Процедури по чл.20, ал.2

страница 1 от 227
 • "Доставка на продукти за РЗ през 2023г."

  АОП номер: 00153-2022-0009
  Вид на процедурата: Публично състезание
  Дата и час на публикуване: 2022-12-08 13:57:07
  Разгледай досие
 • „Аварийно-възстановителни работи по почистване на коритата на река Бобов дол, река Връчва и река Гребикал в регулационните граници на гр. Бобов дол, община Бобов

  АОП номер: 00599-2022-0016
  Вид на процедурата: Пряко договаряне
  Дата и час на публикуване: 2022-11-11 18:13:06
  Разгледай досие
 • Доставка на хранителни продукти за нуждите на ДГ 80 "Приказна Калина"

  Вид на процедурата: Публично състезание
  Дата и час на публикуване: 2022-10-20 07:50:50
  Разгледай досие
 • Доставка на 80000 л ДГ и 1200 л. А95 за нуждите на автопарка на ЦСМП Видин за период от 2 години, считано от 17.12.2021 чрез карти за безналично плащане чрез посредничеството на

  Вид на процедурата: Публично състезание
  Дата и час на публикуване: 2022-10-13 15:28:13
  Разгледай досие
 • Доставка на готова храна за лежащо болни, болни на хемодиализа и храна за дежурен персонал на МБАЛ - ТРОЯН ЕООД 2022 г. - 2023 г.

  АОП номер: 00086-2022-0006
  Вид на процедурата: Публично състезание
  Дата и час на публикуване: 2022-09-15 15:14:26
  Разгледай досие