Процедури по чл.20, ал.2

страница 1 от 60
 • Зимно поддържане и снегопочистване на общински пътища ІV-то класна пътна мрежа на територията на Община Бобов дол за календарната 2018 г.

  Вид на процедурата: Публично състезание
  Дата и час на публикуване: 2017-11-15 14:52:02
  Разгледай досие
 • Доставка на лекарствени продукти за нуждите на МБАЛ - Пирдоп АД чрез периодично повтарящи се доставки по номенклатури, след направени заявки от Възложителя.

  АОП номер: 04463-2017-0001
  Вид на процедурата: Публично състезание
  Дата и час на публикуване: 2017-11-15 11:12:48
  Разгледай досие
 • Възстановяване на улични асфалтови и паважни настилки, пренареждане на бордюри след отстранени ВиК-аварии в експлоатационните райони на дружеството,

  АОП номер: 814976
  Вид на процедурата: Публично състезание
  Дата и час на публикуване: 2017-11-14 16:41:12
  Разгледай досие
 • „ЗИМНО ПОДДЪРЖАНЕ, СНЕГОПОЧИСТВАНЕ И ОПЕСЪЧАВАНЕ НА ОБЩИНСКА ПЪТНА МРЕЖА И УЛИЦИ В НАСЕЛЕНИТЕ МЕСТА НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА ДВЕ МОГИЛИ ЗА ЗИМНИЯ СЕЗОН 2017-2018г” по

  АОП номер: 814596
  Вид на процедурата: Пряко договаряне
  Дата и час на публикуване: 2017-11-13 16:33:01
  Разгледай досие
 • „Извършване на диетично хранене на нуждаещите се граждани на територията на район „Северен”– община Пловдив”, обособено в три позиции:

  Вид на процедурата: Публично състезание
  Дата и час на публикуване: 2017-11-08 15:46:27
  Разгледай досие