Разгледай досие
 • „Ремонт общински пътища на територията на община Димово” по шест обособени позиции:

  Вид на процедурата: Публично състезание
  Дата и час на публикуване: 2018-04-26 13:50:42
  Разгледай досие
 • "Мерки за енергийна ефективност в сградата на ЦДГ "Васил Левски", УПИ VII - 459, кв. 39 по плана на с. Зафирово, общ. Главиница

  Вид на процедурата: Публично състезание
  Дата и час на публикуване: 2018-04-25 17:11:10
  Разгледай досие
 • „ИЗВЪРШВАНЕ НА ОБЩЕСТВЕН ПРЕВОЗ НА ПЪТНИЦИ ПО АВТОБУСНИ ЛИНИИ ОТ УТВЪРДЕНИТЕ ОБЛАСТНА И ОБЩИНСКА ТРАНСПОРТНИ СХЕМИ, СЪГЛАСНО МАРШРУТНИ РАЗПИСАНИЯ“

  АОП номер: 00031-2018-0003
  Вид на процедурата: Публично състезание
  Дата и час на публикуване: 2018-04-25 09:27:54
  Разгледай досие
 • Доставка и монтаж на оборудване и обзавеждане на корпус за природни науки към пмг"проф.емануил иванов", по 2 обособени позиции”, както следва: обособена позиция

  АОП номер: 02211-2018-0001
  Вид на процедурата: Публично състезание
  Дата и час на публикуване: 2018-04-23 12:33:08
  Разгледай досие