Процедури по чл.20, ал.2

страница 1 от 69
 • Доставка на електрическа енергия и избор на координатор на балансираща група за нуждите на община Сливница.

  АОП номер: 00846-2018-0001
  Вид на процедурата: Пряко договаряне
  Дата и час на публикуване: 2018-01-24 10:38:54
  Разгледай досие
 • “Доставка чрез покупка на яйца за нуждите на звената на общинска бюджетна издръжка – детска ясла, детски градини, Общинско предприятие «Обществено храненe» на

  АОП номер: 825430
  Вид на процедурата: Пряко договаряне
  Дата и час на публикуване: 2018-01-19 11:43:16
  Разгледай досие
 • "ДОСТАВКА НА ЕЛЕКТРИЧЕСКА ЕНЕРГИЯ ЗА ОБЕКТИ ОБЩИНСКА СОБСТВЕНОСТ И УЛИЧНО ОСВЕТЛЕНИЕ НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА МАЛКО ТЪРНОВО"

  АОП номер: 00031-2018-0001
  Вид на процедурата: Пряко договаряне
  Дата и час на публикуване: 2018-01-17 10:23:33
  Разгледай досие
 • Доставка на резервни части за автобусите на „Пътнически превози“ ЕООД Сливен

  АОП номер: 04005-2018-0001
  Вид на процедурата: Публично състезание
  Дата и час на публикуване: 2018-01-16 13:40:23
  Разгледай досие
 • "Приготвяне и доставка на закуски за учениците от ПГ и начален етап /І-ІV/ клас в ОУ"Христо Смирненски" гр.Хасково

  АОП номер: 01758-2018-0001
  Вид на процедурата: Пряко договаряне
  Дата и час на публикуване: 2018-01-15 15:53:07
  Разгледай досие